NY VIDEO OM KONFERANSEN I HELSINKI FINLAND 17.06.17 DEL 2

NY VIDEO OM KONFERANSEN I HELSINKI FINLAND 17.06.17 DEL 2

Den Mektige Konferansen i Helsinki, Finland del 1, 16.06.17

Den Mektige Konferansen i Helsinki, Finland del 2, 16.06.17

Del 4 av mötet i Helsinki, Finland den 17_6 2017

Simultan transkript på svensk

Del 3 av mötet i Helsinki, Finland den 17_6 2017

Simultan transkript på svensk

Del 2 av mötet Helsinki i Finland den 16_6 2017

Simultan transkript på svensk

Del 1 av mötet i Helsinki, Finland den 16_6 2017

Simultan transkript på svensk

Den Mektige Konferansen i Helsinki, Finland del 4, 17.06.17

MED GUDS MANN HERRENS MEKTIGE PROFET

Den Mektige Konferansen i Helsinki, Finland del 3, 17.06.17

MED GUDS MANN HERRENS MEKTIGE PROFET