We Thank, Praise & Bless Christine Metyang, the first crippled, who walks in Kenya. A big medical team are sitting ready to testify THE MARVELOUS WORKS of THE LORD. Shalom! ✨🕊

MUSLIMSK FAMILIE TAR IMOT JESUS SOM SIN HERRE & FRELSER ETTER AT DERES DØVBLINDE; LAMME GUTT BLE MOMENTAT HELBREDET VED ERKLÆRINGEN TIL HERRENS MEKTIGSTE PROFET PÅ SENTRALPARKEN I NAIROBI 07.-08.07.18

En muslimsk gutt Gaddaffi, som ikke kunne spise mat, gå eller holde noe i hendene sine, var nesten døv og blind, på grunn av en hjerneskade. Denne familien hadde lidet i 11 år. Han ble født lam og legene kunne ikke hjelpe. De sa dere må klare å leve med dette. Han måtte bæres alle steder. Hvis jeg lot ham ligge et sted, så ble han liggende der uten å kunne røre seg. Når familien hørte at HERRENS MEKTIGSTE PROFET ville holde Et Helbredelsesmøte i Sentralparken i Nairobi, så kom de dit og HAN erklærte helbredelse. Den fullstendig lamme Gaddaffi, reiste seg opp fra jordens støv og begynte å gå. HERREN har gjenopprettet hjerneskaden hans. Han kan nå spise, svelge og høre, se og gå! Og den muslimske familien har tatt imot JESUS som SIN Livets HERRE! HALLELUJA!

TOTALT LAMME CATHERINE REGERIA REISER SEG OPP OG GÅR - CENTRAL PARK, NAIROBI

SANDRA WARUGURU FØDT INVALID - HELBREDET VED EKLÆRINGEN TIL GUDS MANN HERRENS MEKTIGSTE PROFET I SENTRALPARKEN, NAIROBI