DAGENS BUDSKAP 26.12.17

HERREN JEHOVA Snakket om baby Sofie kl. 03 i natt til 26.12.17.

Priset være HERREN, HERRENS, MEKTIGSTE PROFET,

Vel fortell dette til Sofia. HERREN Snakket med meg omtrent kl. 03 om morgenen om Sofia. HERREN JEHOVA, HAN tok meg hele veien til Kehancha på dette møtet, og HAN tok meg tilbake til den dagen HAN helbredet Sofia, når HAN reiste Sofia fra grunnen.

Så HERREN brakte meg til Kehancha i forrige natt, til Kuria heller, hvor enn dette møtet finner sted og HAN brakte meg til kirken på den dagen når HAN reiste Sofia fra grunnen. Og jeg kunne se at Sofia når hun sto opp, så støttet hun seg til et bord. Det så mer ut som et bord. Jeg trodde det var et keybord der. Jeg tror det var et keybord som ble spilt der, som heller var på dette bordet. Så hun holdte …, jeg kunne seg hvordan hun sto og holdte i … Hun sto på bena. Hun sto først på begge bena.

HERREN viste meg alt. Den dagen HAN kommanderte meg om å løfte Min Venstre Profetiske Hånd her i Nairobi, og kraften, kraften fra JEHOVA ELOHIM, JEHOVA EL OLAM, som forlater Min Venstre Profetiske Hånd og bringer helbredelse til alle folkene, og reiser de forkrøplede fra grunnen, styrket deres føtter.

Så HERREN brakte meg til dette eksakte øyeblikket, når jeg hadde løftet Min Venstre Profetiske Hånd her, og HAN tok meg hele veien til Kuria, til Kuria hvor kirken er. Og jeg ser at når Sofia, akkurat reiste seg opp, hun holdte med sine to hender, hun hadde dem på et bord. Det er et bord, hvor jeg nesten trodde at det var et keybord der. Og så vet jeg ikke hvorfor jeg ser en boks.

Jeg ser at hun går ned. Heller at hun faller ned og så går hun igjen. Jeg ser at hun holder på en liten boks. Og så samtidig, HERREN Sier nå med en røst: «Dette er den forkrøplede som nå har gått!» Med Røst.

HERREN JEHOVAH Snakket med Stemme om Sofia denne natten, og Sa at «Dette er den forkrøplede som nå har gått», og hun sto der. Og så støttet hun seg til bordet med begge hendene, omtrent på denne tiden.

Og så, kan jeg se pastoren med et stykke papir og skriver opp navn. Hun skriver navn, navn, navn, og jeg tror at hun skriver opp navnene til de som er helbredet. Og HERREN lot meg vite at der er noen mennesker. Jeg vet ikke hvorfor jeg ser mennesker. Jeg tror det er 3 av dem. Det er noen mennesker, jeg ser enten 2-3 av dem, som var døve og som nå kunne høre. Deres døve ører ble åpnet rundt dette stedet, på høyre side av Sofia i det hun sto.

Så HERREN har Snakket med om Sofia og den store som skjer i denne kirken. Dette er forbausende at HERREN kan bringe med helt ned dypt inni det dypeste Kenya, i de dypeste landsbyene i Kenya, hvor HAN har husket SITT folk i deres mest desperate situasjoner.

Og du kan forestille deg Sofies mor sin situasjon som var fastlåst. Hun var bundet av babyen. Denne tvillingen hvor en av dem døde, og så den som overlevde hodet var stor som ved Hydrokefalis, og leggene er forkrøplede. Hodet er veldig stort, og leggene er veldig forkrøplede.

