HERREN GJORDE IGJEN ET SKAPELSESMIRAKEL! EN NY TANN DUKKET OPP I MUNNEN!

DET MEKTIGE MØTET I MOMBASA 12.03.17!

REIST OPP FRA DE DØDE!!! - TRE VITNESBYRD DELT PÅ MØTET I MOMBASA 11.03.17.

IMMANUEL HELBREDET AV STUMHET!

SHARON SITT VITNESBYRD

AGNES SITT MIRAKULØSE HELBREDELSESVITNESBYRD!!!