HERRENS Profeti om Stor Helbredelsessalvelse som kommer til det kommende Helbredelsesmøtet søndag 21.01.18.

HERRENS Profeti om Stor Helbredelsessalvelse som kommer til det kommende Helbredelsesmøtet søndag 21.01.18.

Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET,

            Vel, HERREN JEHOVA Har Snakket med meg Kjære folk. Denne siste morgenen har HERREN JEHOVA, Snakket med meg, i dag denne siste morgenen. Og HAN Snakket med meg på en veldig, veldig stor måte, GUD FADEREN JEHOVA JIREH, JEHOVA ADONAI, HERREN GUD, Israels GUD, GUDEN til Vår HERRE JESUS KRISTUS.

            Denne morgenen HAN kom og så løftet HAN meg opptil Himmelen to Tronrommet i Himmelen, og HAN tok meg direkte til Tronrommet til GUD DEN ALLMEGKTIGE inni Himmelen, i Tronrommet, og JEHOVA MEFALTI, Vår Forløser, som foruten det ikke finnes noen Frelser. HAN gikk med meg rett inn til HANS Tronrom i Himmelen, and så etter dette, førte HAN meg mot Livets Tre & når vi nådde dit, så begynte HERREN JEHOVA å plukke blader fra Livets Tre og plasserte dem i Min Venstre Profetiske Hånd, men når HAN plukket veldig mektige igjen, som vanlig kraftfulle blader, veldig ferske blader, men denne gangen var noen av dem mye større blader, mye, mye større. Jeg vet ikke hvordan jeg kan beskrive disse i termene med jordisk målestokk, og jeg vil ikke beskrive dette.

            Jeg kan ikke beskrive det, men noen av bladene er mye større, større og ferskere og så tok HAN mange andre blader og mange andre større og større og la dem i Min Venstre Profetiske Hånd og når HAN plasserte dem i Denne Hånden, og så brakte HERREN meg tilbake hit, og HAN sa: “ disse er til legedom for folkene.!” (Åp. 22:2)

(UNDER REDIGERING)

(Norsk oversettelse av HERRENS PROFETI- Profeten Dr. Owuor)

EN MEKTIG VISJON OM MESSIAS HERLIGE KOMME - HERRENS PROFETI AV 20.09.17

Norsk oversettelse kommer mye senere.

HERRENS Profeti om Et Enormt Herlighetens Besøk som kommer til et visst sted og til nasjonene, av 14.01.18

HERRENS Profeti om Et Enormt Herlighetens Besøk som kommer til et visst sted og til nasjonene, av 14.01.18- Profeten Dr. Owuor

            Kjære mennesker, for en velsignelse å komme til dere denne morgenen tvers over menighetene og jeg vet at i Australia er det sikkert sent på kvelden, og veldig sent på kvelden i Australia. Og det er sikkert veldig, veldig tidlig morgen på den andre siden i USA. Og tvers over denne nasjonen, klokken er cirka 11.30, 11.25, 11.26. For en velsignelse å komme til dere denne morgenen, til deres menigheter, til deres tilbedelsessteder, og Snakke til dere det hva HERREN har Sagt denne morgenen, det hva HERREN har Snakket fra sin Tronrom i Himmelen denne morgenen.

Denne morgenen vet heg, at først og fremst har vi mennesker, vi har mange, mange nye mennesker, som har gått til tilbedelsens hus, HERRENS hus i dag. Mange, mange Altre har nye gjester, mennesker, som har sett de siste helbredelsene, denne skreden med helbredelser. Jeg vet, at mange, mange Altre har tatt imot mange gjester i dag. Dere har tatt imot mange besøkende i dag. Mennesker, som har sett disse mektige helbredelsene; disse vanføre, som har reist seg opp, disse hundrevis av vanføre som reiste seg opp i de siste helbredelsene, som har skjedd her. De mange, mange blinde øyne, som vi enda ikke har en gang feiret, og som skjer nå, og som i dag går til menigheten, som er født vanføre, forlate sine gå-apparater. Svulster som forsvinner, perforerte hoder, og alt dette helbredet!

Jeg vet, at mange gjester er i menigheten. Først og fremst og som det viktigste jeg ønsker å bringe til dere er hva HERREN har Snakket denne morgenen. Jeg ønsker dere velkommen til HERRENS hus, og jeg ønsker at dere skal forstå at dette er HERRENS hus. Dette er HERRENS hus. Og for tredje gang. Dette er HERRENS hus. Og HERREN har Sendt meg til dette stedet for å forberede menigheten for MESSIAS SIN Praktfulle komme. Så virkelig, dere som er koblet inn og lytter nå, dere har kommet til rett sted, og vi har ventet på, vi har ventet på at dere skulle komme!  

Visjonen og misjonen til denne menigheten er MESSIAS SIN Komme, som HERREN har delt med meg ved å Snakke om opprykkelsen av Den Praktfulle Herlige menigheten, til å føre denne Praktfulle Herlige menigheten inni Den Praktfulle Herlige menigheten GUDS Rike, som var årsaken til at menigheten ble skapt. Vi alle vet, at menigheten ble ikke skapt for å leve på jorden og for å havne i fortapelse. Menigheten ble ikke skapt for å leve bare 70 år, 80 år. Jeg vet ikke hvilket land dere kommer fra. I noen av landene deres er forventet levealder 100 år, den er 70 år, den er 60, eller 55, 54, 56. Men jeg har sagt, at selv om dette er forventet levealdere i utviklede land eller i Kenya, eller hvor enn, 200 år, så er dette en begrenset tid. Menigheten ble skapt for å leve inntil Evigheten. Med andre ord, til å leve evig liv, Evig liv. Med andre ord, til å leve evig liv, Evig liv.

***

 

Jeg har sett MESSIAS komme. Dette er Ham, som Bibelen skrev om, Han som Bibelen lovet om skulle komme for å forberede nasjonene. Hvor mektig! HERREN har Snakket om aksept og på en veldig mektig måte. Noen mennesker har tatt opptak av Ham. De kan ta opptak av DEN HELLIGE ÅND. HERREN Velsigne dere med deres familier, menigheter, menighetenes ledere og deres tilstrebelser, for at dere skal kunne være hellige. Shalom Shalom. Todah rabah. Toda lahem. Toda.

 

(UNDER REDIGERING)

 

(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved Profeten Dr. Owuor)

HERRENS PROFETI OM EN STOR & HISTORISK FLOM SOM KOMMER TIL KARIBIEN, AMERIKA & USA, AV 19.09.17

JES. 3:13, SALM. 50:4, HEBR. 6:4-6 & 9:28, JES. 40:10, ÅP. 22:12, JES. 62:11 & 40:10 - SKRIFTSTEDENE FRA DAGENS PROFETI. Norsk oversettelse kommer mye senere.

EN MEKTIG VISJON OM DEN NYE PAKTENS ARK I GUDS TRONEROM I HIMMELEN DEN 18.09.17

Norsk oversettelse kommer mye senere.

HVORFOR HERREN GUD DEN ALLMEKTIGE DØMTE USA MED ORKANEN HARVEY & IRMA, AV 15.09.17

DEN APOKALYPTISKE PROFETIEN VED HERRENS MEKTIGSTE PROFET AV 25.07.17 OPPFYLT; Rom 1:18-32, 1.Mos. 18:16-33 & 11:5-7, Mika 1:2-4, Jes. 26:21, Jer. 18:7-8, 2. Mos. 3:8, Salm. 14:2.

PROFETIALARM AV 09.09.17 - GUDS ENORME VREDE KOMMER TIL Å RAMME USA - PROFT DR OWUOR

Norsk oversettelse kommer mye senere.

HERRENS PROFETI AV 06.09.17: HERRENS MEKTIGSTE PROFET REISER OPP EN DØD PERSON - PROFET DR. OWUOR

PROFETIALARM 06.09.17. DEL 2. HERRENS MEKTIGSTE PROFET REISER OPP ET DØDT MENNESKE

Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET. Amen. Jeg ser at noen dør. Jeg vet ikke enda, om dette er en kvinne eller en mann, men HERREN, HAN har tatt meg og HAN har vist meg en grav. HAN viser meg denne graven, hvor denne personen har blitt gravlagt. Og så åpner HERREN øynene mine mer. Jeg ser altså mye dypere, hvor sjelen går, mye, mye dypere. Og så FADEREN, som Snakker ved min side, på min høyre side, HAN instruerer meg til å bringe dette mennesket tilbake til livet. Og så, HAN som taler med dere, reiser opp dette mennesket fra de døde, og en virkelig Stor Vekkelse kommer til å bryte løs i menigheten verden over.

