Det er ikke lagt inn noen video

Hvordan overvinne synd

Det er konstant samtale mellom GUD FADEREN og kirken gjennom en profetisk tidslinje i bibelen.

 

1. Enok 1. Mos. 5:21-24. Enok levde i en tid uten mirakler, tegn, undre eller bibel. Men Enok hadde et forhold. Vi vet at Enok ble opprykket før syndefloden i Noas tid. Enok står ut som et landemerke Den gir håp til dagens kirke. Den bekrefter dagens kirke at de ikke vil se den store trengsel.

 

HERRENS misjon er å forberede bruden i omvendelse, hellighet, og rettferdighet.

 

2. Jes. 26:20 & Åp.19:14

Gå, mitt folk! Gå inn i dine rom og lukk dørene etter deg! Hold deg skjult et øyeblikk

til harmen er gått over!

 

Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester.

 

Dagens kirke møter mye overgrep, utfordringer, fornærmelser fra ulike hold, som skal fortynne den opprinnelige planen til menneskeheten. Synd forderver GUDS Kjærlighet mot HANS skaperverk.

 

Vi skal lese hvordan Enok hvordan han var fullstendig til glede for GUD.

 

Hebr. 11:5-6

I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. 6 Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

 

Luk. 21:36 & Judas 14-15, Luk. 37: forkynte omvendelse: Enok lurte døden.

 

Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»

 

Det var også om dem Henok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve hvert menneske til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, disse gudløse synderne.»

 

Om dagen var Jesus i tempelet og underviste, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der natten over.

 

3 mennesketyper.

1. Enok som var veldig trofast mot GUD og ble opprykket

2. De som avviste GUD og døde, dvs. konsekvensene ved å ikke høre, respekterer, avviser GUD DEN ALLMEKTIGES, Disse To Profetene SINE Råd. De kristne som er veldig stolte, arrogante. De følger deres egen visdom fordi de ikke har GUDS frykt eller ærefrykt. De er ikke beveget, de bruker tid, de responderer ikke. De er likegyldige. De er velspist.

3. Noa + Israel.

 

Enok kvalifiserer seg til å representere kirken som går inni evigheten uten å smake døden.

 

Kol. 1:24 Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp; jeg lider for hans kropp, som er kirken.

Ef. 5:40 For vi er lemmer på hans kropp.

 

Rollen til denne menigheten finner vi i Matt. 28:19-20

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

 

Gruppe 2 de likegyldige kristne. 1. Kor. 6:9-10:

 

år du snakker til dem så er de ikke oppmerksomme, de tar de for gitt, de har ingen ærefrykt, de frykter ikke GUD, de lever ikke atskilt/ innviet liv for HERREN, de lever i tilfeldig kristent liv: De gjøre deres egne ting.

Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

- en kirke som har sin egen agenda. De er onde og ikke lydige til hovedstrømmen- samtalen for nasjonene.

 

Enok måtte overvinne synd for å kunne vandre med GUD. Menneskekjødet er et kjøretøy, som fienden bruker for å levere til deg de kjødelige lystene i deres verden og gir oss et helvete av tid. Vi må derfor være veldig varsomme og årvåkne. Og han gir oss vanskeligheter med å oppfylle vårt opprinnelige mandat som ble levert til oss på Golgata Kors.

 

Enok hadde lært å overvinne denne verden, dvs. å seire over verden ved å temme kjødet.

 

Milepælene for å overvinne synd
Sak. 13:7-9 & 2. Mos. 3: 1-5

 

Sverd, våkn opp mot min gjeter, mot mannen som står meg nær, sier Herren over hærskarene. Slå gjeteren så sauene blir spredt! Jeg løfter hånden mot de minste. 8 Det skal skje i hele landet, sier Herren, at to tredjedeler skal utryddes og omkomme, men en tredjedel skal bli igjen. 9 Den tredjedelen fører jeg gjennom ild, jeg renser dem som en renser sølv, jeg prøver dem som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg skal svare dem. Jeg skal si: «De er mitt folk», og de skal svare: «Herren er VÅR GUD.»

 

Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro, presten i Midjan. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. 2 Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Han så, og se! – busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. 3 Og Moses sa: «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?»  4 Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken: «Moses, Moses!» Han svarte: «Her er jeg.» 5 Og Gud sa: «Kom ikke nærmere! Ta skoene av føttene! For stedet du står på, er hellig grunn.»


Det bibelen på disse to skriftstedene beskriver er den trengselens ild, som GUDS utvalgte må gå gjennom, dvs. Ildens dåp, slik Israel opplevde i Egypt. Israel brente ikke opp, fordi Abram var svanger med visjonen om hele menneskehets forløsning i 1. Mos. 12:1-3.