Så dette er et bilde av type mennesker, som HERREN har medlidenhet for. Dette er portrettet, maleriet om type mennesker som Den Frelsende Nådens Hånd, Den Frelsende Hånden til HERREN, strekker ut til, Den Ustrakte Armen til JEHOVA når til de fjerneste landsbyene, i de aller fjerneste landsbyene i Kenya. Da sannelig har vi En Medmenneskelig GUD, Da sannelig tjener vi En Veldig Ydmyk GUD, som går veldig dypt inni landsbyene og husker de mest desperate tilstandene. Til og med moren hadde forlatt henne der. Hun sa at hvis de ville ta henne til en kirke, bare ta henne, mens jeg er på markedet et sted …

Men det aller viktigste, at hvis dette skal være portrettet, maleriet om bildet på JEHOVA VÅR GUD, GUDEN vi tilber, så er HAN sannelig en veldig ydmyk GUD, fordi HAN kan se at noen tar Sofia, med et stort hode. Jeg vet ikke om dette er Hydrokefalis eller hva enn tilstanden er, og så når hodet er stort som dette, moren sa at noen ganger var hodet større enn kroppen, og så er bena forkrøplede. Hvor mye kan en mor tåle da? Hvor mye kan en mor i en landsby som sa at hun tok henne til sykehus i Kisii, og så et annet sykehus i Kuria, og så ga hun opp, fordi hun manglet økonomisk midler, for transport, slik dere kan forestille dere, når man må ta henne til et sykehus.

Så dette er en lærdom og et maleri, et bilde av HERREN JEHOVA, HAM som vi tjener. Dette er et maleri og et bilde av deres hjerter, JEHOVAS hjerte … så kan du fortelle at VÅR GUD er en veldig medmenneskelig GUD og en veldig ydmyk GUD også. HAN er så ydmyk som kan huske de som er i de aller fjerneste landsbyene. Og HAN er så medmenneskelig når HAN husker Sofia i hennes største desperasjon med forkrøplede legger, hodet er stort, hun går ikke. Du kan forestille deg hele hendelsesforløpet, over alle andre problemer som Sofia hadde. Når ingen var hjemme, så gjorde hun antagelig fra seg.

Vi har ikke engang hatt tid til å kunngjøre alle de lamme som er helbredet, og nå som HERREN JEHOVA kan huske spesifikke individuelle tilfeller slik som Sofia. Hvor forbausende!

Klokken 03 i natt tok HERREN meg helt til Kuria & Jeg (GUDS MANN) så kirken, og jeg så øyeblikket, øyeblikket når jeg løftet opp Min Hånd her, når Sofia reiste seg opp i den kirken. Og jeg kan se at hun sto der foran meg. Hun støttet med begge hendene sine på bordet. Og på en måte så tror jeg det var et keybord oppå dette bordet men jeg vet ikke hvorfor jeg trodde dette. Og der er en boks. En tom boks. Jeg tror det er for å bære keybordet, fordi jeg så når Sofia forsøkte å gå, så klarte hun det ikke. Hun gikk ned til grunnen med hodet ned og hun rørte noe med for å støtte seg med.

Og HERREN lot meg vite at det er 3, jeg vet ikke hvorfor det er 3, på Sofies høyre side. Og så er det en pastor der med en hel liste, skrive ned navn til folk, og jeg tror at disse folk er helbredet. Dette må være EN BISKOP fra Nairobi.  

Så dette er en veldig stor tid, kjære folk, fordi HERREN JEHOVA, Himmelens KONGE, Besøker kirken i denne timen. Dette er timen da Himmelens GUD, GUDEN til VÅR HERRE JESUS KRISTUS, HAN som har sendt meg til å forberede veien for MESSIAS og forberede veien for MESSIAS SIN Herlige Komme, for å forkynne rettferdighet, og fortelle til nasjonene at timen for rettferdighet er nå.

HERREN JEHOVA, HAN som har erklært med HANS Bortgjemte, Skjulte Visdom i Himmelens kamre- dette er timen for hellighet. Dette er timen for å forberede for MESSIAS. Nå husker HAN de lutfattige. De som er lutfattige, og forlatte som ikke en gang har råd til sykehusbehandling fra de dypeste dypet, fra de fjerneste landsbyene i Afrika. Dette er forbausende og forbløffende. Dette forfrisker mitt hjerte så mye, når HERREN går helt ned til Kuria, og viste meg Sofias situasjon, og hvordan Sofia nå går.

Nå alle dere som kan se, følge med på Whatsapp, Twitter og alt dette, dere kan se nå hvordan hun stabiliserer seg nå. Hun er nå endelig stabilisert og balansert. Hun er balansert når hun går, og hun går og går. Og hun går og går, og går og går.

Hvor forbausende i kirken! Og HERREN har kommet for å huske den forkrøplede kirken, kirken som var sendt med en misjon, med kirkens mandat, hvor hun ble forkrøplet med synd.

Det er så mye profetisk betydning i alle disse helbredelsene velsignede folk. Det er en helbredelseskaskade grunnet misjonen til Han som Snakker med dere. Disse helbredelsene det taler om, de Snakker om kirken, den kirken som HERREN helbreder. HAN Sier at HAN har kommet for å helbrede kirken nå. Dette er timen når kirken har reist seg opp på bena nå, og begynte å utføre vitnesbyrdet til JESU BLOD & KORS.

Budskapet som nå er her og blir utbasunert er KORSETS Kraft! JESU BLOD Kraft! Hvor forbausende kjære folk. Og du ser at Sofia går, og du hører på Denne Røsten, og røsten til denne moren som forteller at hun er en kvinne som har forsøkt alt. De forsøkte å gjøre noe med Sofia, forsøkte og forsøkte. Jeg kan forsøke hva som helst! Hun kunne forsøke hva som helst! Jeg har lidd så mye at jeg er villig til å prøve hva som helst! Hun var ikke der for å se når hennes datter reiste seg opp, reiste seg opp fra grunnen og gikk bort. Hvor forbausende kjære folk, at HERREN Besøker nå kirken, i de aller fjerneste landsbyer. De forlatte. De uten stemme. De svake. De som ikke har noen. De uten penger, som kan ta de til sykehus. De som har forsøkt korrigerende kirurg og alt annet. Vi har sett at i de fleste slike tilfeller så har legene gitt opp.

Men hvor forbausende at dette er veien, som HERREN har Sendt meg til for å forberede veien for MESSIAS SIN Komme. Hvor kraftfullt! Hvor forbløffende å forberede Den Herlige Veien for MESSIAS SIN Herlige Komme. Og nå observerer folk dette over hele verden, og folk drikker, blir fulle. Det er umoral over alt. Det er verdslighet. De går til kjøpesentre osv., bade i Kenya og Frankfurt hvor enn, Australia i julen.

Dette er tiden da hele kirken drukner i synd. De er alle oppslukt av synd, til og med de kristne, verdslige kristne. I denne timen, så vil du fange alle dem i synd. Det tar en drink her og sterk drikke her, og de sier at: «Nei, det er bare jul!» Eh? Det er umoral over alt.

How overveldende er det ikke at vi på den andre siden, feirer jul, med å feire KORSETS Kraft og BLODETS Kraft og Kraften til å forberede veien, og hellighetens kraft, omvendelsens kraft, GUDS kraft. Eyeh! Hvor kraftfull måte å feire jul på! Med å utbasunere, være atskilt fra det moralske fallet som har konsumert verden i dag.

I dag er den dagen hvor det begås mest synd på jorden. Juletiden. Og HERREN husker Sofia, og hun går, går og går om igjen, og igjen, og går og går. GUDS HERLIGHET er nå på sosial media, Eeyh! HERRENS HERLIGHET! Hun begynte å falle ned og gå, og falte ned, og falte ned og falte ned inntil hun stabiliserte seg. Nå går hun! Du ser at knærne er vendt mot hverandre. Gående og balanserende og går!

For en forbausende tid i kirkens historie! For en mektig måte å forberede Den Herlige Veien til MESSIAS SIN Herlige Komme, at HERREN husker de fattige landsbyene i Afrika. De fattige kvinnene som var forlatte.  Babyer med hydrokefalis og som samtidig var lamme. De er lutfattige. Og hun sier at hun har grått, og grått, og grått, og grått alle tårene hennes.

