HALLELUJA!!! Vi Takker, Priser, og Velsigner HERREN som har helbredet over 53 HIV/ AIDS- positive under Ministry of Repentance & Holiness! Sannelig, så gjør HAN storverk ingen kan granske, og under ingen kan telle. Job 9:10

Bønnen til HERRENS Mektige Profet som forbanner HIV-viruset

Det finnes ikke pr d.d. noen kur mot HIV/ AIDS. At blodet til en HIV-positiv blir HIV-negativ kan derfor ikke forklares vitenskapelig. Medisinske eksperter konkluderer dermed at dette er da et mirakel!

HIV helbredet på helbredelsesmøtet i Kisumu Kenya

Assisterende direktør dr. Catherine Wangui, klinisk ansvarlig og spesialist i HIV/ AIDS Fastom Musonye, nesleder og konsulterende kirurg, dokumenterer at deres HIV-pasienter har på en mirakuløs måte blitt helbredet, herunder en medisinsk doktor og professor "Rochi" fra Kenyatta universitet i Nairobi, Kenya.

Dokumentar om HIV/ AIDS helbredet