 

Israel kunne derfor ikke fortæres i Egypt grunnet profetien som var gitt til dem, at en stor nasjon vil komme fra dem. Vi leser Åp. 12:4-9 Apg. 1:9-11 og Åp. 12:14

 

Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i én tid og tider og en halv tid, langt borte fra slangen.

Denne tiden HERREN beskriver her, som i én tid og tider og en halv tid, er den store trengselen, og vi ser tyder her at GUD har ikke tenkt at bruden skal gå gjennom den store trengselen, dvs. alle de som vil overvinne synd.

 

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»

 

Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i én tid og tider og en halv tid, langt borte fra slangen.

 

Og hvordan vil du overvinne synd? Ved lydighet, dvs. å gå i HERRENS fotspor.

 

1. Mos. 3:15:Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» -Å knuse hodet betyr å overvinne synden.  

 

Viser at når HERRENS Sendte Sine De To Englene ved graven er de samme som kom på Åpenbaringsfjellet og under opprykkelsen av MESSIAS:

 

3. Mos. 16:14 for å oppfylle, Sak. 13:7-9 (Når de slo MESSIAS, disiplene HANS ble spredt.)

 

Så skal han ta litt av okseblodet og skvette det med fingeren mot soningsstedet, på østsiden. Foran soningsstedet skal han sju ganger skvette litt blod med fingeren.

 

***
John 20:1-17

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.  2 Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» 3 Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. 4 De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. 5 Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. 6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, 7 og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. 8 Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. 9 Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. 10 Disiplene gikk så hjem. 11 Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. 12 Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene.

 

13 «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» 14 I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. 15 «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» 16 «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester. 17 Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»


Når Maria snur seg og ser Jesus star der kjenner hun ikke HAM igjen. HAN Sier: «Ikke rør ved meg!” fordi blodet hadde enda ikke rørt ved helligdommen, dvs. Nådestolen Hebr. 9:12:

Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig.

 

Apg. 1:9-11.

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»

***

Den kristne frelsen er faktisk det at JESU evangeliet prosesserer den kristne fra det forgjengelige til det uforgjengelige, fra det dødelige til det udødelige, fra det fordervelige til det ufordervelige.

 

1. Mos. 4:7 Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.»


1. Kor. 15:50-56 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. 55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.

 

 

FORDELENE VED Å OVERVINNE SYND/ KJØDET:

Vi går punktvis gjennom de ulike belønningen forankret i bibelen.

 

1. Livets tre, dvs. det evige liv

1. Mos. 2:9 Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt.

 

1. Mos. 3:24 Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene og det flammende sverdet som svinges uten stans. De skulle vokte veien til livets tre.


1. Mos. 3:21 Herren Gud laget klær av skinn til mannen og kvinnen og kledde dem.

 

Kledningen symboliserer gjenopprettelsen av uskylden som ble fortapt i Edens hage i

Åp. 19:8, 2:7 & 21:1

 

og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.» Linet er de helliges rettferdige gjerninger.

 

Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.

 

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

 

 2. Livets bok (å ha navnet sitt skrevet der) 

▪Åp. 3:4-5

Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det.

 

Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler.


▪2. Mos. 32:32

Tilgi nå syndene deres! Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i!»


▪Åp. 20:12-14 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 13 Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død.


▪Åp. 20:15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.


▪Fil. 4:3 Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synzygos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok.


▪Åp. 13:8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble slaktet.


▪Åp. 21:27 Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet.

 

 3. Den annen død hadde ikke makt over dem

▪Åp.21:8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»


▪Åp. 2:11 Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis.
 
 4. Den skjulte manna 

▪Åp. 2:17 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det.


▪2. Mos. 16:1-20 Brød fra himmelen


▪John 6:32-35

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33 Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 34 Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35 Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

 

 5. Den hvite steinen
▪Åp. 2:17

 

6. DU VIL HERSKE MED KRISTUS

▪Åp. 2: 26-28 Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene: Han skal styre dem med jernstav, som leirkar blir de knust. Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen.


▪Åp. 3:21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

 

 7. DU VIL BLI EN SØYLE I GUDS TEMPEL 
▪ Åp. 3:12 Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn.

 

Hvordan overvinne synd? De skjulte hemmeligheten som gir evig liv:

 

Den skjulte manna

Åp. 2:17 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil JEG gi av den skjulte manna. Og JEG vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det.

 

Livets tre

1. Mos. 2:17 Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.»

 

Fienden er beseiret. HERLIGHETENS Kjeruber står på hver sin side av Nådestolen, og bak denne er Livets tre, hvor GUD FADEREN selv er.

 

Fil. 3:41 (Åp- 2:17) Mine søsken, JEG tror ikke om meg selv at JEG har grepet det. Men én ting gjør JEG: JEG glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

 

Åp. 22:12-14 & 3:12 & 2:7: Fortale 

Se, JEG kommer snart, og lønnen JEG vil gi, har JEG med meg. JEG skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. 13 JEG er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. 14 Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i MIN GUDS tempel, og aldri mer skal han forlate det. JEG vil skrive MIN GUDS Navn på ham sammen med navnet på MIN GUDS by, det nye Jerusalem som kommer ned fra Himmelen, fra MIN GUD – og også Mitt Nye Navn.

Den som har ører, hør hva ÅNDEN Sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av Livets Tre, som er i GUDS paradis.

Djevelen lyver, sier at du kan være ulydig og komme inni evigheten, og dette inni HERRENS hus.

 

Hva er skjult manna? HANS utvalgte føde, og så den hvite steinen med nytt navn, som spesielle utvalgte vil få i en seremoni.

I Filipperne 3, Det er et løp som vi skal løpe, som foregår kjære folk, førstepremien. 

I Åp. 22:12: Lønnen er i MIN Hånd & 2:7: for å definere disse overvinnere som JEHOVA JAHVE feirer! HANS skiller dem ut. HAN forteller om en seremoni etter skjult manna.

 

Åp. 3:12 Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i MIN GUDS tempel, og aldri mer skal han forlate det. JEG vil skrive MIN GUDS Navn på ham sammen med navnet på MIN GUDS by, det nye Jerusalem som kommer ned fra Himmelen, fra MIN GUD – og også Mitt Nye Navn.

Åp. 2:7 Den som har ører, hør hva ÅNDEN Sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av Livets Tre, som er i GUDS paradis.

Ikke alle vil få den samme premien. De utvalgte er de som overvinner synd. Når de kommer inn så vil HAN gi den skjulte manna. Er dette alle som komme inni Himmelen. Absolutt ikke. De vil få nye navn som vil være skrevet på den hvite steinen. Ikke alle i Himmelen, vil være i stand til å lese dette navnet.

 

Åp. 2:17 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil JEG gi av den skjulte manna (skjulte råd, visdom). Og JEG vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det. (skriften som brukes der kan ikke forstås av alle).

Fil.3 & Åp. 22:4: Lønnen etter våre gjerninger: pålitelighet

Den hvite steinen: 22:12 & 3:12 & 2:7

 

Hvit symboliserer alltid renhet og Jak. 4:7: Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.

 

Hva er denne hvite steinen? Prisen, som vil gjøre deg i stand til å presse deg gjennom, holde ut.

 

GUDS godkjennelse pga.:

a.  Renhet

b.  Rettferdighet

c.  Hellighet

d.  Aksept

De vil holde ut på grunn av BLODET og Ordene av deres vitnesbyrd. Den dagen de spesielle utvalgte vil komme inni Himmelen, så vil HAN Si:

Velgjort MIN Gode & Trofaste Tjener!

 

Noen vil få spesiell respekt, HAN GUD FADEREN viser takknemlighet over.

Hebr. 6.4-6 & 10:26 Tilbedelsesrekkefølgen: Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i DEN HELLIGE ÅND, 5 har smakt GUDS gode ord og den kommende verdens krefter, 6 og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester GUDS SØNN på nytt og gjør ham til spott.

 

Den Hvite Duen: fortell dem der nede å tilbe iht. denne ordren.

Uklanderlig: fri for synd

Trofasthet og forpliktelse! Du mikset ikke, du var ikke troløs,

 

Dan. 12:2-3:

Mange av dem som sover i jorden, skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky.

De kloke skal skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene til evig tid.

 

GUDS frykt er visdom - lærer av rettferdighet

Rev 2:17 de er lik KRISTUS.

Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det.

 

Åp. 3:12 Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i MIN GUDS tempel, og aldri mer skal han forlate det. JEG vil skrive MIN GUDS Navn på ham sammen med navnet på MIN GUDS by, det nye Jerusalem som kommer ned fra Himmelen, fra MIN GUD – og også Mitt Nye Navn.

