• Frelsesbønnen

  HERRE JESUS, Jeg er en synder og vender om fra alle mine synder! Rens meg i dag med DITT Dyrebare Blod JESUS! Jeg vender bort fra alle mine synder, og tar DEG imot i mitt hjerte, som min Herre og Frelser! Skriv mitt navn i Livets Bok til Lammet, og send meg den HELLIGE ÅND for å hjelpe meg til å leve i hellighet, og grunnfest ditt Ord i mitt hjerte og beskytt mitt hjerte!
  I JESU Mektige Navn, Jeg er født på ny i dag, Amen!

 • Bønnebegjær

  DU ER VELKOMMEN TIL Å SENDE BØNNEBEGJÆR TIL HERRENS MEKTIGE PROFET:

  repentoffice@gmail.com

  FOR OVERSETTELSE TIL ENGELSK: lmp073@gmail.com

  For bønnesvar se bl.a. Helbredelser, Vitnesbyrd og Tegn & Undre (under GUDS Skystøtte)

Kontaktinformasjon i Norge:

pastor i Repentance & Holiness, Norway:

Lill-Mari Pesonen: +47 94 14 97 67 / lmp073@gmail.com

www.repentnorway.com

Repent Norway: WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube