Dette er Den Globale Vekkelsen som forbereder veien for MESSIAS Sitt Herlige komme i omvendelse, hellighet, rettferdighet, GUDS frykt, samt ærefrykt og lydighet for GUDS Røst.