HERREN vil støtte de som seirer. Dette er åpenbart, og det er høy terskel. Spesialklasse. Spesiell seremoni: nåde: lik KRISTUS: bare Navnet HANS: Spesielle privilegier. Gi dem tilgang: Spesielle nåde i Himmelen:

 

Ulike belønninger og mottagelser: 

2. Mos. 28:21 

De tolv steinene skal bære navnene på Israels sønner, en for hvert navn. På hver stein skal navnet på en av de tolv stammene være inngravert, slik som i et signet.

HAN Snakker her om øversteprestens bekledning og brystplate. 

Søyle er deres forhold til GUD: De sto for GUD på Jorden.

 

Åp.3:12 & 14:1

Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn.

Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen.

Spesialposisjon: søyle. du vil aldri forlate GUDS nærvær! Den hvite steinen i Åp. 2:17 gis til dem GUD beundrer, verdsetter, anerkjenner, godkjenner, aksepterer, tilslutter seg. 

- hemmeligheten ved den hvite steinen er spesiell favør, hvordan livet ditt ble formet ved din trofasthet. Fri for fordømmelse. Denne kristne har gått gjennom alvorlige prøvelser og forfølgelser, uavhengig av bakgrunn: De var i stand til å råde over kjødet på grunn av JESU BLOD & DEN HELLIGE ÅND. De hadde fulgt Ordene til KRISTUS JESUS MESSIAS, som Sa JEG har overvunnet verden.

- de levde et hellig liv og gikk rett inni forfølgelse: De overvant pga. BLODET & DEN HELLIGE ÅND. De var trofaste, og forpliktet. 

Spørsmålet blir om du har forpliktet deg til å overvinne synd? 

Den hvite steinen er den ultimate belønningen! Og denne har et nytt navn som er skrevet på den, som ingen andre kan lese bortsett fra du som tar imot denne. 

HERREN så dem her på Jorden med deres nye navn. Når HAN ser på disse. Du kan allerede se HANS utvalgte. Det er slikt HAN ser på dem, pga. at de sto imot synd, og nulltoleranse mot synd. 

2. Kor. 5:17-19

Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!18 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.

Åp. 3:12 de bar på GUDS Navn og bare de selv kjente til dette navnet. 

Rom. 12:2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

- HAM kjenner dem på en annen måte fordi HAN har helliggjort dem

1. Pet. 1:3-4 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,

til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere,

(Engelsk versjon: gjennom dette har HAN gitt oss de store og dyrebare løftene for at ved dem så kan du ta del i HANS guddommelige natur) 

Hva er det HAN Sier? Nå er dere klar over disse store løftene.

Den hvite steinen bør derfor være grunn nok til å ta del i HANS guddommelige arkitektur, til å tilstrebe rettferdighet. Du vil kanskje ikke se det i dette livet men i GUD JEHOVAS Rike. 

Ved å overvinne synd så vil du bli forkynnere av rettferdighet: (forkynnere av rettferdighet) - Den hvite steinen er ditt hjerte hvor kjødet ikke kan trenge igjennom. Renhet. 

Joh. 16:33 Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»

Verden vil fornærme dem, ikke gi dem fred, forfølge dem, svartmale, mobbe, latterliggjøre, angripe, forføre, misbruke, men HAN Sier at når de er løst, så vil de overvinne synd. 

Disse er folkene som GUD FADEREN Snakker om når HAN Sier at HAN vil holde en seremoni og overrekke dem en hvit stein, for i Joh. 16:33 så tar HAN opp trengslene, prøvelsene og forfølgelsene: KRISTUS MESSIAS Sa HAN Har gått gjennom dem, men i meg har dere fred. Dere vil også overvinne, så lenge dere går i MINE fotspor. SINGULAR CHAMPION, Det finnes ingen grunn til å opphøye verden. Dere også må, burde overvinne synd. 

Du bør derfor ikke hengi dem til denne verden, især umoralen. 

Disse har tatt standpunkt mot synd uavhengig av omstendigheter, selv om de måtte si opp denne jobben, så bryr de seg ikke, fordi de er fokusert på hovedprisen!  

Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. Joh. 6:35 (Fra engelsk: JESUS erklærte, dvs. det var sannheten)

Nå ser vi på den skjulte manna. Den åndelige maten: Det er en annen brød som jeg gir dere, den evig liv. Slik at de som spiser av den ikke hungrer i 

Joh. 6:48 Jeg er livets brød.

Joh. 6:57 Slik den levende Far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg.

Vår referanseskriftstedet Åp. 2:17 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det.

- Bare de som vil overvinne er i stand til å oppfatte dette, ta imot dette, og ta del i dette. 

HERRENS mirakler: Matmiraklet: fysiske vs. åndelige føde: rettferdighet & hellighet.