For en mektig måte å feire jul på med å forberede Den Herlige Veien, for MESSIAS SIN Herlige Komme! Og kirken der ute er fult av synd. De er i umoral. De er i seksualsynd. De er i pornografi. De drikker alkohol. De røyker sigaretter. De lyver. Falske profeter. Falske apostler med penge-evangelium, når det finnes folk slik som Sofia som venter på at kirken skal reise seg opp, og følger opp, for at kirken kan følge dem opp, eyyh, i tide! For at det ikke skal bli for sent! I tide!

Når det er synd i kirken, når det er rom for falske profeter, sier HERREN Sier at kirken er forkrøplet av synd, og nå har JEG kommet for å utfri kirken, for at baby Nanyauki kan gå igjen å gå på misjonen til å tale til denne verden! Hvor kraftfullt er denne tjenesten! Hvor kraftfullt er det å utføre GUDS HERLIGHET og kringkaste dette!

Og dere kan se doktorer på Port 1 (for de syke). Eldre folk er blitt helbredet! Balansere og faller, balanserer og faller, og går og faller ned. Balanserer på tærne sine, balanserer og faller, inntil hun er stabilisert. Dette skjer over alt!

Hvis du ser på dette som vi nå feiret i Kisii, Onyancha. Akori i Mira. Se på de blinde øyne som HERREN åpnet! Helt blinde! Og øynene simpelthen åpnet seg. Og de forkrøplede går nå. Går og går, går og går! Og de døve ører hører! Og de stumme lærer nå å si «FAR», «mamma», «JESUS», «pappa», og de stumme taler, Eyeh!

For en stor tid i kirkens historie! For en tid til oppvåkning, for kirken til å avstå synd. For kirken å komme ut i det offentlige og refse synd. For en stor mulighet, for kirken og reise seg opp for kallet hennes, å være forskjellig og atskilt fra det moralske fallet.

DIN GUD er JEHOVA MAGEN, HERREN Din Styrke, Din Skjold. DIN GUD er JEHOVA ORI, HERREN DITT Lys, som skinner GUDS Lys, som du ser i Salmene 27:1. JEHOVAS Lys, KRISTI Lys, Verdens Lys! Dette lyset er hellighet! Dette lyset er Sofia som går, Sofia som går! HAN Sier hvem enn har en lampe som skinner, HAN vil sette det et sted slik at alle i den mørke verden kan se det. Sofia nå er kirkens lys, KRISTI Lys, GUDS Lys, Det Skinnende Lyset oppå fjellet nå. Og ingenting i verden, er lys. Eyeh!

De har ingen steder å dra til. Så jeg velsigner kirken i Kehancha. jeg velsigner kirken i Kuria. Jeg velsigner kirken og velsigner SENIOR BISKOPEN her i Nairobi og velsigner deres BISKOP og pastor Samuel Robi. Jeg velsigner hele kirken og deres menigheter der, tilsynsmennene, pastorene, gateevangelistene. Jeg vet at på kommende søndag at gå til landsbyene igjen, gå der. Let veldig godt etter. Forsøk dem til å reise seg opp. Også de som ikke har telefoner. La dem falle, slik at vi kan se at disse ikke klarte å stå. Dokumenter dem veldig godt, det medisinske teamet. Ta opptak av dem. Dokumenter dem, så at når HERREN reiser dem opp fra grunnen, så vil de se Lyset. Verden vil se KRISTI Lys, Verdens Lys, GUDS Lys, Frelsens Lys, kjære folk.

Og jeg velsigner deg Sofia. Jeg velsigner kirken i Kuria. Jeg velsigner tilsynsmennene og BISKOPENE der. Den Ledende BISKOPEN der i Nairobi, og tilsynsmennene under henne, og pastorene under henne, og menighetene under henne. Dette er en veldig ydmyke familie her.

Måtte HERREN Velsigne dere! MESSIAS Kommer! Dette er et ekte tegn på dette du nå ser gjennom denne helbredelsen. Åpenlyst! En flom av helbredelser! Sannheten setter nå kirken fri. Sannheten har kommet! Folk er blitt løyet til i mange år men Sannheten har kommet!

