Vitnesbyrd fra SUPER GRAND MEGA VEKKELSEN I NAKURU KENYA 27.-29.08.16

1. Kong. 18:36-39 og 45.

Da tiden for grødeofferet var kommet, trådte Profeten Elia fram og sa: « HERRE, Abrahams, Isaks og Israels GUD! La det i dag bli kjent at du er GUD i Israel, at jeg er DIN tjener, og at det er på DITT ord jeg har gjort alt dette. 37 Svar meg, HERRE! Svar meg, så dette folket skjønner at DU, HERRE, er GUD, og at DU har vendt deres hjerte til DEG igjen.» 38 Da fór HERRENS Ild ned og fortærte både brennofferet og veden, steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften.

I mellomtiden mørknet himmelen til med skyer og vind, og det begynte å striregne. Ahab steg opp i vognen og kjørte til Jisreel.

HALLELUJA! Ære være DEG, GUD DEN ALLMEKTIGE, HIMMELENS og JORDENS SKAPER, og VÅR HERRE JESUS KRISTUS!

Det Super Mega Herlige Vekkelsesmøte i Nakuru var sannelig alle møtenes mor, akkurat slik HERRENS Mektige Profet hadde profetert i Den Første Profetien om denne historiske Nakuru-vekkelsen 10.05.16!

I Nakuru ble hendelsene i 1. Kong. 18:36-39 og 45 repetert, og over alt kroner besøket av DEN HIMMELSKE FAR, JEHOVA, når HAN SELV steg ned dekket av en mørk sky og røyk, som vi var så utrolig privilegert til å bevitne med våre egne øyne. Sønnen min så dette fra teltet og sa at vi måtte løpe til Alteret for å overvære SENREGNET til DEN HELLIGE ÅND, som det profetert om bl.a. i Haggai kapittel 2 ja Joel 3.

HERRENS Mektige Profet sang:”Its raining, its raining now” altså ”Det regner, det regner!” Sønnen min holdte regnet for å være så hellig at jeg ikke fikk røre ham akkurat da, for å ikke i vanvare å tørket bort noen av de dyrebare dråpene av SENREGNET til DEN HELLIGE ÅND, som var ment for ham!

Det var et enormt stort privilegium og velsignelse å få muligheten å reise til vekkelsens land Kenya for 4. gang, og for 2. gang i Nakuru, hvor jeg ble helbredet av migrene i desember 2014.

Besøket i Nakuru var 1000 ganger større enn forrige besøket i Kisumu, hvor jeg faktisk fikk tatt opp HERRENS Herlighet på kamerat som kom ned på HERRENS Alter når denne skjønne og lamme gutten Daniel ble helbredet, da alle var helt i hundre når Daniel ropte nå med klar og tydelig stemme:” HALLELUJA, AMEN”, og hvor HERRENS Mektige Profet til slutt ga mikrofonen til Daniel.

Det er vanskelig å beskrive kort dette mektige, store, kraftfulle møte med sine tallrike historiske helbredelsesmirakler, hvor blant annet blinde, lamme, døve, sinnssyke, kreftpasienter, paralyserte, HIV/ AIDS-pasienter ble helbredet i massevis. For meg personlig gjorde helbredelsen av en eldre blind herremann, et dypt inntrykk. Ette helbredelsen feiret han sin helbredelse i fryd og hoppet sammen med GUDS Mann på Alteret. Sønnen min konkluderte med at dette var fordi han hadde opplevd det verste man kunne oppleve- nemlig å leve i mørket! HERRENS Profeti om eksplosiv helbredelsessalvelse ble oppfylt! Før vi rakk å feire den første helbredelsen, så kom det en til, og så en til osv. ! Den andre helbredelsen som gjorde meg et dypt inntrykk var når hele folkemengden begynte samstemt å rope høyt: «HERLIGHET» og «JESUS», når en liten lam gutt ble helbredet, og menneskene klappet i takt. Dette minte om GUDS Manns visjon om HERLIGHETENS FOTSPOR TIL JESUS, som er lagt ut på nettet.