HERREN sier, at HAN er i ferd med å gjenopplive menigheten på den mest historiske måten. Jeg nevnte Jesajas kapittel 26, og hvordan Jesaja taler i Jesajas bok kapittel 26. HAN snakker om Morgenduggen, som kommer, og duggen i denne tiden som kommer til å gjenopplive menigheten.

Men jeg ser at HERREN kommer til å sende HANS Tjener et sted, for igjen å reise opp et dødt menneske fra de døde, og denne sjelen har virkelig gått dypt ned, virkelig, virkelig dypt, dypt ned, og det er noen hendelser, som HERREN involverte meg i, for å bringe personen ut, som vi ikke kan dele her, men er det som skjer med denne personen, når HERREN reiser denne personen opp fra de døde.

Og så når HAN sendte meg for å gjøre en slik ting, En Stor Vekkelse bryter ut i menigheten for å forberede veien for MESSIAS SIN Herlige komme. Så jeg vet at i denne time, menigheten er i denne timen hovedsakelig veldig travel med å vitne om forbedring av tilbedelsen i USA. Det er et stort fokus nå. HERREN er opptatt med å bringe forakte mot ting i denne verden, som har omfavnet USA, i denne menigheten.

Det har vært helt klart, at HERREN har kommet mot seksualsynd, mot umoral, mot homofile, homofili, og alle disse tingen, alt dette som forurenser landet, inkludert falske profeter, som forføre menigheten, istedenfor at de leder menigheten til rettferdighet og hellighet, så leder de menigheten mot ting i denne verden. De preker om et horisontalt evangelium, såpå denne måten, kan ikke mennesker virkelig forberede seg for denne virkelig aller viktigste dagen, for Granfinalen, MESSIAS SIN Herlige Komme, årsaken til at JESUS KRISTUS MESSIAS gikk til Korset.

Og HERREN har også refset de så mange falske apostler, som vi har sett i USA, Amerika, og når du slår på amerikansk TV, kristent TV, så ser du hva de kaster opp til verden, denne veldig urene framgangsteologiens og korrupsjonens evangelium hvor alt og hva som helst er tillatt, hvor DENNE GUDEN, som de tilber, ikke er hellig. De stiller ingen krav til hellighet.

Når HAN brakte DEN HELLIGE ÅNDS PERSON til menigheten, for å hjelpe denne tidsalderen, for at vi skal kunne forstå JESU hellighet, og for å hjelpe oss, for at vi skal kunne oppnå HERRENS rettferdighet, rettferdigheten, hvor det ikke finnes rom for dette horisontale liv, for et liv i frafall. Likevel, er de på en annen side, hvor alt er tillatt. Hvem som helst kan si, at de er profeter, og profetere falskt, falske ting, penger er stort, den verdslig bekledning, umoral, aborter. Mennesker som kan leve i lag uten ekteskap, og som er fremdeles i menigheten for å drikke og røyke tobakk.

Dere vet, at denne helhetlige fortellingen, som dere ser, er et evangelium for den amerikanske standardversjonen av kristenhet. Så HERREN refser dette nå, og det er den som HAN utfører akkurat nå hele veien i det landet, når du kommer til Houston, Texas, og til og med Orkanen Irma er på vei, til å vekke dem, til å skake dem, for å gjøre dem klar over at det å lite på denne verdens ting er «en fallgruve». HERREN bringer til vår kjennskap, at det å stole på denne verdens ting er en fallgruve. HERREN bringer til døden de verdens ting, som har bragt komfort til mennesker, og dette går tvers over jorden. Dette budskapet er ikke bare begrenset til USA. Dette budskapet er fremdeles veldig vesentlig og veldig relevant for Kenya, hvor den største, aller mest historiske vekkelsen pulserer nå. Dette går hele veien ned til Ny-Zealand, helt til Australia; den går tvers over Sør-Afrika, hele veien til Chile, til Argentina, opp til Costa Rica, USA, Canada, øyene, Karibien, alle de andre øyene, til Asia, til Europa. Dette er timen, da alle nasjoner blir vekket opp til den virkeligheten, at MESSIAS kommer, og vi må forberede oss nå! Menigheten må forberede seg nå!

Jeg har altså sett Denne Store, Mektige Vekkelsen, som kommer til menigheten. Jeg har sett en annen oppstandelse, oppstandelsen av en død person. Så HERREN bringer meg til et sted, og HAN ber meg om å reise denne avdøde personen, som var gravlagt. Jeg vet ikke hvorfor graven er åpen. Men HERREN åpner øynene mine for å se, eller så er denne personen enda ikke gravlagt, men sjelen går så dypt, virkelig dypt, veldig, veldig dypt faktisk. Den går inn i en gruve, og så skjer oppstandelsen fra de døde, og det skjer en stor vekkelse.

Så det er min bønn at alle verdens nasjoner vil virkelig, virkelig lengte etter Denne Vekkelsen. Hvorfor? Fordi oppstandelsen er det endelige formålet til hvorfor MESSIAS kom, for at menigheten kunne overvinne døde, for at menigheten kunne ha håp over graven, og dette er tiden. Dette er hva som skiller oss fullstendig i fra alle de andre religioner, og dette er årsaken til hvorfor falske apostler, falske profeter, falske pastorer i USA og i hele verden, i Kenya, i Nigeria. Nigeria er senteret for slik korrupsjon. Disse tingene, som foregår i menigheten i dag, er denne store bjørnetjenesten mot HERREN.

HERREN bruker Disse Besøkene, for å vekke opp menigheten til det faktum, at det finnes større, mer enn denne horisontale, verdslige evangelium, som dere har festet dere selv med. HERREN sier, at dette er nå den timen, hvor man bør søke etter Himmelens, Herlige Rike, Det Evige Rike til JEHOVA, Riket som ikke har noen ende.

Jeg har altså sett MESSIAS komme, kjære mennesker. Måtte alle dere forberede veien i hjertene deres, for at når MESSIAS kommer, så kommer HAN til å finne, at de umoralens fjell i hjertene deres, er flatet ut, og korrupsjons daler er utfylte, og frafallets kampstein er jevnet ut. Og at når MESSIAS kommer, kommer HAN til å finne en vei å trenge gjennom hjertene deres, for at dere skal kunne se dette Vakre, Herlige, Evige JEHOVAS rike. HERREN Velsigne dere.

Shalom shalom. Erev tov. Shalom lahem.
Forbered veien!
MESSIAS KOMMER!
(Norsk oversettelse av Profetien 06.09.17 – DEL 2. Profeten Dr. Owuor)

HERRENS PROFETI OM TRENGSEL AV EN STOR ILD SOM KOMMER- PROFET DR. OWUOR, AV 06.09.17

HERRENS PROFETI AV 06.09.17, DEL 1: EN ENORM KOMMENDE TRENGSEL SOM FØLGE AV STORBRANN

Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET. Amen! HERREN JEHOVA Snakket til meg i dag, og jeg vet at HERREN Snakker til meg nå på terskelen til en veldig, veldig kritisk tid, en veldig kritisk tid i menighetens historie og liv. I denne timen er det fullstendig åpenbart for alle mennesker … for alle mennesker rundt omkring i verden er ganske klar over det at denne veien vi er på, på denne veien, hvor vi befinner oss som verden og som menighet; vi har aldri tidligere vært på denne veien, at verden har aldri før vært på denne veien, som den befinner seg på nå så langt.

Dere ser, at dette er de dagene, da HERREN oppfyller skriftene. HERREN etablere SIN Røst i landet. HAN etablerer SITT Budskapet i denne tiden. HAN etablere instruksene til HANS folk, HANS elskede folk.

Jeg ser, at nå er havet fremdeles i en aktiv prosess med å trofast adlyde HERRENS Ord, og det kommer til å være en trengselstid, som man ikke har sett tidligere. Jeg ser en enorm ild, som kommer, og jeg vet ikke hva som er årsaken til det. Kanskje er det Orkanen Irma, som treffer, og som forårsaker brannen. Og så sier Røsten: «Vi har aldri tidligere sett en ild slik dette!» Jeg ser noen kvinner. Jeg vet ikke om de rapporterer ved siden av brannen, eller om det deltar i dette. Det er hvite folk. De raporterer dette. HERREN sier med andre ord, det kommer en trengsel.

Dette er altså en interessant tid. Trengsel skjer i denne stund. Men i denne trengselstiden, dere som er født på ny, dere som lytter til HERREN, det ser ut som at dere går mot GUDS rike, fordi dere kommer til å forstå at tiden er i ferd med å ta slutt.
Så når jeg ser på denne smerten og pinen, som pågår nå i Houston, Texas, og som Irma er bringer, så kan dere altså grunne på det, fordi jeg vet, at det finnes et større håp, for de som kommer til nå å høre på Budskapet midt i stormen, Budskapet om Omvendelse og forberedelse av den hellige vei for MESSIAS SITT Herlige komme.

Så HERREN kommer til å gjøre disse tingene i denne tiden for å fortsette med å bekrefte til denne generasjonen, at tiden er over, og at MESSIAS kommer! Måtte dere alle forberede dere for MESSIAS SIN komme. Husk at når Bibelen sier, at HERRENS komme dryger, HAN dryger, for at mange flere kan omvende seg. HAN dryger, for at mange kan tre inn i JEHOVAS Praktfulle Rike.

Jeg har sett HERRENS komme. Jeg har sett MESSIAS SIN komme, og mange, mange ting vil endre seg, når HAN kommer. Dette kommer til å være en irreversibel endring. Dette kommer til å bli en ugjenkallelig tid, så dette er virkelig denne kunngjøringen, og dette er øyeblikket, da hver eneste sjel kan forberede seg og oppnå vesentlig seire, og tre inn i Den Evige, Herlige, MESSIAS SITT rike, Riket til HANS GUD og HANS FADER, Min Senders Rike, JEHOVA, HERREN JAHVES Rike.

Shalom. Shalom. Toda raba. Lahem. Amen.
Forbered veien!
MESSIAS kommer
(Norsk oversettelse av Profetien 06.09.17 - DEL 1. Profeten Dr. Owuor)

HERRENS PROFETI OM DE HVITE FÅR OG UDYRET DEN 26.08.17- PROFET DR. OWUOR

THE RESUME OF TODAYS PROPHECY OF 26TH AUGUST 2017

PRAISE THE LORD MIGHTIEST PROPHET OF THE LORD, WELL, THE LORD JEHOVAH HAS SPOKEN WITH ME. THE LORD JEHOVAH SPOKE TO ME TODAY, THE NIGHT BEFORE, THIS PAST NIGHT, NOT THIS ONE HERE. AND THE LORD SHOWED ME THE SHEEP OF CHRIST, AND I SEE THE SHEEP OF CHRIST. THIS PARTICULAR SHEEP I WAS SEEING IS WHITE SHEEP.

I SAW THE SHEEP OF CHRIST WHO WERE WHITE AND NEXT TO THEM WAS ANOTHER CREATURE, A BEAST, SIGNIFICATLY BIG ALMOST 10 TIMES BIGGER THAN THEM. AND THE LORD SHOWED ME, THAT BEAST WAS ALSO KAMUFLACED, LOOKING VERY WHITE. IT LIKE TO LOOK WHITE, WHITISH, SO IT CAN BE PART OF, HE CAN BLEND, BE PART OF THEM.

THEN THE LORD ALLOWED ME TO SEE THAT BEAST WITH LONG TEETH,
LIKE A DOG AND A LONG TAIL, VERY LONG TAIL, THAT ACTUALLY GOES DOWN, WHEN ITS MOVING THAT TAIL, PULLS ON THE SOIL, WHITISH, KAMUFLASHED. LORD MAKE ME KNOW, ITS NOT WHITE. ITS SIMPLY DISGUISED AND LONG MOUTH, LIKE THAT OF A WOLF WITH SHARP TEETH, AND I SEE THAT THAT WAS LIKE...., LOOKED LIKE A WOLF.

THEN THAT BEAST, IT IMMEDIATLY RUN TO THE SMALL SHEEP. ITS 10 TIME BIGGER AND IT BEGUN TO DEFILE , DEFILING THEM AS SEXUALLY DEFILMENT, AND THAT IS WHEN THE LORD JEHOVAH, GAVE ME SOMEHTING IN MY HAND, LIKE A WEAPON, AND I STRUK AND KILL IT.

SO I SEE THE BEAST THAT IS GOING TO DISGUISE, A BIG OR MEDIOR LEADER OR PASTOR, LEADERSHIP, BIG INSIDE, MEANING BIG. AS SHE SHEPERDING THEM, BUT ESSENTIALLY ATTENDING TO DEFILE THEM. BUT THE LORD HAS ANNOUNCED HERE, THAT HE HAS GIVEN HE WHO SPEAKS WITH YOU AUTHORITY, TO STRIKE IT DOWN. SO WHATEVER IT IS, A PASTOR OR A BISHOP, WHAT EVER IT IS, THAT HAS BEING DEFILING THE SHEEP, GOING, ATTENDS TO DEFILING THE SHEEP.
I THINK YOUR TIME IS OVER.

THE MESSIAH IS COMING. PREPARE THE WAY, SHALOM!

(NORSK OVERSETTELSE KOMMER SENERE)

HERRENS PROFETI OM EN UNG MANN SOM REISER OPP FRA GRAVEN, AV 17.08.17

HERREN SENDER SIN MEKTIGSTE PROFET TIL ET STED FOR Å REISE OPP EN DØD UNG MANN FRA GRAVEN, HERRENS PROFETI AV 17.08.17.

Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET. Amen, Min Velsignede Datter Pastor Sofie.

HERREN JEHOVA har snakket med meg i dag. I dag har HERREN JEHOVA snakket med meg for cirka 2 timer siden om denne vekkelsen, denne store vekkelsen som konsumerer verdens nasjoner, vekkelsen hvor man vender seg tilbake til rettferdighet, vender seg tilbake til hellighet, og som forbereder veien for MESSIAS SIN Herlige Komme.

Vel, i denne samtalen, tok HERREN meg til et sted. Jeg ser et gravsted. Jeg ser en grav som er dekt over, og en annet grav. Så … jeg tror at denne andre graven var enda ikke dekt over, men den var på gravstedet, og så reiser HERREN opp fra de døde, HAN reiser opp en mann fra de døde, en ung mann og han kommer ut av … Jeg tror at kisten var allerede lagt inni graven, så han kommer ut, ut av graven, og han kommer ut av graven, og han går bort, men når jeg ser til høyre, ser jeg en til grav. Imidlertid til venstre for meg, ser jeg denne graven og den har blitt gravd, og det er ung mann. Han har på seg brune klær, brune, brun skjorte og han kommer seg opp fra denne kisten her. Men de har lagt denne kisten, som om kisten var allerede lagt inni graven allerede, og antagelig ikke dekt til enda, og han kommer seg opp derfra og går bort.

HERREN snakker nå om oppstandelsen av den døde kirken på en uopphørlig, konsekvent og vedvarende måte, og vi vet at dette er et stort høydepunkt og vekkelsens klimaks i kirkens historie, og dette kommer i en tid da vi fortsatt håndterer, feirer og håndterer Mama Rosas oppstandelse. Faktisk akkurat nå i Nairobi i det jeg snakker, så er det et veldig seriøst team som jobber med hele tiden, hele dagen, hele natta, nesten døgnet rundt, med å sette sammen den endelige dokumentaren som kommer opp i dag eller i morn. Det er en mektig dokumentasjon av senior doktorer, om dette store underet, oppstandelsen av denne kvinnen, på en gradvis måte, forbausende i vår tid.

Men HERREN har snakket med meg om i dag om oppstandelsen av en ung gutt. Igjen, jeg går til dette stedet, og det er en kvinne der, jeg ser de sørger. Og på min høyre side, så finnes det denne kisten og denne graven, 2 grav. Den er gravd, den til venstre. Og den til høyre, er en annen grav men dekt. Graven til høyre er dekt. Den på venstre side, idet jeg kom derfra, men når jeg gikk dit, så var det til høyre for meg, sto opp denne mannen fra de døde, og han brukte brune klær og han dro av gårde. Dette er stort å se ham gå vekk, og han vaklet litt, og han gikk og det var glede, og det kommer til å være en stor tid i kirkens historie.

Så jeg ser en oppstandelse. HERREN JEHOVA, ISRAELS GUD, Himmelens MEKTIGE GUD, GUDEN som tar mennesker til Himmelen, GUDEN til VÅR HERRE JESUS, FADEREN til alle nasjoner, FADEREN til VÅR HERRE JESUS, HAN har snakket med meg om oppstandelse, som kommer. HAN sender meg et sted. HAN sender SIN Tjener et sted, og jeg ser at det er to grav, en til venstre og en til høyre. Den ene er allerede dekt til, den andre er åpen, og denne unge mannen kommer ut av denne graven. Den var dekt men han spretter bare opp, derfra hvor kisten er firt ned. Så kommer han opp derfra kledd i brune klær.