Dette er hvorfor jeg insisterer: Gå til landsbyene, få tak i de blinde. Ta opptak av dem, mens de er blinde. Vis de medisinske dokumentene. Gå til blindeskoler, til de lamme. Dokumenter tilstandene deres! Ha med doktorer for at Sannheten nå skal bli etablert og at dette er kostnadsfritt! Si dette rett ut! Ta dem ut fra fengslet, vekk fra slaveriet, bort fra forførelse, ut av kirkene og sett dem fri, og sett dem fri, sannelig!

Måtte HERREN Velsigne dere, shalom!

DAGENS BUDSKAP FRA HERREN, AV 23.12.17

De av dere som feirer nå i Nakuru, Jeg velsigner dere veldig mye, og jeg vet at ELDRE ERKEBISKOP John Litunda er på det samme møtet som mange andre BISKOPER som feirer. Jeg feirer også med dere, Dette Store Besøket av HERREN, som har skjedd midt i blandt oss.

HERREN Spoke to me today, today, HE spoke to me about the celebration in the night, and HE show me the celebration, how you will be celebrating this particular boy, this baby Morgan. And his condition was so bad, so bad, so desperate. And then, THE LORD also spoke to me, how HE sent HIS MIGHTIEST PROPHET to remove him from the ground. Remove him from the soil, and then at the same time, now HE show me the big celbration that is happening, after he is healed now.

He is walking and there is a big joy, felicitation, jubilation around Nakuru. So, I bless all of you people. I bless THE SENIOR ARCHBISHOP that is there with
ALL THE BISHOPS under HIM in Nakuru region, BISHOP Maskinde and the rest and the Overseers and the pastors.

When LORD showed me this celebration in Nakuru, about this baby Morgan, then HE showed me a very amazing thing: the pain and the agony that had consumed, the faith of the mother. The suffering of this time. The stressmarks of sorrow, the sorrows of this world, and I could see then in baby Morgan playing. HE presented him playing. gan.

HE was able to climb up, climbing up and started to walk on. Tried to climb.
He is playing normal. I see him now fully restored. I have seen him playing
normaly, also playing with other children, which mean that THE LORD also
restored his childhood. He suffered, and suffered horrendous pain andand suffering, the woons, and the fact that he was up to 10 years old, and he could not get up. He long to play. Thats is what THE LORD is showing me.

THE LORD was showing me that: Look, now he is playing, meaning even his childhood has been restored. (swahili) THE LORD was essentually showing me
that even when he layed there very crippled, up to 10 years. THE LORD was showing me that as he was laying there crippled, he used to long in his heart that one day, if he would be able to stand up, to get up, to play. As a child, he was longing to play. So THE LORD then showed me how he now was playing
after he has been healed, after HE Send HIS MIGHTIEST PROPHET, HE showed me how HE Send HIS MIGHTIEST PROPHET to raise he up from the soil dust and then now he is playing.

And then HE also show me things of the mother and the stressmark of the mother. And then also about their financial situation she was talking to me. You know THE LORD bring people to me, even people all over the world what ever HE wants me to know. When HE is talking about them, HE normally brings
them to me, and HE Speaking to me, without them knowing that HE is speaking to me.

So HE spoke to me quite a bit. I could see the stress marks of sorrows. The sorrows of this world, and HE spoked me about money issue, and then she was saying now that now whe was even richer. Now that THE LORD has visited us this way, we are now richer.

This is a tremendous time beloved people. May THE LORD Bless this family. I bless the mother who struggled with this baby on the daily basis. And I bless the father also for speaking on the Radio how he was simply riding a bisycle as a tax, and you know things from there could not take this child to surgery. They demanded so much money to operate the leg, spinalcord, back and all of
which failed. So I bless them, so THE LORD now may be able to help them.

THE LORD will help this boy. THE LORD would help this family. Now let them stand with THE LORD. And these things are happening in this land, why? Because THE MESSIAH is Coming! So Kenya have only one road. You have to honour THE LORD. Now Kenya have to honour THE LORD, that no blackmail ever been found in your tong, in your lips, in your hearts, in your mind, because, THE LORD is doing greater wonders here.

