Vitnesbyrd fra tidenes største vekkelses- og helbredelsesmøte i Kisumu, Kenya 31.12.15-01.01.16

Oversettelser skjer fortløpende etter hvert som nye vitnesbyrd blir lagt ut, så siden er under stadig redigering.

HALLELUJA! Velsignet, æret, takket og priset være ISRAELS ALLMEKTIGE GUD, JEHOVAH, som besøkte Kisumu i Kenya på en historisk mektig måte, alle Jesu Mektige gjerninger, og den enorme kraften og salvelsen i Jesu Blod! Det ble en evig velsignelse for oss som fikk stå like ved Alteret, slik at vi fikk fra nært hold se når GUD FADEREN JEHOVAHS HERLIGHET falt ned på GUDS MANN HERRENS Mektige Profet! Like velsignet var det for de som sto på avstand og fikk se hvordan GUDS Skystøtte la se over HANS Mektige Profet, og beveget seg overalt hvor HANS Tjener gikk. 

Vi fra Norge var blant omtrent 400 internasjonale privilegerte gjester, som fikk bevitne bibelske og historiske mirakler i tillegg til flere nordiske pastorer fra Sverige, Finland og Danmark. Det at HERREN helbredet bla. 10 personer fra sinnssykdom, samtidig, setter sannelig et evig inntrykk og forteller oss at vi lever like ved Jesu Messias gjenkomst, på randen av evigheten! Tiden er absolutt ute, og menighetens fokus bør nå være å forberede seg for Messias Sin Praktfulle og Herlige gjenkomst i hellighet, rettferdighet og omvendelse fra alle våre synder. 

Dette var sannelig et herlig vekkelsesmøte som gjorde et evig inntrykk!

Se for øvrig under Helbredelser.

 

20 år gamle Wesley Rotich var paralysert på høyre side