Det kommer til å være en stor vekkelse globalt. HERREN sier at dette er timen, da HAN ønsker å reise opp kirken fra de døde, og vekke den opp. Jeg har sett MESSIAS komme. Dette er Regnets Budbærer, Han som det står skrevet om at JEG skal sende MIN Engel foran dere, for å lede dere til det lovede landet. JEG kjenner Ham. JEG kjenner Ham virkelig. JEG har lagt MIN Ånd, MITT Navn, og MIN Herlighet i Ham. Vær så snill og ikke gjør oppgjør mot Ham fordi Han kan ikke tilgi ditt opprør, fordi JEG kjenner Ham virkelig. Han vil ikke tilgi deg.

MESSIAS kommer. La nasjonene forberede seg, la kirken forberede seg i rettferdighet for å vite nå hva de skal gjøre. Budskapet er over alt på nettet om hvordan forberede seg, hvordan holde seg til rettferdighet, hvordan bruke disse hellighetens linser til å lese ethvert skriftsted i bibelen.

MESSIAS kommer. Shalom!

HERRENS PROFETI OM EN MEKTIG HELBREDELSESSALVELSE I DAG OG EN REN HVIT HERLIGHET SOM BESØKER KOMMENDE MØTET, AV 06.08.17

HERRENS PROFETI OM EN MEKTIG HELBREDELSESSALVELSE I DAG OG EN REN HVIT HERLIGHET SOM BESØKER KOMMENDE MØTET, AV 06.08.17

            Priset være HERREN, HERREN JEHOVAS MEKTIGSTE PROFET. Er jeg nå på luften? Ja takk HERRE, HERREN MEKTIGSTE PROFET. Amen nå.

            HERREN JEHOVA Snakket med meg forrige natt cirka kl. 03 om natten. Igjen om cirka kl. 03 om natten. HERREN JEHOVA Snakket med meg forrige natt, og i denne samtalen viste HAN meg oppstandelsen til Mama Rosa og så en annen kommende oppstandelse, men etter å ha vist denne oppstandelsen til Mama Rosa,

oppstandelseskraften som har salvet denne tjenesten, på dette punktet viste HERREN meg et enormt mektig fjell av HERREN som forlot Himmelen, og kom som et stort fjell, et stort fjell, og dette er nå Ren, Hvit Herlighet. Rent hvitt slik som Herligheten som HERREN normalt bruker til å dekke HAM som snakker med dere, slik som Herligheten HAN bruker til å dekke meg på Riverside drive. Rent hvitt, rent og hvitt, hvitere enn snø, Denne Herligheten som bruker å dekke meg mange ganger på møter som er over meg og følger meg, Skystøtten som HAN setter over meg.

            Det er denne type Herlighet HAN brukte for å dekke meg på i sentrum i Helsinki Finland. Et sjokkerende tegn & et under i denne tiden. Herlighet som vi har sett HAN har brukt for å dekke meg i sentrum av Helsinki Finland, i byen Helsinki Finland. Rent Hvit HERRENS Herlighet, Ren Hvit som HAN brukte til å dekke meg i Riverside drive hvor HERREN kom og transfigurerte meg, og også når HAN transfigurert meg i Helsinki, og selv i en annen tid når HAN jeg gikk i Helsinki og Herligheten var ren, den skvulpet opp … rett foran meg. Denne type Herlighet.

            Når HERREN viste meg denne oppstandelsen til HAN som snakker med dere, så plutselig så jeg Himmelen åpne seg, og et stort fjell av Ren Hvit, Herlighet hvitere en snø, kom ned på et møte. Der er et sted hvor dette skjer. Det er et møte som vil foregår og jeg tror at dette vil være den nasjonale takkefesten hvor Australia har blitt opphøyd og løftet opp. HERREN har løftet opp SENIOR ERKEBISKOP i Australia og invitert kirken i Australia, og mange andre nasjoner, mange mennesker globalt vil se på, se på, når det gjelder besøk, å besøke dette stedet, når de har gitt fra sin dato …

            Jeg snakker om dette bestemte møtet, og jeg snakker om Denne Store Hvite Herligheten, HERRENS Herlighet … Jeg vet ikke hvilket møte dette er, men det ser ut til å være dette møtet, fordi HAN viste meg oppstandelsen av Mama Rosa. Den Rene Hvite Herlighet, den typen som HERREN dekker SIN Tjener med, når HAN transfigurerte meg. Denne typen som du så HAN dekte meg med i midten av Helsinki på Helbredelsesmøtet. Det Mektige Tegn & Under i denne generasjonen i denne tiden som vi har vært vitner til.

            Så jeg ser Denne Herligheten komme ned til kirken, kommende ned til et sted hvor jeg gjør tjeneste og jeg ser oppstandelsen av Mama Rosa, jeg ser henne. Og jeg ser en annen oppstandelse også, en mann. Men dette tilfellet gjelder oppstandelsen av Mama Rosa, og så nå Denne Herligheten kommer, til et kommende møte.

            Så jeg har sett En Ren Hvit, JEHOVAS Hvite Herlighet, Ren Hvit Herlighet som et fjell, kommende ned fra Himmelen, komme hele veien ned for å besøke jorden, og min bekymring er at en gang så vil Denne Herligheten, vil ta kirken. Det er bare et tidsspørsmål, og Herligheten vil ta kirken. Så idet vi feirer oppstandelsen av Mama Rosa, vi må forsikre oss at vi bærer på rettferdighet, og kirken i Kenya har oppnådd sin klimaks. De har nå utvalgt rettferdighet. Vekkelsen har sjokkert verden nå fordi de er totalt oppvekket, deres sjeler er våkne, de streber etter rettferdighet og hellighet. De lever for HERREN. De lever for rettferdighet i denne timen, og mange andre nasjoner kan nå, følge denne mektige, mektige historiske vekkelsen som vi er vitne til i dette landet.

            Så kirken vil igjen bli besøkt med Denne Rene Hvite Herligheten. Det eneste forholdsregel her er, at jeg så en gang Denne Herligheten ta kirken. Jeg sier ikke at dette vil være dagen for opprykkelsen, jeg sier ikke det! Jeg sier bare at vær så snill, og vær veldig forsiktig. Jeg har Sett En Ren Hvit Herlighet, hvitere enn snø, Herligheten som kommer fra Himmelen, komme slik et fjell, og kommer hele veien ned, hvor jeg gjør tjeneste, og på den tiden ser jeg Mama Rosas oppstandelse. Jeg har sett det, så dette betyr at dette vil muligens skje i dette kommende møte.

            Vel, HERREN har invitert Australia, seniorlederskapet der og hele kirken. Men dette er en historisk tid da, JEHOVA ORI - HERREN Mitt Lys, ORI, ORI er Mitt Lys, JEHOVA MISGABBI - HERREN Min Borg, JEHOVA MACHSI - HERREN Min Tilflukt, JEHOVA MA'OZ - HERREN Min Festning, JEHOVA CHEZEQ - HERREN Min Styrke, JEHOVA ELYON - HERREN DEN HØYESTE GUD, JEHOVA EL OLAM, EL GIBBOR, JEHOVA SEBAOT, JEHOVA ADONAI, ELOHIM, HAN kommer til å Besøke på en storartet måte i HANS MEKTIGSTE SKY, Skyen av HANS Rene Hvite Herlighet, HAN kommer.

            Dette er den mest historiske tid i kirkens historie og liv, og dette er hvorfor, at det er en slik mektig ting at denne kirken nå feirer oppstandelseskraften til HERREN. Dette er den eneste kirken globalt nå som er ute på gatene og hvor enn de er i sine altre og feirer i sine altre, dette er den eneste kirken globalt nå som feirer, oppstandelsesautoriteten til HERREN, som HAN ga på Korset, oppstandelseskraften til FADEREN, som kom ned på Dette Korset, når JESUS led for våre synder, når HAN døde og sto opp. Og så, dette er den eneste kirken akkurat nå, som akkurat nå … igjen så gjentar jeg, som feirer Oppstandelseskraften og -Salvelsen til HERREN, Oppstandelsesherligheten til HERREN.

            Så dette er klimaksen. Dette er klimaksen, fordi oppstandelse er den mest mektige autoritet til HERREN, fordi døden er den siste fiende, selv synd som HERREN refser, som HERREN jager ut av deg, syndens lønn er døden, ondskap, leder til død, ondskap og død. Djevelen bringer død. Så å slå den siste kjempen som kalles døden, og er klimaksen til vekkelsen i kirken.

            Dette er en ren demonstrasjon av kraften og autoriteten til kristen frelse, bare her.

