• Frelsesbønnen

  Kjære JESUS,

  Jeg omvender meg fra alle mine synder! 
  Rens meg med DITT Dyrebare Blod, JESUS!
  Jeg tar DEG imot i mitt hjerte, som MIN HERRE & FRELSER!
  Skriv mitt navn i Livets Bok til LAMMET!
  Send meg DEN HELLIGE ÅND for å hjelpe meg til å leve i hellighet. Grunnfest DITT Ord i mitt hjerte og beskytt meg, i JESU Mektige Navn!
  I dag, er jeg født på ny, Amen!

 • Bønnebegjær

  For bønnebegjær til GUDS MANN HERRENS MEKTIGE PROFET:

  repentoffice@gmail.com

Kontaktinformasjon i Norge:

Pastor i Ministry of Repentance & Holiness, Norway:

Lill-Mari Pesonen: +47 94 14 97 67 / lmp073@gmail.com

Repent Norway: Facebook