Look HE has raised, we dont know how many hundreds of crippled. Perhaps 500 right by now, and we cannot reach... Today we have only reached one! We cannot reach them all! Today I think there is more than 10. Yesterday we found out that in Thika 2 crippled got up from the wheelchair. Also in Eldoret,
ANOTHER CRIPPLE GOT UP T UPP FROM the wheelchair.

Many, many crippled got up from their wheelchairs. So even as we move now to the next location, I want to bless you, and bless you, and bless you eternally this blessed family and those of you of the BISHOPS & the pastors, now use this. Use this revival to harvest many people, to bring them to the alter, that they may be removed from that shame, the shame & humilitation of the false prophets, where they were paying a lot of money for miracles. They are searching fo miracles over there.

Because many nations are envying you Kenya. Make sure that you use this to harvest many souls, and now to bring them to the house of THE LORD, and to pastor them, to teach them about THE HOLY SPIRIT, to teach them about new life, a new beginning, a new born again, a new creation, so that they may find righteousness, and prepare for the kingdom of GOD.

Remember, THE LORD does all these things, that the nation, may be able to see THE MESSENGER and go to THE MESSENGER, and then get to prepare for The Glorious Coming of THE MESSIAH. Because if HE calls THE MESSENGER, HE knows THE MESSENGER, who give them the message of THE KING, the message of THE LORD. And the message of THE LORD is repent, repent, repent for third time and walk in righteousness and in holiness and prepare for the Glorious Coming of THE MESSIAH.

This is the Greates Revival in the history of the church and Kenya you have taken a big portion. You have taken a lions share, because you have a dead body, the decomposed dead body, that was decomposed, smelling, called Mama Rosa, not yet celebrated. And yet you cannot celebrate your miracles even as I begin to give my bearing towards the nations abroad.

As I begin to prepare for the nations, outside there abroad, and we have Portugal in April, and then in May there is a big celebration of Mama Rosa, the dead, decomposing corpse, and then June, around June Australia, and then August French Guyana. October we have Spain, and November Peru. And
then probably Mexico if we are able to make it that year, Mexico in December.

Even as the Calender goes on to the other nations, France, France, however for now Kenya, make sure that you make gains, you capitulate. Make sure you maximize, capitilize this revival on this ...., on this favour that LORDS behelds here. And make sure that no blackmail may be ever found in your tong, never, ever now!

Because THE LORD has moved you from a place where HE is now, feasting and ...village after village in the house of THE LORD. And so make sure you that you harvest the people, no ever go again to those churches of deception, churches of lies. The purging has happened. Baby Morgan is healed, and now he is walking! That is the purging of the Cross. That is the cleaning of the sins in the church. That is the slaining of the false prophets, false apostles, that is the shutting down of the false churches that is deceiving man, because now the can see the visit, in the biblical evidence on the ground, that this baby was carried. Carried in a terrible state. The people came and carried him. He could not enter a vehicle. And now the baby came back walking. This is the wonders of this time, and this is the hour which Kenya must maximize.

So for next year, THE MAN OF GOD, has a different calender, THE LORD is taking me that way and also the thing with Israel is going on right now, in Jerusalem, and there are so much global agendas of THE LORD, but this is the hour for each nation to make maximum harvest. Bring out the miracles. Make sure that when there is a joint- service which is going to happen again on December 31st bringing out to the public. Bringing out to the public! Don't hide in the church? Let the blind eyes open in the public, let them bring their sick. Because THE MESSIAH is Coming.

And for those nations that are tuned in, this is the wonderful oportunity for you also to partake of this. Each of your services are greater than Kenya. You have better cyber ups, so the decrees of THE LORD will be heard. I will not leave my residence at all. The Decree of THE LORD that happen here, is for to you to hold on to this revival. Why? Because the time is over, even as THE LORD is navigating to you, but you can allready participate in this Revival. (Swahili)

Måtte HERREN Velsigne dere & velsigne dere, Shalom!