Og dette er den eneste kirken, vi er den eneste kirken akkurat nå, som feirer oppstandelseskraften og -autoriteten til HERREN, og dette er hvorfor at i denne timen la feiringen nå sitt maksimum. Dere har rett og autoritet til å feire maks, fordi dette er vekkelsens hjerte nå, fordi døden er den siste fienden, og hvis døden har blitt overvunnet, så snakker Han om håp, håpet som vi bringer ved evangeliet om livet bak gravstedene, livet bak gravene, livet bak denne dødelige virkeligheten, har blitt med sitt fulle blitt demonstrert nå. Dere kan nå løfte hodene deres opp og feire slik ingen, noensinne før.

            Nå i denne tiden også, har jeg tatt autoritet og utløst HERRENS helbredelsessalvelse, og har erklært en massiv HERRENS helbredelsessalvelse å komme til alle kirkene som hører nå. Kirkene i denne tjenesten, slik at de lamme kan reise seg opp og gå, blinde måtte se, døve måtte høre, de stumme måtte snakke, de lamme måtte gå, svulster måtte oppløse seg, sårene tørke opp, nyreproblemene måtte forsvinne, nyrene bli gjenopprettet, hjerte-tilstander bli overkjørt og kansellert, sår tørke opp, HIV/ AIDS jeg forbanner, jeg forbanner viruset slik at (blodet) kan bli til negativt på sykehusene. Jeg har erklært helbredelse over enhver sykdom under solen ved autoriteten og kraften som HERREN ga JESUS på Korset, denne autoriteten som HERREN har demonstrert når HAN reiste Mama Rosa opp, ved autoriteten og kraften til JESU Blod, jeg erklærer nå, med min profetiske tunge, HELBREDELSESSALVELSE OVER ALLE KIRKENE NÅ, og slik vil det bli i samsvar med min profetiske tunge, AMEN & AMEN.

MESSIAS KOMMER! Jeg velsigner dere alle i det dere feirer. Dette er vekkelsens klimaks, Shalom!

(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti av 06.08.17.)

 

HERRENS PROFETI OM DEN HELLIGE VEI, EN ADVARSEL TIL DAGENS KIRKE VERDEN OVER, AV 01.08.17

Norsk oversettelse kommer senere.

HERRENS PROFETI OM DEN HELLIGE VEI, AV 01.08.17

HERRENS PROFETI OM DEN HELLIGE VEI, AV 01.08.17

Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET. AMEN, er jeg på luften? Ja takk min HERRE.

HERREN JEHOVA har snakket med meg om den hellig vei. Igjen, er jeg på luften? Ja takk min HERRE. Takk skal du ha så mye. HERREN JEHOVA HIMMELENS GUD, har snakket med meg om den hellige vei, og dette er hva jeg ønsker å dele med dere lyttere i dag. JEHOVA MAGEN - JEHOVA Min Skjold, som du finner i 5. Mos. 33:29, JEHOVA ADONAI -  HERREN GOD som du ser i 1. Mos. 16:2. JEHOVA QANNA -Den Nidkjære Israels GUD, JEHOVA HOSHE'AH - JEHOVA Min Frelser, JEHOVA ROPHE - HERREN Helbrederen, JEHOVA ORI - HERREN MITT LYS, JEHOVA MEPHALTI - Min Forløser, JEHOVA HAMELECH - HERREN Den Store Rettferdige Kongen, JEHOVAHASHOPET- HERREN Den Rettferdige Dommeren, HAN har snakket med meg om den hellige veien.

 

            Dette er et veldig viktig budskap til kirken. De av dere som er i stand til å skrive ned, dere skriver ned, og kan skrive ned dette, kirken verden over, globalt, angående hva er det HERREN sier akkurat nå og overbeviser kirken, og «forklarer» kirken. JEHOVA NISSI- Mitt Banner. Jeg kommer til å beskrive samtalen som han har engasjert meg i vedrørende kirken verden over, globalt, og så i denne samtalen de av dere som kan skrive, dere kan skrive, så mye som dere kan, og deretter vil jeg forklare til dere og gi en åpenbaring av denne samtalen som fant sted ikke i forrige natt, men natten før denne, natt til i går

I denne store samtalen, tok HERREN meg til et sted, og HAN viste meg misjonen som jeg var send til å utføre på jorden. HAN viste meg hvordan jeg grav opp jorden og jeg så på utstyret, som var i stand til å grave opp jord, for å lage en vei. Så jeg kunne se at jeg kunne grave hele veien, og grave opp på lang avstand, på lang avstand. HAN sto der, og så på dette, og jeg kunne se tilbake som om det var en vei, som jeg hadde lagd, men som er smal, veldig lang og rett. Og så etter dette så asfalterte jeg denne veien. HAN ga meg utstyr slik at jeg kunne asfaltere denne veien. Jeg var veldig opptatt med å arbeide og jeg svettet med å asfaltere denne veien.

Og stedet hvor jeg sto fylte jeg med grus og steiner, og «fylte jorden». Så det var virkelig rett. Jeg begynte å jobbe med dette veldig hardt, svettende over alt. Og så dette var en veldig lang vei. Veldig, veldig lang vei, som så ut til å nå over hele verden, helt rett, absolutt rett. Så på et punkt lot HERREN meg se tilbake. HAN sjokkerte meg og lot meg å se litt nærmere på det, hvor lagt denne veien er, og rett, en rett vei.

 Så begynte jeg å asfaltere hele denne veien, og jeg svettet så mye, og denne asfalten … Denne asfalten var så klar, ren, veldig rett og veldig tydelig. Så tillot HERREN meg også å mot jorden, disse skråningene ved siden av veien, som går litt opp, kanskje en halv fot. Så jeg lagde disse skråningene og hadde sement på kantene på begge siden av veien, som virkelig markerte veien, ytterkantene til veien. 

Så dette var en veldig mektig asfalt nå, veldig lang, veldig rett, absolutt, ekstrem rett, som jeg kunne se veldig langt unna derfra jeg begynte. Samme sted, en veldig vakker vei. Så på et punkt, begynte jeg også nå å male veien. Jeg brukte hvit maling, og jeg markerte. Jeg markerte malingen av veien, som du kunne se veldig tydelig. Veldig rett som jeg kunne markere hele veien gjennom, men en hvit, veldig pen og hvit maling. Denne malingen markerte veien, og den var hvit, og jeg vet ikke hvor mange lag dette var, men jeg tror mellom 3-4 eller noe sånt, og jeg ventet med å gjøre det på andre siden også. Denne hvite veien hadde kapasitet til å bære mennesker.

Og så etter dette, deretter nå, viste HERREN JEHOVA meg mange mennesker. På den tiden i det HAN gikk med meg på denne veien, hvor det var mange mennesker, mange mennesker, som et benkmerke. Mange mennesker var kristne, kristne i kirken, i denne kirken som jeg snakker om, og de marsjerte, og måten de marsjerte de som … Dette var forbausende fordi jeg så denne nåværende vekkelsesmarsjen som pågår i Kenya, opptog som vi har hatt i dag for oppstandelsen av Mama Rosa, hvor man sier:

IT IS WELL, MUNGU WETU, som betyr ”Det går bra. VÅR GUD, MUNGU WA NABII, PROFETEN SIN GUD, AMEFUFUA, har oppreist fra de døde Mama Rosa, Mama Rosa.

Men jeg så disse menneskene, denne store mengden, som marsjerte på denne type feil, på denne type bredde. Menneskene, de marsjerte akkurat som disse opptogene, som går for å feire Mama Rosas oppstandelse fra de døde, gående på Denne Veien. Og jeg var der foran dem og HERREN gikk sammen med meg dem alle, marsjerende. Og når jeg ser på denne typen marsjering på Denne Vei, så sjokkerte det meg virkelig mye. Fordi det så ut som disse opptogene, som vi hadde i Nairobi, som vi har i Nakuru, i Nanyuki, i Kakamega, i Kisi, i Keroka, i Nyamira, i Bondo, i Kisumu, i Mombasa, i Kwale, i Kilifi, disse opptogene, som vi har nå i Nyeri, i alle disse landsbyene i Muranga. Alle disse opptogene, som vi har her når vi feirer Mama Rosa med bannere og plakater. Slik så det ut for dem, som gikk på Denne Veien.

