HALLELUJA!!! Et stort mirakel har skjedd i Kenya! Den. 4de personen som har stått opp fra de døde i Kisumu, Kenya, en senior politi offiser, overbetjent Odhiambo, mens HAN var på vei fra Buenos Aires Argentina. I en drøm så HAN at HAN gikk til et hotell, og noen (Erkebiskoper), brakte han en person i en veldig kritisk tilstand. Personen lå på en båre og døde. De så på Ham om Han fikk panikk. Han dekte den døde kroppen med jakken sin og Sa: «HERRE, la livet vende tilbake til ham! Min sønn, reis deg og opp lev!» Så sto han opp! Han hostet og nøs. HAN befalte dem om å bringe drikke. Ansiktet hans begynte å komme seg. Hvem kan løpe vekk fra HERREN? Ingen kan løpe vekk fra HERREN! «For de som søker, for dem vil det bli åpenbart!»

HALLELUJAH!!! A big miracle had happened in Kenya! The 4th person resurrected in Kisumu, Kenya was a very senior police officer in Kenya, Superintendent of Police Bwana, Chief Inspector Odhiambo. While HE was on HIS way to Buenos Aires Argentina: HE saw in a dream that HE walked in a hotel. Somebody (ARCHBISHOPS) had brought a person in a very critical condition. The person was on a stretcher. Then he died. They look at Him to see if HE had panicked? HE covered the dead body with HIS jacket, "LORD Return his life to him! My son, raise up & live!" Then he resurrected! He coughed and sneezed. HE commanded them to let him drink something. His face begun to come back! Who can run away from THE LORD? Nobody can run away from THE LORD! "To they that seek, to they shall it be revealed"

TAKK TIL GUD DEN ALLMEKTIGE SOM SENDTE SIN MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFET TIL Å REISE OPP ELDRE ERKEBISKOP IGJEN OPP FRA DE DØDE!!! HALLELUJA!!! LA OSS OMVENDE OSS I GUDS FRYKT & ÆREFRYKT FOR HANS MEKTIGSTE PROFET! Norsk oversettelse av Vitnesbyrdet, som skjedde forrige helg, kommer snart

HERRENS Budskap om Eldre Erkebiskop Litunda død og oppstandelse, av 24.07.18.

Vitnesbyrdet til Biskop Zachary Kibaliach om Eldre Erkebiskopens 2. oppstandelse

(Kilde: Norsk oversettelse av vitnesbyrdet til Biskop Zachary Kibaliach på www.jesusislordradio.info)

HISTORISK OPPSTANDELSE AV ET RÅTTENT LIK - DOKUMENTAR

Israels GUD som reiste Mama Rosa opp fra de døde

OPPSTANDELSEN AV MAMA ROSA 21.06.17.

14 bibelske beretninger om oppstandelse

FEIRINGEN AV MAMA ROSA SOM JESUS REISTE OPP FRA DE DØDE 21.06.17, HAR FORTSETTET USTANSELIG I KENYA OG I LANDSBYEN POKOT 10 DAGER I STREKK

Kenya har feiret tidenes største tegn & under ustanselig siden 21.06.17. HERREN refser andre kontinenter enn Afrika for modernisme & postmodernisme, som hindrer oss til å tilbe ISRAELS HELLIG GUD

REIST OPP FRA DE DØDE!!! - TRE VITNESBYRD DELT PÅ MØTET I MOMBASA 11.03.17.