Svaksynt pastor momentant helbredet på helbredelsesmøtet i Nigeria 13.03.16.

HERREN døde offentlig, så når Han helbreder deg, bare kom med det ut offentlig, og si at HERREN har rørt ved meg.

Denne mannen kunne ikke lese uten å bruke briller. Mens HERRENS Mektige Profet ba, kunne jeg lese selv små tekst.

Husk at dette er en bevegelse i omvendelse og hellighet. Helbredelse er bonus som HERREN gir oss, for rettferdigheten som Han krever i denne timen. Han sier at hvis vi velge rettferdighet, vil vi større ting. Det er håp for det blinde i Jesus.

Mannen var på pastorkonferansen og hørte det mektige Ordet som ble talt der. Nå er han klar til å tjenestegjøre i denne tidsalderen.

Pastor som ble helbredet leste dette fra Bibelen: "Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid!" Psalmene 113.2.