Dette sjokkerte meg virkelig veldig mye, fordi det fikk meg å forstå noe virkelig, at når HERREN Sendte meg med HANS Autoritet for å over å oppheve døden, oppheve døden og bringe tilbake fra de døde ved oppstandelse, å vekke de døde til livet, ved å reise opp Mama Rosa fra de døde, som var død, et råttent lik, og som lever inntil i dag og har det veldig bra! Når HERREN gjorde dette, var jeg nå forbauset over, at når Denne Vekkelsen brøt løs og menneskene marsjerte i opptog i ulike byer over hele Kenya og feiret Mama Rosas oppstandelse fra de døde. Så jeg er virkelig i sjokk over denne drømme, fordi denne drømmen har åpnet øynene mine. Faktisk åpnet øynene mine, og avdekket til meg, at denne marsjeringen, som vi ser på gatene, marsjeringen i menigheten, i denne menigheten mens vi feirer Mama Rosa, at de faktisk går på HERRENS Vei, som leder til Himmelen. Dette sjokkerte meg virkelig mye. Disse opptogene, hvor disse feiringen finner sted, hvor vi gikk: MUNGU WETU, IT IS WELL; med Ordene til HERRENS MEKTIGSTE PROFET, mens menneskene marsjerte. Jeg har nå forstått dette bedre ut fra denne samtalen med JEHOVA, at når menneskene marsjerte på gatene, så visste jeg ikke, at de faktisk gikk på HERRENS Vei, som leder til Himmelen. Den Hellige Vei. Alle de, fra alle disse byene.

Hva med dem da, som ikke marsjerte? Av denne grunn på en stund, når menneskene feiret så spurte jeg, jeg hadde et møte; det var et møte med Det Nasjonale Bisperådet, og jeg til Rådet innkalte jeg amicus curiaen (domstolens venner), som hadde vært dette Rådets venner. Noen av dem var professorer. Og jeg husker, at på et tidspunkt spurte jeg fra professorene ved å si til: «Jeg har lurt på om også professorene marsjerer sammen med disse mennesker og feirer: MUNGU WETU, IT IS WELL (DET GÅR BRA), MUNGU WETU, MUNGU WA NABII. Marsjerte de også på gatene, juristene, legene, professorene?»  Ja noen av dem sa til meg: «Ja, det er sant, vi også marsjerer!»

Og dette er virkelig kraftfullt! Fordi nå har jeg fått en åpenbaring fra HERREN vedrørende denne marsjeringen på gatene mens de feiret Mama Rosa, basert på denne samtalen her. Denne marsjeringen er faktisk menigheten som går på Den Hellige Vei og er på vei til Himmelen, GUDS Herlige Rike. Dette sjokkerte meg virkelig mye!

Nå, inni denne drømmen mens jeg går sammen med HERREN, og ser menigheten. De følger etter, de følger etter meg på Denne Veien, som jeg gravde, og som jeg dekte med og markerte med hvit maling. Også HERREN gikk sammen med meg der, på min høyre side. Og når de fulgte etter i en enorm mengde marsjerende, gående til Himmelen, så viste HERREN meg den andre veien. HERREN tar meg nå til denne veien, som går nøyaktig i samme retning som Denne Veien, som er dekt over og som er vakker, og som jeg lagde og svettet. Nå i den samme retning akkurat slik som Denne Veien er lagd, hvis du ønsker å komme over til den andre siden av veien eller kanskje gå til kjøpesenteret, av og til er det en liten grøft, som ser ut som et kloakksystem. Jeg er i stand til å se at dette var nesten som en kloakk, men det var gress der, som vokser der, og ugress og alt dette. Det var som buskas. Men jeg kunne se veldig tydelig, at HERRENS Vei var imellom, som menneskene marsjerte på og feiret JEHOVAS oppstandelseskraft, Mama Rosas oppstandelse fra de døde. Og nå vet vi faktisk at de marsjerer til Himmelen.

Nå, der var også en annen vei, en vei som også gikk i samme retning, men dette var en grusvei, og dette var smalt. Dette var veldig, veldig smalt, og dette var fullt med støv og mye støv, og den var ikke ren, og den går bort. Denne var virkelig smalt, nesten halv meter bred. Noen menneskene gikk på denne veien. Dette var sjokkerende! Noen kristne gikk faktisk i samme retning, men på denne støvete veien.

Jeg må forklare dette veldig nøye. Nå, dette jordsmonnet er rødlig. Det var den type rødlig jordsmonn. Den var ikke dekt over. Det var en grusvei, hvor det var mye steinblokker og steiner, og alt slikt. Menneskene, noen av dem syklet. Jeg så han, som ledet dem, sykle. Noen av dem sykler der, de, som leder dem på denne andre veien, som er i samme retning med HERRENS Vei, og på Denne vei er det virkelig mye støv, så mye støv. Faktisk så mye støv, at det blir til støvete, men rødlig, som når en bil eller en sykkel fyker forbi. Da ser du masse støv, støvskyer.

Noen menneskene altså, og dette sjokkerte meg, de hadde vært kristne. HERREN viste meg, at de gikk også i samme retning, men på denne andre siden, som var støvete, og den var ikke laget enda. Den var ikke laget enda, og den var fullt med grus og steiner, og alt slikt. Og på denne veien var det ganske strevsomt å gå på, og mens de gikk der, var det noen på en sykkel, et menneske, som ledet dem. Mens denne syklet, ledet han de andre som syklet med mindre sykler. Mens de syklet, så var vi på denne siden sammen med HERREN, og gikk på Denne Vakre, Dekte veien, som er jevn. Men der var det også noen mindre daler, og alt dette. Denne veien var enda ikke lagd, og når de gikk var denne veien støvete. Man hadde ikke gjort noen anstrengelser der. Dette var en dårlig vei.

Når gikk de altså i den samme retning som HERRENS Vei, noe som forbauset meg, at når HERRENS Vei fortsatte, så dette mennesket, som ledet dem syklende. HERREN tok meg til et punkt, hvor han kommer til et sted, hvor han plutselig, HERREN viser meg, hvordan denne veien slutter, denne lille delen slutter, og cirka tre kilometer dyp utgraving. Dette var ikke en grop, fordi den gikk cirka tre kilometer nedover. Hele denne reisen var i dypet. Dette var ikke en engang en grop. Det var akkurat som om den falt skarpt vertikalt nedover, i cirka tre kilometer dyp fall i en dal, cirka tre kilometer dyp dal. Alt der var dypt, på denne måten. Så når han syklet, og menneskene fulgte etter ham, så falte han nesten om, fordi han falt ned i denne utgravingen, umiddelbart inni dette hullet! Han var altså ikke klar over at det var et hull der, en felle, og jeg så at han bikket nesten over. Han hindret seg selv. Og derfra hvor jeg var på HERRENS Vei, befalte HERREN å refse dem. HERREN JEHOVA befalte meg å refse dem med Høylytt Røst og jeg husker å ha refset dem med Hørbar Røst, og jeg husker å ha refset dem ved å si: «Se! Hvordan kan dere gjøre slik?! Dere kommer til å dø! Vend tilbake! Vend tilbake eller så kommer dere til å dø!

Så de stoppet på dette tidspunktet. Han bikket nesten over, og denne cirka tre kilometer …, HERREN lot meg vite at denne var cirka tre kilometer dyp. Dette var altså ikke en slik som en grop, men nesten som en grop. Hele dette området som nå er cirka tre kilometer dyp. Du kan altså si, at dette var en stor grop. Samtidig, når jeg så den andre, HERRENS Vei, som fortsetter nå, og jeg husker, at dette mennesket, som nesten bikket over, som ledet dem, fordi når han var på den andre veien, når han hørte min refselse, og jeg ba de om å rygge, og gå bakover og til å finne veien tilbake hit. Mens jeg Snakket med dem fra denne andre siden, på HERRENS Vei sammen med HERRENS, og HERRENS barn marsjerte på Denne Andre Siden. Deretter husker, at de bestemte seg for å rygge. De rygget, rygget, rygget.

 Men mens de rygget, var det mange kvinner, barn. Der var kvinner og de ønsket å gå tilbake til huset. De ville gå tilbake til huset for å høre på frafallslederen. Frafalne lederen som hadde falt i frafall. Så jeg var også i stand til å se denne køen med kvinner. De rygget likevel. De rygget nå virkelig, fordi de nesten bikket om og døde. De rygget seg selv til inntil et sted, la oss si cirka ti meter, på denne måten. Og de fant et sted, hvor de på denne veien, hvor de nå befant seg, på denne skitne ubygde veien, hvor det var dype hull, og steinblokker, og alt, på deres høyre side var det nå en liten sti som forente, som så nå ut til å forene denne veien med HERRENS Vei, for at de skal få kontakt nå kontakt å komme tilbake til Denne Veien, fordi jeg hadde faktisk bedt de om å gå tilbake til Denne Veien.

Så mens jeg sto der, jeg så dem nå forberede seg, men mens jeg så på denne grøften- fordi kontakten mellom den andre veien, denne andre falske veien, hvor de var, og HERRENS Vei, som var dekket- er nå denne grøften, denne utgravingen, som jeg snakket om. Der var nå en slik type grøft med avløpsystem som forente de to. Det var akkurat som om du kjørte til Nakuru eller et annet sted, og du kjører på hovedveien og derfra ved siden av veien er det kjøpesentre. Og mellom hovedveien og kjøpesentre er det normalt en grøft, et avløpssystem, eller noe slikt

Denne gangen er dette likevel i et afrikansk miljø, hvor det er mye gress. Den var ikke laget, dette avløpssystemet var ikke bygd, men der var mye busker og gress. Jeg var likevel i stand til å se, at det er en sti, sti som forene nå disse menneskene, som hadde forvillet seg på den andre veien. Jeg ba dem om å forene seg tilbake til Denne HERRENS Vei, hvor alle var, for at de skulle kunne komme sammen med oss. Nå var det altså en sti, som forente denne uforberedte veien derfra til HERRENS Vei, og de var i stand til å se, at på dette punktet, hvor denne veien ble noe endret til et slags avløpssystemet, en sti med buskaser, og derfra hvor den forenes til et sted, hvor Veier ser ut til å ha åpnet brosteinene noe, akkurat som rennende avløpsvann.

Jeg var likevel også i stand til å se, at mens de gikk noe nedover, før deg kunne gå oppover, for å komme seg på Denne Veien, der fantes noen steg, noen trappetrinn, som var lagd på en enkel måte, ved å lage en grop og grav dette, ved å grave i jorden på denne måten, for at man skal få det gjort. Faktisk ser jeg dem fremdeles. De er som noen, to eller tre steg. Så tenker de. Denne lederen tenkte, hvordan han kom seg dit med sykkelen sin, mens han skulle gå nedover langs denne lille grøften på denne måten. Jeg var i stand til å se sen den stien. Jeg ser denne stien nå også. Den ledet ikke rett til Denne Veien. Den bølget seg noe til venstre på denne måten kommende så over noe til høyre. Den hadde til hensikt å forene seg med Denne Supre Veien, HERRENS Vei.

Jeg forbauset meg, at i disse prosessene, mens de tenkte, hvordan sykle langs denne stien, med disse to eller tre stegene, som faktisk var jordsmonn. Du graver to eller tre nivåer og de blir til trinn, trappetrinn. Men mens de sto der og planla å gå,- fordi de var å tydelig i stand til å se denne stien, som kunne nå forene dem til HERRENS Vei - Likevel, mens de sto der og plana sammen med lederen hvordan forene seg til Denne Veien, forbauser jeg meg over at det var som om en hadde gjort en plan der ved å lage et gjerde rundt et boligområde, som ligger i bunnen av denne grøften. Det var akkurat som en dal, som er et avløpssystem mellom disse to veiene- denne forskjellen mellom disse to veiene. Den en er den andre veien, og den andre er HERRENS Vei, som er atskilt med dette avløpssystemet.

Nyt, faktisk denne stien, som forente disse to veiene, går gjennom en liten dal. Men det er akkurat som et boligområde som hadde planlagt å bygge gjerde. Gjerdet hadde likevel store hull. olisi tehnyt suunnitelmia rakentaen aidan. Aidassa oli likevel suuria reikiä. Jeg var i stand til å se hullene i gjerdet, mens de nå planla å gå over for å forene seg med alle de andre på HERRENS Vei, hvor HERREN var, og HANS Mektigste Tjener. Men de planla og så etter hvordan de skulle kunne med syklene sine: bum, bum, bum, hoppe over disse trappetrippene. Når alle de andre menneskene, som gikk, fulgte etter, så plutselig på den venstre siden av denne lille stien, som ville forene dem til denne Veien, var det akkurat som et boligområde. Og noen har lagd en plan om å bygge et gjerde og gjerdet har hull, store hull. Og plutselig hørte jeg: Krrhh! noen udyr. Der var veldig alvorlige udyr der inne, inni disse store hullene, i disse små sprekkene, akkurat som i gjerderekke med gjerde i et boligområde. Udyrene ventet på dem der på stiene for å sikre at de ikke kom seg på HERRENS Vei. Alvorlige. De var virkelig aggressive: Grrrrhh! Jeg var i stand til å se, at ne virkelig brølte og åpnet sitt gap.

Så nå oppstå dette dilemmaet. Jeg hadde invitert dem, og jeg hadde sagt til dem: «Hva er dere egentlig gjør? Hvordan kan dere gå på den andre veien? Hvordan kunne dere gå dere vill? Hvorfor skilte dere ut til å ta denne andre veien? Dette er HERRENS Vei.” Så når HERREN ba meg om å refse dem og ba dem om å rygge og komme, så kunne de ikke nå forene seg med denne Veien, fordi der var nå udyr som ventet på dem der i denne lille grøften, i denne lille grøften, som lignet en dal eller avløpssystem. Stien går derfra. Men der fantes udyr som ventet på dem for å svelge dem, som betyr hindret dem. De tillot dem ikke å la seg forene med HERRENS Vei. Så jeg ba dem på nytt igjen til å gå lengere bort. De tenkte nå, hvordan returnere hele veien tilbake til Veien, til det punktet, hvor de hadde tatt en omvei, hvorfra de hadde forgrenet seg og kommet seg bort fra HERRENS Vei, når de forgrenet seg på denne andre veien, til denne forfalskede veien, som leder til døden, til veien, hvorfra de nesten styrtet ned i en tre kilometer dyp grop.

Så jeg så, at de var bekymret. De sa, men hvis vi rygger hele veien tilbake … Men de måtte. De måtte gjøre det likevel, fordi der var nå udyr, som ikke tillot dem å trø på HERRENS Vei. Så de trengte virkelig å finne veien sin, forsøke å tenke på det. Jeg så de stoppet opp der. De sto der. De var forbløffet. Det var grepet av situasjonen hvor de tenkte, de spurte seg selv: Hvordan gjør vi dette? Men, hvis vi går tilbake. De sa at hvis vender tilbake dit hvor vi begynte å følge en omvei, hvor vi forlot HERRENS folk, som går på HERRENS Vei, og vi tok denne andre veien, så kommer det til å være for sent. Disse menneskene, som går på HERRENS Vei har da allerede kommet for langt, og kanskje kommet allerede frem.

Så HERREN lar meg høre deres hjerters grublerier, den samtalen og denne disputten, deres, funderingene i deres sinn, når de nå tenker: Hvordan kommer vi oss nå tilbake til HERRENS Vei? Og deretter, våknet jeg.

Jeg ønsker altså å Snakke til menigheten globalt, selv om jeg vet, at Eldre Erkebiskop Litunda, kommer til å Snakke til visse mennesker, vedrørende denne samtalen, så begynte jeg å gå gjennom denne samtalen sammen med visse mennesker på Nakurus Hovedalter. Denne samtale gjentar seg selv. Den angår hele menigheten tvers over jorden, globalt, selv om jeg vet, at Eldre Erkebiskop Litunda er i stand til å henvende seg til visse mennesker i denne saken, som jeg begynte å diskutere om på Nakurus Hovedalter inntil midnatt i går, med grupper, som omvendte seg i denne saken. Denne samtalen fortsetter likevel globalt i hele KRISTI legeme. Faktisk, hvis du ser nå på KRISTI legeme globalt, så kan du nå se, at det finns to veier: Den ene er HERRENS Vei, ja så er det den andre veien, som menigheten har fulgt. Og mesteparten av denne menigheten har fulgt denne andre veien.

Bibelen er veldig tydelig. Jeg begynner med å lese i Jesaja kapittel 35:8-9. Jeg kommer til å lese om HERRENS Veier, og så gir jeg dere åpenbaringen om denne samtalen, av det hva HERREN virkelig Sier. HAN Sier, la meg starte med å lese fra Amplified -oversettelsen. HAN Sier:

8 Og der skal det være en vei, og den skal kalles Den Hellige Vei. På urene skal ikke krysse den, men den er for de forløste, som går på denne veien, og enkle til sinns, og dårer, skal ikke gå seg vill.

Og HAN Sier, i vers 9:

9 Men der skal det ikke være noen løve, rovdyr skal ikke reise seg opp gå på den, de skal ikke finnes der, men de som er løst ut, skal gå der.

Dette er Amplified -oversettelsen. Nå leser jeg fra King James-oversettelsen. HAN Sier:

8 Og der skal det være en vei, og den skal kalles Den Hellige Vei. De urene skal ikke krysse over den; men den er for dem, som går på denne veien, men dårer vil ikke gå seg vill.

