Velkommen til Vårt Nattmøte #TheMightyVigil DEL 4 lørdag den 19.09.2020 fra kl. 05:30, Den Globale Vekkelsen som forbereder oss for MESSIAS Sitt Herlige komme, tolking til norsk.

FOR ET #GrandWonder HERREN JESUS GJORDE, DET HELT EKSTREME, HELT UTROLIGE, DET HELT UMULIGE MEGA-UNDERET OG SKAPTE ET HØYRE BEN TIL EN BABY FØDT UTEN HØYRE BEN NÅR HERRENS MEKTIGSTE PROFETER ERKLÆRTE HELBREDELSE, HALLELUJA! BLI MED PÅ DEN GLOBALE FEIRINGEN http://jesusislordradio.info

ET UHØRT MEGAUNDER NÅR HERREN JESUS SKAPTE ET BEN SOM IKKE EKSISTERTE FRA FØR, TIL EN BABY FØDT UTEN BEN, HALLELUJA!!

FOR ET #GrandWonder HERREN JESUS HAR GJORT DET HELT EKSTREME, DET HELT UTROLIGE, DET HELT, HELT UMULIGE MEGA-UNDERET OG SKAPTE ET HØYRE ARM & BEN TIL EN BABY FØDT DEFORMERT NÅR HERRENS MEKTIGSTE PROFETER ERKLÆRTE HELBREDELSE DEN 15.08.2020 ÅP. 22:2 http://jesusislordradio.info

Baby Blessings Bilha Odelkano fra Busia Kenya ble født deformert uten høyre ben

HALLELUJA! Vi takker Livets HERRE som brakte liv & styrket de invalide bena til Paul Kipchirchir i Kabarnet Kenya ved en erklæring av HERRENS MEKTIGSTE PROFETER på JESUS er Herre Radio www.jesusislordradio.info🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏👏👏