HAN SOM KALTE NED GUDS SKY FRA HIMMELEN FOR FØRSTE GANG TIL KIRKEN I DET NYE TESTAMENTS TID FOR Å ÅPENBARE HANS IDENTITET.

Velkommen til å følge med på vår livestream på:

Velkommen til å følge med på den offisielle radiokanalen for Ministry of Repentance & Holiness, endetidsvekkelsen som forbereder veien for MESSIAS Sin gjenkomst:

HERRENS WEBSIDE

Profeten Elia, Dr. David Owuor, HERRENS Mektigste Profeter, sendt av Israels GUD JEHOVAH JAHVE til å forberede KRISTI brud for opprykkelsen, Malaki 4:5-6, 2. Mos. 23:20-33, Jesaja 40:3

Den offisielle websiden for Ministry of Repentance & Holiness