I vers 9, HAN Sier:

9 Men der skal det ikke være noen løve, rovdyr skal ikke reise seg opp gå på den, de skal ikke finnes der, men de som er løst ut, skal gå der.

 (Jes. 35:8-9)

New American Standard -oversettelse sier:

8 Og der skal det være en vei, Den hellige vei skal den kalles. På den skal ingen uren ferdes. Den skal være der for dem. Ingen som går på veien, selv ikke dårer, skal gå seg vill. 9 Men der skal det ikke være noen løve, rovdyr skal ikke gå på den, de skal ikke finnes mer. Men de som er løst ut, skal gå der, (Jes. 35:8-9)

Når jeg ser på NIV, New International Version -oversettelsen Sier HAN:

8 Og der skal det være en vei, Den Hellige Vei skal den kalles. På den skal ingen uren ferdes. Den skal være der for dem, de som går Denne Veien.

«V» med store bokstaver ”Denne Veien”, som betyr livsstil, de som lever etter denne livsstilen.

selv ugudelige dårer, skal gå seg vill der. 9 Der skal det ikke være noen løve, ingen grådige rovdyr, de skal ikke finnes mer. Bare de som er løst ut, skal gå der (Jes. 35:8-9)

Dette er altså virkelig kraftfullt, kjære mennesker, fordi HERREN har Snakket virkelig må en dyp til menigheten i dag, dagens KRISTI legeme. Og jeg vet, at akkurat slik jeg sa i går, men jeg gjennomgikk dette inntil midnatt på Nakurus hovedalter sammen med en viss gruppe mennesker. Men denne hendelsen, det å gå på den andre veien, gjentar seg selv, siden menighetens grunnleggelse på Korset, så har det bare blitt verre her i denne Grand Finalen før MESSIAS SIN Komme, mens jeg ser på KRISTI menighet globalt, så er det akkurat som om du ser to målestokk. Jeg ser akkurat som denne menigheten, som HERREN Sendt meg for å grunnlegge, og som HAN Sendte meg til å Snakke til på HANS vegne. Denne menigheten overholde en viss rettferdighetens standard, en viss hellighetens standard, og der er det nulltoleranse for synd. Og Den Hellige Ånds Person hjelper dem, gjør det mulig for dem, gjør det lettere for dem å overholde GUDS rettferdige og hellige standarder, som du ser etablert i Hebreerbrevet kapittel 12:14, når HAN Sier: Fordi uten helliggjørelse, kan ingen se HERREN. Med andre ord, [i fravær av den] kan ingen komme inn i MESSIAS SIN Herlige Rike, JEHOVAS, FADERENS Praktfulle Rike, til Himmelens Praktfulle Rike, GUDS Hellige, Herlige Rike.

Du ser likevel veldig tydelig ut fra dette skriftstedet, som jeg har lest. Du ser at dette er det skriftstedet, som HERREN har tillatt meg å lese i dag, er et skriftsted, som fullkomment beskriver den massive samtalen, som HERREN hadde med meg for 48 timer siden. Disse to veiene. Fordi dette bibelverset Sier "Der skal det være en vei". Som betyr, at det kommer ikke til å være to veier, men HERREN Sier, at det bare er en vei. Der kommer til å være en vei, og HAN Sier, at denne ene veien, når jeg hørte på dette, hvordan HAN beskriver denne i Jesajas kapittel 35 i versene 8-9, som jeg nettopp har lest. HAN Snakker om en vei, som virkelig er skapt der oppe. Den er opphøyd. Den er løftet over alle andre veier. Dette betyr, at du kan ikke sammenligne den med noen. Du kan ikke engang sammenligne HERRENS Vei med noen annen vei.  Du kan se hvordan HAN Snakker om denne, hvordan opphøyd Denne Veien er, hvordan den er velskapt, godt planlagt, veldig godt vedlikeholdt lagt, og plasser for HERREN. KONGEN Kommer! KONGEN Kommer! til å gå på Denne Veien! Den er vel laget. Du ser altså i Jesajas kapittel 35, som jeg har lest, HAN Snakke om bare en Vei. HAN Sier altså i bunn og grunn at det finnes ikke to veier. Det finnes bare En Vei, som leder til Dette GUDS Praktfulle Rike, og Denne Veien er opphøyd. Den er løftet over. Den er over alle andre veier. Den er fornem, den er En Vei som er høyt opphøyd.

 

**

Akkurat som i Jesajas kapittel 35:6. HAN fortsetter med å Si:

6 Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge skal juble:

Som betyr, at menneskene, som var i stand til å gå på Denne Veien og nå Evigheten, var nå de, med blinde øyne som kunne nå se og sette prise på saker som angår GUD. De ser GUDS Herlighet og sier, wow, jeg kan ikke gi dette vekk, jeg kan ikke bytte dette, jeg kan ikke! Av den grunn kan jeg forsake alt! Og HAN Sier, at når de var døve, ble deres ører åpnet. De, som gikk inn i Evigheten på Denne Veien, som jeg så meg selv gå sammen med HERREN ved å lede dem, når de feiret inntil Evigheten, som betyr at selv om ørene deres hadde vært døve, så hadde de nå blitt åpnet, og de var i stand til å høre GUDS Røst. De var i stand til å høre Hyrdens, MESSIAS SIN Røst. De var i stand til å høre HANS Tjeners Røst. Dette er den veien, følg Den. Dette er Den Hellige Vei, følg Den. Som betyr, at når de hadde tidligere vært døve, var de nå i stand til å høre og følge Den.

Men se den andre menigheten går på den andre veien, som betyr at de har bevart deres fordervede, ufrie natur. Så de forblir blinde. De kan ikke se ting som har med evigheten å gjøre. De forblir døve, og kan ikke høre Den Røsten, som instruerer ved å si: Dette er den veien! Følg Den. De kan ikke høre HERRENS Røst. Så de blir urene, dåraktige, fordervede, som har bevart sin syndige natur, og de kommer alltid til å gjøre feil.

HAN Sier likevel, at de, som går på Den Hellige Vei, som er JESUS MESSIAS, de ikke kan ikke trå feil. Hvorfor? Fordi HAN Sier, at KRISTI frelse er så enkel, den er så klar.  Du trenger ikke å være utdannet til å se dette, til å følge dette. Så dette er den samtalen, som HERREN gikk sammen med meg, vedrørende KRISTI menighet ja Evighet. Hvem Sin Komme sitter vi på randen av på dette tidspunkt? Dette er HAN, som skriftene omtaler. Jeg har sett MESSIAS SIN Komme. Jeg ber, forbered veien. Vend dere bort fra synd ja vær hellige. Endre veien deres, fordi GUDS Rike er nær!» Jeg har sett MESSIAS komme og tar SIN menighet. Shalom. Takk.

Forbered veien / Jesaja 40:3

MESSIAS KOMMER

(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti av 1.8.2017. Profeten Dr. Owuor)

(under redigering)

HERRENS PROFETI OM EN VELDIG HELBREDELSESSALVELSE, SOM KOMMER TIL Å BESØKE AUSTRALIA, AV 27.07.17

Norsk oversettelse av HERRENS Profeti av 27.07.17

HERRENS PROFETI OM KOMMENDE STOR TRENGSEL I USA, AV 25.07.17

Norsk oversettelse av HERRENS PROFETI gitt til HERRENS MEKTIGSTE PROFET, slik øvrige profetier og undervisning.

VISJONEN OM MAMA ROSAS OPPSTANDELSE SOM HERREN VISTE TIL SIN MEKTIGSTE PROFET 16.06.17.

Se også under Tegn & Undre

HERRENS PROFETI OM EN ALVORLIG KRIG SOM KOMMER TIL SØR-KOREA, AV 16.07.17, VED HERRENS MEKTIGSTE PROFET Dr. Owuor.

Norsk oversettelse.

HERRENS PROFETI OM DET KOMMENDE VALGET I KENYA, AV 07.07.17

HERRENS MEKTIGE PROFET sier bl.a. at hvis HAN ikke hadde kommet i mellom i 2013 så hadde det blitt blodflyt i Kenya. HAN sier at når HERREN talte til Ham i en drøm så tok han den endelige autoritet og jeg dekte dere alle sammen med barna deres, med deres menigheter, deres arbeid, og hva enn med JESU BLOD!

PROFETI-ALARM. HERREN SENDER HANS TJENER FOR Å REISE OPP EN UNG MANN FRA DE DØDE. 03.07.17.

Norsk oversettelse av HERRENS Profeti av 03.07.17