GUDS SKYSTØTTE Kommer ned og blir værende over HANS Tjener i Nairobi 07.-08.07.18.

HERRENS ILD STEG NED PÅ DET MEKTIGE NAKURUMØTET I AUGUST 2016 I KENYA

BIBELEN GJENTAS NÅR ILDEN TIL PROFETEN ELIAS SIN GUD KOM NED PÅ OFFERALTERET I PÅ DET SUPERHERLIGE VEKKELSESMØTET I NAKURU - 27.08.16.

HERRENS HERLIGHETENS I NAKURU KENYA AUGUST 2016

GUD FADEREN SELV STEG NED PÅ VEKKELSESMØTET I NAKURU, KENYA 28.08.16

GUD FADEREN SELV STEG NED BAK DENNE MØRKE TETTE SKYEN. SJOKK OG ÆREFRYKT FYLLER MØTESTEDET I DET GUD FADEREN BESØKER HERRENS MEKTIGE PROFET PÅ ALTEET PÅ DETTE SUPER HERLIGE NAKURU VEKKELSESMØTET SØNDAG 28. AUGUST 2016, NØYAKTIG KL 15.35. SKYEN RØRTE VED DE ELEKTRISKE POLENE.

SKY OG MØRKE OMGIR HAM, RETTFERD OG RETT ER GRUNNVOLL FOR HANS TRONE, PSALMENE 97.2.

  • Skystøtten steg ned i Kisumu 31.12.12

  • Skystøtten steg ned igjen i Kisumu 01.01.16

  • Ildstøtten i Kisumu 01.01.16, se. 4. Mos. 15-23

Skystøtten til GUD FADEREN JEHOVA er her!

Den Samme Skystøtten til GUD FADEREN JEHOVA som besøkte Moses er her, for å lede HANS folk til GUDS rike! 

Og Herren gikk foran dem, om dagen i en Skystøtte for å lede dem på veien og om natten i en Ildstøtte for å lyse for dem, så de kunde dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, ikke heller ildstøtten om natten. 2. Mos. 13:20-21

Du ledet dem i en Skystøtte om dagen og i en Ildstøtte om natten for å Iyse for dem på den vei de skulde gå.  Nehemja. 9:12

Og han ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved ildens lys. Psalmene 78:14. 

For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at våre fedre var alle under Skyen og gikk alle gjennem havet. 1. Kor. 10:1.

Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røkstøtter. Joel 2:30 

Skystøtten steg ned i Kisumu 31.12.12, slik profetert 21.11.12 av HERRENS Mektige Profet i Herrens Profeti av 21.11.12. Skystøtten kom til Kisumu igjen den 01.01.16. 

Slik HERREN ISRAELES GUD åpenbarte seg for GUDS Mann, Sin Tjener Moses, taler HERREN nå ved Sin Budbærer, GUDS Mann, HERRENS Mektige Profet for å forberede vein for SITT folk i bot og omvendelse fra all synd, hellighet, som er separert liv fra all verdslighet og avguder,  og rettferdighet.