Baby Simon med Progeria

Progeria (også kjent som Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS)) er en ekstremt sjelden sykdom, som ikke kan kureres. Forventet levealder er mellom 8 og 21 år.

Baby Simon uten progeria

Psalmene 107:20: "Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven."