Norsk oversettelse og referat av introduksjoner til den pågående undervisningsserien om den pågående begynnelsen av fødselsveene på jorda, som er utøvelse av LAMMETS forferdelige dommer ved løslatelsen av de fire apokalyptiske rytterne og Profetien om coronaviruset.

English Resume of the teachings