NB! Bare denne føden kan bygge rettferdig rettferdighet og moral. Dette er den skjulte mannaen! 

Ørkenen- krukken med manna. Instruks til å gjemme den i Paktens Ark. Da begynner vi å forstå HERRENS Instruks, hvorfor HERREN viser bibelen i Paktens Ark og lynet slår ned der 3 ganger. 

HERREN legger de ti bud og Arons sprungne stav og denne krukken med manna: En fortale for Den Nye Testament kirken (hemmeligheter)

Noen av disiplene avviste dette! (de ville ikke delta i nattverden)

Kol.3:3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

(den skjulte manna: de som vil overvinne jf. Åp. 2:17: ekspedisjon hvordan denne dagens kirken kan oppnå Himmelens hemmeligheter)

Merk at GUDS SKYSTØTTE som dekte & omhyllet meg i Sentralparken i Nairobi (07.-08.07.18) 

Se mannaen var skjult i Paktens Ark. Den var beskyttet av GUDS HERLIGHET (Hebr.) 

Kol.3:3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. (de som har overvunnet. Ikke rart at for de blir den skjulte mannaen åpenbart) 

Hebr. 9:3-4:

Bak det innerste forhenget var det et annet rom som kalles Det aller helligste.

Det hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten som var kledd med gull over det hele. I kisten var en gullkrukke med manna, Arons stav som fikk friske skudd (GUDS favør), og pakttavlene.

2. Mosebok, vi leser først fra 4. Mosebok:

4. Mos:21:5.  og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten.»

- Denne skjulte mannaen ble avvist. Verden kan ikke se verdien i den, og ikke rart at KRISTUS JESUS ble avvist, mannaen som kom fra Himmelen og ville bli avvist. 

Så Denne skjulte mannaen, deres øyne som er fokusert på prisen, for å oppnå det ultimate; den hvite steinen. 

Sal. 78:24-25 han lot manna regne over dem til føde, han ga dem korn fra himmelen. Englebrød fikk menneskene spise. Gud sendte mat, og de ble mette.

De som ser verdien av den skjulte mannaen, HAN begynner å gi dem føde nå, og det var dette som opprettholdte dem gjennom prøvelsene, forfølgelsene, vanskeligheter. Hvorfor står du sterk? De lurer på. De livsopprettholdende brødet HERREN gir dem.

Verden avviser dette brødet: Åp. 11:19 Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl.

- dette skjer etter opprykkelsen mot de som avviste Ordet pga. forførelsen. De som overvinner sier: nei ikke hør på dem! De lyver til dere! Dette er ikke KRISTUS! La oss omvende oss! La oss ta imot JESUS! Tilbe ikke Antikristus! Ikke følg dyret!, men de hører ikke.

- de blir avvist til den grad at de blir til og med nektet et gravsted, f.eks. Åp. 11:9 Mennesker av mange folk og stammer, tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.

De bringer lys, og forteller sannheten! Fortalen til denne tidsalderen er her (tidsalderen etter opprykkelsen). Selv kirken avviser hellighet og omvendelse med akspeterer moralsk frafall. De verken verdsetter eller respekterer den skjulte mannaen. 

Den militante kirken som bekjemper synd, dvs. ikke bare ta imot HERREN, men å bekjempe den og konverter det! Øynene deres kan se den hemmeligheten. 

De som er under paradigmet Åp. 2:17 de har sett skatten, prisen, som er blitt lagt foran dem, de kan se Trappene som er senket ned. De kan oppnå dem! De vil klare det! For dem, vil ingenting annet bety noe! De er fokusert på det trefoldige løftet GUD DEN ALLMEKTIGE har lovet overvinnere, den skjulte mannaen, den hvite steinen, det nye navnet.

Den hvite steinen- emblemet til overvinneren. Himmelen handler om den hvite kledningen, DEN HVITE HERLIGHETEN, HVITT SKY. Jeg så de kledd i hvitt.

renheten, helligheten, rettferdighet som disse kristne har, favøren, høy moral.

Segl, signet, permanent favør, evig godkjenning, de forløste. GUD bønnfaller til deg: vårt vennskap vil vare for evig: søylen i tempelet. Dette er skrevet med ukjent skrift, som ingen andre kan lese. Dette har en konsekvens. Når GUD FADEREN har gitt til dem. Denne konsekvensen: Dette er forsikring: At du er min for alltid, du vil alltid ha favør, du vil alltid være spesiell, slik det ikke kan beskrives i dette liv! Gleden kan ikke beskrives i denne tid!

The Garment of The Lord/ Resurrection article

(UNDER REDIGERING)