HERRENS Profeti om GUDS vrede over falske profeter, av 30.10.14

HERRENS Visjon om et kommende tegn & under på Himmelen, av 04.05.14