INVALIDE GÅR, MATTEUS 11:5 (UNDER REDIGERING)

MIDT I CORONAEN, GUDS VERSTE DOM SOM HAR FORKRØPLET JORDA, REISER GUD OPP INVALIDE FRA STØVET UNDER EN VANLIG GUDSTJENESTE (IKKE HELBREDELSESMØTE) VED ERKLÆRINGEN TIL HERRENS MEKTIGSTE PROFETER FRA NAIROBI KENYA

DET UHØRTE, USETTE MIRAKLET, NÅR HERREN SKAPTE ET NYTT HØYRE BEN OG FORLENGET ARMEN TIL BLESSINGS BILHA ODELKANO FRA BUSIA KENYA

HERREN JESUS GJORDE, DET HELT EKSTREME, HELT UTROLIGE, DET HELT UMULIGE MEGA-UNDERET OG SKAPTE ET HØYRE BEN TIL EN BABY FØDT UTEN HØYRE BEN NÅR HERRENS MEKTIGSTE PROFETER ERKLÆRTE HELBREDELSE, HALLELUJA! BLI MED PÅ DEN GLOBALE FEIRINGEN http://jesusislordradio.info

DEN HISTORISKE DAGEN DEN 12.08.2020 NÅR DEN INVALIDE BLESSED ENOCH KASAIO FRA ENDEBET I KENYA, EN AV TVILLINGSØNNENE TIL PASTOR JOSEPH KASAIO, BLE HELBREDET

DEN MEKTIGE HELBREDELSEN AV PAUL KIPCHIRCHIR RAMMET AV KVADRIPLEDISK CP, LAMMELSE AV ALLE FIRE LEMMER BLE HELBREDET DEN 21.07.2020

DEN HISTORISKE DAGEN DEN 21.07.2020 NÅR PAUL KIPCHIRCHIR FRA KABANERET KENYA BLE HELBREDET AV KVADRIPLEDISK CP, SOM ER DEN VERSTE FORM FOR CEREBAL PARASE. HANS DOKTOR ATTESTERTE AT DET ER IKKE MEDISINSK MULIG Å REVERSERE, KURERE ELLER BEHANDLE PERMANENT HJERENSKADE, SOM I PRAKSIS BETYR HJERNEDØD FOR DEN DELEN AV HJERNEN SOM ER RAMMET. OG FOR EN SLIK PERSON TIL Å GÅ, MÅ DET IKKE MINDRE ENN EN HJERNETRANSPLANTASJON TIL, SOM ER SELVSAGT IKKE MEDISINSK UMULIG, ENGANG TEORETISK. DENNE HELBREDELSEN BEVISER GUDS EKSISTENS, FORDI FOR EN SLIK PERSON Å KUNNE GÅ, KAN IKKE BESKRIVES MED NOE ANNET ENN ET ENORM STORT SKAPELSESMIRAKEL!

PÅ BILDET SER DERE TROFEENE AV KRAFTEN VED JESU BLOD, ET LAGER FULT AV FORLATTE KRYKKER, RULLESTOLER, RULLATORER, BLINDESTOKKER MED VIDERE, VED BARNHJEMMET ICM I NAKURU KENYA FORLATT AV FOLK SOM HAR BLITT HELBREDET I JESU MEKTIGSTE NAVN VED EN ENKEL ERKLÆRING VED HERRENS MEKTIGSTE PROFETER. LAGRET BLE FAKTISK SÅ FULLT, AT DE MÅTTE BYGGE ET HELT NYTT ET. HVIS DU PÅSTÅR Å VÆRE SALVET AV GUD, VIS DA FREM EN AV DE FATTIGSTE I KENYA SOM DERE HAR HELBREDET, OG DOKUMENTER DEM GJERNE BÅDE FØR OG ETTER HELBREDELSEN MED MEDISINSK TOPPTEAM PÅ NASJONAL OG INTERNASJONALE LIVE TV-SENDING OG SOM DERE SELV BETALER FOR UTEN AT DERE KREVER INN PENGER. FOR INTET HAR DERE FÅTT DET - FOR INTET SKAL DERE GI DET, MATT. 10:8, SHALOM

Jemima Chebiwot, helbredet av cp og urin- og avføringsinkontinens med kraften i JESU Blod

Midt i melankolien og sorgen til det dødbringende coronaviruset feirer vi i Omvendelsens og Hellighetens tjeneste de gode nyhetene om det mektige bibelske miraklet som skjedde i dag! Vår Gudstjeneste ble kansellert fordi GUD bestemte seg i stedet å helbrede dette 4 år gamle barnet Jemima Chebiwot av cp og urin- og avføringsinkontinens - et levende bevis på at JESU Mektige Blod, renner fremdeles fra Golgata Kors, Halleluja!

HERREN valgte denne ydmyke familien i de fattigste landsbyene i Kenya til å være Paviljongen for Hans Herlighet! I Profetien av 08.05.20, ga HERREN GUD til Sine Mektigste Profeter Blader av Livets Tre, og i dag ser vi fruktene av dette, for midt mellom byens gate og elven står Livets Tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og Bladene på Treet er til legedom for folkene, Åpenbaringen 22:2! Dette er fruktene av Korsets og Blodets evangelium et motstykke og irettesettelse til den moderne kirken der ute som ikke tilber, priser og ærer JESU Blod i hellighet og rettferdighet! Sannelig, det er Salvelsen som utgjør forskjellen! Forbered veien for MESSIAS kommer!


MUSLIMSK FAMILIE TAR IMOT JESUS SOM SIN HERRE & FRELSER ETTER AT DERES DØVBLINDE; LAMME GUTT BLE MOMENTAT HELBREDET VED ERKLÆRINGEN TIL HERRENS MEKTIGSTE PROFET PÅ SENTRALPARKEN I NAIROBI 07.-08.07.18

En muslimsk gutt Gaddaffi, som ikke kunne spise mat, gå eller holde noe i hendene sine, var nesten døv og blind, på grunn av en hjerneskade. Denne familien hadde lidet i 11 år. Han ble født lam og legene kunne ikke hjelpe. De sa dere må klare å leve med dette. Han måtte bæres alle steder. Hvis jeg lot ham ligge et sted, så ble han liggende der uten å kunne røre seg. Når familien hørte at HERRENS MEKTIGSTE PROFET ville holde Et Helbredelsesmøte i Sentralparken i Nairobi, så kom de dit og HAN erklærte helbredelse. Den fullstendig lamme Gaddaffi, reiste seg opp fra jordens støv og begynte å gå. HERREN har gjenopprettet hjerneskaden hans. Han kan nå spise, svelge og høre, se og gå! Og den muslimske familien har tatt imot JESUS som SIN Livets HERRE! HALLELUJA!