Vitnesbyrd fra Det Mektige Helbredelsesmøtet i Eldoret, Kenya, Den 29.-30.08.15

Priset være HERREN, som ved SIN store nåde gjorde det mulig for oss å delta på dette veldige møtet, som HERREN GUD DEN ALLMEKTIGE, Himmelens og jordens SKAPER besøkte på en historisk og bibelsk måte! Det var et uforglemmelig privilegium å være øyenvitner til JESU SINE Mektige mirakler og kunne feire JESU Blod og Seier på Korset, Halleluja! En Historisk Helbredelsessalvelse helbredet utallige halte, lamme, blinde, døve, stumme, kreftsyke, og satte fri psykisk syke. Mennesker blir fremdeles helbredet av uhelbredelige sykdommer som ikke har noen kur slik som Progeria, HIV/AIDS, og kroniske hudsykdommer, herunder antibiotika resistente. Vi er vitner til hvordan HERREN helbredet alle slags sykdommer under solen, herunder alle slags plager slik nærsynhet, tørre øyne, svake ben for å nevne noe. Som et resultat av dette, tok millioner av mennesker i mot JESUS som sitt Livets HERRE!

Denne enorme vekkelsen i DEN HELLIGE ÅND har eksplodert verden over! Vitnesbyrdene er for deg, for at du kan sette din lit til JESUS! HAN er mer enn mektig til å hjelpe deg, og intet er umulig for HAM!

HERREN har sendt oss SIN Budbærer, Røsten i ødemarken, Den Mektigste Profeten, som er Den Lovede Profeten Elia. Han er kommet for å forberede GUDS folk i omvendelse, hellighet og rettferdighet. JESU SINE mirakler, får GUDS folk til å vende seg om fra sine synder og gå tilbake til evangeliet om Korset og BlodetDette betyr at JESU, MESSIAS SIN gjenkomst er veldig nært forestående! 

All Takk, Ære og Pris, til GUD DEN ALLMEKTIGE, ISRAELS HELLIGE GUD, og VÅR HERRE JESUS KRISTUS, og DEN HELLIGE ÅND, AMEN!

 

 

CAROLYNE CHEPKOECH, 21 år, helbredet av diabetes i Eldoret

Naomi, 10 år, helbredet av blindhet på møtet i Eldoret

WYCLIFFI OMOND- invalid etter motorsykkelulykke, helbredet

Etter møtet i Kisumu

Isaac 8 år. Legget råtnet etter slangebitt- fikk et nytt ben

Isaac var et helt normalt barn, men lam etter slangebitt da han var fire år gammel i 2011. I dag feirer vi seieren i Jesu blod; Herren reddet Isaac fra en tragiske død.

Erik Kimiri 23 år- fysisk og psykisk handikappet- Skapelsesmirakel II

Lam siden 3 års alderen- fullstendig helbredet. Språket var utydelig. Hånden og fingrene hans lå slappe opp på fanget. Den høyre foten var fullstendig vissent. Guds skapte nytt ben og løsnet tungen.

Erastus Maid, 55 år, Helbredet av svulst

En sengepasient helbredet. Materie kom ut av navlen hans grunnet en mislykket svulstoperasjon. Navlen ble til et dypt sår. Kona beskrev dette som at innvollene ble synlige. Såret er nå grodd!

Margaret Muthui- hjerneskadet fullstendig helbredet

Nå er hun i stand til å skrive, fordi skjelvingen har stoppe. Hun er i stand til å snakke normalt. Når GUDS Mann kom til Eldoret stadion lørdagsmorgen, kjente hun kraft og begynte å gå uten rullator!

Kevin 12 år- Døvstum fikk hørselen og taleevnen tilbake

Kevin var en av fem døvstumme som ble helbredet i Eldoret. HERREN åpnet helt døve ører og løsnet også den stumme tungen! Bare Jesu blod kan helbrede og sette en døvstum fri! JESU tjeneste fortsetter!

Ekteparet Pirkko og Olavi helbredet av stiv nakke og tørre øyne

Emmanuel 6 år, forkrøplede armer og bener ble normale

Moren var i totalt sjokk over det hun så, og hvordan JESU kjærlighet fløt i hennes hjerte. Herren gjorde et mirakel og vridde hendene og føttene rett vei, ved å strekke de forkrøplede lemmer.

Seline- helbredet av psykisk sykdom

Repentance & Holiness menighetens pastorer tok henne til Helbredelsesmøtet i Eldoret, hvor Guds mann proklamerte helbredelse i JESU Mektige Navn. Seline minne er kommet tilbake og hun er nå normal.