SLAG OG LAMMELSE HELBREDET PÅ HELBREDELSESMØTET I NAKURU KENYA 27.08.16

ROBERT KIOKO SOM FIKK ALVORLIG LAMMELSE GRUNNET SLAG FOR 10 ÅR SIDEN BLE MOMENTANT HELBREDET PÅ DET SUPERHERLIGE VEKKELSESMØTET I NAKURU KENYA 27.08.16, IDET HELBREDELSESMØTET VAR I FERD MED Å TA SLUTT, SE VIDEOKLIPP FØR OG ETTER HELBREDELSEN!

Robert er 36 år. Grunnet slag fikk han lammelser på venstre siden. Når GUDS Mektige Helbredelseskraft slå ned på møtet i Nakuru, ble Robert Kioko's paralyserte arm strukket ut og han kunne nå gå uten krykker. HERREN har helbredet meg. Han har ikke vært i stand til å løfte den opp før. Nå kan han løfte armen og gå! HERREN har rørt han fra skam. Han følte at GUD har rørt ved ham. Veldig mektig! Han led i 10 år. ALL ÆRE TIL HERREN! Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Matteus 11.5.

FORBERED VEIEN! MESSIAS KOMMER!

www.repentandpreparetheway.org, www.jesusislordradio.info, repentoffice@gmail.com.

En slagpasient helbredet fra alvorlig lammelse på helbredelsesmøtet i Ghana, Kenya februar 2016

En slagpasient helbredet fra alvorlig lammelse på helbredelsesmøtet i Ghana, Kenya 17.02.16. Når GUDS Mann begynte å be, så løftet han opp hånden sin, og plutselig så følte han noe gå gjennom kroppen. Nå er han helbredet.

GUDS Mann sier: "Nå hør på meg. Du har vært en slagpasient." Jeg er helbredet nå. "Er du helbredet nå? Kan du løfte hendene din opp nå? (Glad latter) Hallelujah! JESUS er HERRE! Det er folk som kjenner deg?" Nei, nei, nei. Bare min familie. "Bare din familie? De er her? Ja din familie er folk. De er også folk, og jeg elsker dem! Så nå... " En i familien: Han kom akkurat hjemmefra.

HERRENS Mektige Profet: "Så du var ikke i stand til å løfte opp armene før?" Pastoren i Ghana: Han har ikke løftet opp armene før. HERRENS Mektige Profet: "Du fulgte meg, og så startet du å føle kraften? Du sa at kroppen din startet å føle seg vel. Du kjenner at smerten og lidelsen er tatt bort?" Den forsvant HERRENS Mektige Profet: (Glad latter): Hallelujah! Kom, kom min sønn som hadde slag! Mennesker med slag klatrer opp trappene.