MOMENTANT HELBREDELSE AV Sarah Nyaringo

Sarah Nyaringo var blind, stum og lam