Men la oss vende tilbake til Altert. Da REGNET kom, eksploderte hele møtestedet med en slik feiring og jubel, som kan ikke sammenlignes med noe annet enn at dette var forsmak på HIMMELEN! Selve Himmelen steg ned og denne tilbedelsen av HERREN under åpne himmel er noe vi savner hver eneste gang vi drar fra Kenya. Titalls nasjoner tok del i dette besøket på slutten av helbredelsesmøte. Alle nordmenn som var der for første gang, inkludert 4 pastorer, vitnet at dette var det største møtet hvor de noensinne hadde vært! Når HERRENS Mektige Profet ba så hadde vi tidligere fått oppleve HERRENS Herlighet og Skystøtten som steg ned på Alteret, og som det er lagt ut bilder og videoer av på nettet bl.a. på mine Facebook sider. Himmelen adlød, og respekterte befalingen til HERREN JEHOVAS MEKTIGE PROFET og åpnet seg for å utløse Vekkelsens Regn som vil forberede KRISTI brud for MESSIAS Snarlige Komme! Vi bør derfor vende oss om i sann omvendelse, ydmykhet, GUDS Frykt, syndserkjennelse, og anger som vil føre til rettferdighet og helliggjørelse, og til slutt føre oss til GUDS EVIGE HERLIGE Rike i JESU Navn, Amen!  Det eneste som motiverte meg å dra fra dette stedet er for å vitne vår nasjon om denne vekkelsen, slik at vi kan innhøste sjeler også fra Norge til GUDS Herlige rike i Himmelen, Halleluja!

 

Vitnesbyrd fra SUPER GRAND MEGA VEKKELSEN I NAKURU KENYA 27.-29.08.16

Oversettelser skjer fortløpende etter hvert som nye vitnesbyrd blir lagt ut, så siden er under stadig redigering.

Jeg ønsker å gi et innblikk av Denne Herlige Vekkelsen som er ment for alle nasjonene ved å dele noen utvalgte av de utallige mirakuløse vitnesbyrdene som skjedde i til HERRENS ære på Super Grand Mega Vekkelsesmøtet i Nakuru Kenya forrige august. Det er så mange vitnesbyrd, at selv om vi til enhver tid driver med å oversette de mektige miraklene, så rekker vi ikke å bli ferdig med den ene oversettelsen, før neste helbredelsen blir lagt ut på nettet, HALLELUJA!!

La oss være takknemlige når vi hører på disse vitnesbyrdene! La oss takke HERREN for at vi kan se, høre, snakke, gå, stå, sitte, spise, drikke, for ingenting av dette er en selvfølge! For oss er det vårt største takkeemne, at når HERREN vekte oss denne morgenen så var vi og er fortsatt i livet. Dette er ikke en selvfølge! Det finnes så mange takkeemner, så la oss alle takke, ære ja prise LIVETS HERRE, JESUS!

Psalmene 95 Kom, la oss juble for HERREN
        og rope høyt for VÅR Frelses klippe!
   
 2 La oss tre fram for HAM med lovsang
        og hylle HAM med sang og spill!
   
 For HERREN er en Mektig GUD
        En Stor KONGE over alle guder.
   
 4 HAN har jordens dyp i SIN Hånd
        og fjellenes topper i eie.
   
 5 Havet er HANS, for HAN har skapt det,
        det faste land har HANS Hender formet.
   
 6 Kom, vi vil bøye oss og tilbe,
        bøye kne for HERREN,!
   
 For han er VÅR GUD,
        vi er folket HAN vokter som En Hyrde,
        hjorden HAN leder med SIN Hånd.
        Å, ville dere høre på HAM i dag!
   
 8 Forherd ikke hjertet som ved Meriba,
        som den gang ved Massa i ørkenen,
   
 9 da fedrene utfordret MEG
        og satte MEG på prøve,
        enda de så hva JEG gjorde!

20 år gamle Wesley Rotich var paralysert på høyre side

Paralyse i Nakuru 2016

Vitnesbyrd om 77 år gamle Joel, som fikk tilbake synet i Nakuru 27.08.16.

FREDRIC JUMAS MIRAKULØSE HELBREDELSESVITNESBYRD

En av de utallige som ble helbredet på det historiske møtet i Nakuru Kenya den 27.-28.08.16.

EVERLYNE SIN MIRAKULØSE HELBREDELSE I NAKURU KENYA AUGUST 2016

En av de utallige som ble helbredet på det historiske møtet i Nakuru Kenya den 27.-28.08.16.

VITNESBYRD OM ROBERT- HELBREDET AV DIABETES I NAKURU 2016

En av de utallige som ble helbredet på det historiske møtet i Nakuru Kenya den 27.-28.08.16.

TRIZA HELBREDET AV INKONTINENS –ET MEKTIG VITNESBYRD FRA LANDSBYEN TOGOMIN-CHEBILAT FRA DISTRIKTET BOMET

En av de utallige som ble helbredet på det historiske møtet i Nakuru Kenya den 27.-28.08.16.

TVILLINGERS VITNESBYRD- helbredet av lamhet og vannhode i Nakuru, Kenya 27.-28.08.16.

En av de utallige som ble helbredet på det historiske møtet i Nakuru Kenya den 27.-28.08.16.

Abigaels vitnesbyrd- lam liten jente helbredet av parasitter

En av de utallige som ble helbredet på det historiske møtet i Nakuru Kenya den 27.-28.08.16.