Norsk oversettelse av undervisningsserien i 2020: Kirkens inngang inn i Himmelen