RØVEREN PÅ KORSET

Et utdrag fra undervisning av GUDS MANN HERRENS MEKTIGE PROFET

Er ditt navn skrevet inn i Livets bok?