Velkommen til å følge med på Herrens Mektigste Profeter live fra kl. 17 i kveld med tema kirkens inngang inn i Himmelen, tolking til norsk.

 
Dette er Den Globale Vekkelsen som forbereder veien for MESSIAS Sitt Herlige komme i omvendelse, hellighet, rettferdighet, GUDS frykt, samt ærefrykt og lydighet for GUDS Røst.
"Omvend deg og forbered veien for Messias 'komme i rettferdighet og hellighet!"
 
Hør, det er en som roper:
Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!
 
Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land. Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal sammen se at Herrens munn har talt. (Jesaja 40:3-5)

Velkommen til Vår Globale Nattekspress den 23.10.20 med tema: Den Globale Vekkelsen som forbereder kirken for MESSIAS Sitt Herlige komme

Følg med Herrens Mektigste Profeter live i kveld

 

Velkommen til de norske sidene av den offisielle nettsiden,  www.repentandpreparetheway.org. Her vil dere finne norske oversettelser av HERRENS Profetier, undervisning, helbredelser, tegn, undre og mirakler, kringkastet gjennom den offesielle Radiokanalen JESUS er HERRE Radio www.jesusislordradio.info som har sendinger døgnet rundt. 

Dette er Den Globale Vekkelsen som forbereder oss for MESSIAS Sitt Herlige komme i Omvendelse & Hellighet, ledet av Himmelens Budbærere, HERRENS Mektigste Profeter, Profeten Dr. David Owuor.