GUD JEHOVA helbredet en baby med lepra/ spedalskhet i Kakamega Kenya 02.09.12.

GUD JEHOVAH helbredet en baby med lepra i Kakamega Kenya 2012. Hun kunne verken stå eller gå, men den dagen oppdaget foreldrene at hun kunne gå, og at sårene hadde grodd.

HERRENS Mektige Profet så denne babyen i en drøm, hvor HAN så to sårtyper. La meg fortelle dere! HERRENS Mektige Profet sier at HAN virkelig vil tjene Jesus! Synet av babyen i drømmen var utålelig. Dere kan se sårskorpene falle. Mens HERRENS Profet satt i bilen, så Han mammaen fjerne dette klæsplagget.

Dere som ser dette fra mange nasjoner: La oss rense kirken, fordi HANS folk lider! HAN trenger å komme for å hjelpe dem!

HERRENS Mektige Profet ber: FAR i Jesu Mektige Navn, jeg erklærer liv over dette dyrebare barnet, og jeg forbanner døden i dag over livet til denne babyen. FADER fra og med nå, vil du begynne å skrelle av sårskorpene, og bruk denne babyen til å herliggjøre Smertens Mann, han som kjente til lidelse, HERREN Jesus, Messias! Takk! FADER Jeg velsigner denne babyen i Jesu navn!

DEN 21.01.18 SÅ VI REPETISJON AV BIBELEN: TOTALT 950 HELBREDELSER, DE SOM ER HITTIL DOKUMENTERT

PÅ HELBREDELSESMØTET 21.01.18 SÅ VI REPETISJON AV BIBELEN

DOKUMENTERTE HELBREDELSER 21.01.18 PÅ www.jesusislordradio.info:
632 INVALIDE
222 DØVE/ STUMME
85 BLINDE ØYNE
35 PARALYSERTE/ SENGELIGGENDE
9 MENTALT SYKE
7 SVULSTER OPPLØSTE
3 BABYER MED SVAK NAKKE
1 LEPRA HELBREDET
29 ANDRE SYKDOMMER, BL.A. NYRESYKOM, SLAG, PARKISON, LUNGESYKDOM, EPILEPSI, ULCERUS, URIN INKONTINENS, ARTROSE, HØYT BLODTRYKK, HØYT FEBER.

Et medisinsk team av doktorer, spesialister, leger og psykiatere, jobber frivillig for å dokumentere tilstandene med video-opptak med pasientjournaler/ attester før og etter helbredelsen.