VITNESBYRDET TIL BABY SAMWEL FRA NYAHURURU

SAMWELS MOTHER WAS BARREN FOR 16 YRS! HES NOW 5 YRS TESTIFYING JESUS, THE LORD GOD OF THE MIGHTIEST PROPHETS! THE TEACHERS ARE CALLING HIM (GOD FEARING STUDENT BECAUSE WHEN HE ARRIVES IN CLASS HE BEGINS PRAISE THE LORD, PRAISE THE LORD AGAIN, AM BLESSED SAMUEL FROM NYAHURURU MY MUM WAS.........) AND HE IS REPEATING THE WORDS OF THE FORERUNNERS OF THE LORD ABOUT THE COMING OF THE MESSIAH, HALLELUJAH!!!

E T M I R A K U L Ø S U N D E R !!!!!.
YAYA-KILIMANI-REGIONEN FEIRER DETTE KRAFTFULLE VITNESBYRDET AV ALICE JAHENDA HELBREDET FRA 21 ÅR MED UFRUKTBARHET
Navn: Alice Jahenda Ifetza.
Alder: 39 år.
Kontakter: 0725 304 631.
Residens: Kabiria, Satellitt.
Presiderende Biskop: Snr Biskop Dr. JJ.

Bakgrunnshistorie
Alice Jahenda ble gift med John Ifetza i 1997 og har vært gift til den dag i dag. Hun skjønte imidlertid at hun ikke kunne unnfange, og hun begynte å besøke private leger siden 1999. Rapportene hun fikk derfra var at det er eggstokkcyster hadde utviklet seg i eggstokkene hennes, og dermed hindret de henne fra å unnfangelse.

Hun fortsatte å besøke mange private leger i lang tid framover til året 2007 der hun besøkte hennes første sykehus ved navn Melkisedek Hospital, i Riruta og der ble hun undersøkt og kontrollert, og det ble konstatert at cyster var hovedårsaken til at hun var ufruktbar.

Hun stoppet imidlertid ikke å besøke sykehus, og i år 2013 besøkte hun den medisinske klinikken Al Gadhir og her ble det bekreftet at cyster hadde samlet seg i høyre eggstokk og dermed forårsaket ufruktbarhet.

I desember 2015 gikk hun også til St. Marys sykehus for å se om de kunne være til hjelp, men tilbakemeldingen var fortsatt den samme, at det var cyster i eggstokkene hennes.
I april måned, året 2016, besøkte hun det siste sykehuset som var et koptisk sykehus, hvor hun ble undersøkt og undersøkelsen forklarte en annen tilstand, at hun hadde en svulst (kreftceller) i brystene og dermed var i høy risiko av å få kontrahert brystkreft.

Etter å ha mistet håpet, bestemte hun seg for å dele sin historie med Senior Biskop Dr. JJ, som ba for henne og oppmuntret henne i HERREN.

Hun måtte leve med tilstanden mens hun ventet på HERREN, siden medisiner og leger hadde sviktet.

Det var senere først under hennes forløsning at det ble konstatert at den underliggende faktoren for hennes ufruktbarhet var muskelknuter som hadde utviklet seg på eggstokkene hennes.

HVORDAN TILSTANDEN HADDE PÅVIRKET HENNE
Hun bekrefter at tilstanden hadde påvirket henne på følgende måter:
• Hun var under økonomisk nød siden all hennes inntekt ville bli rettet mot medisinering.
• Hun kunne møte alvorlig stigma fra hennes familie, venner og naboer, og de nedverdiget henne.
• Hun måtte fortsette å leve med skam og misbruk fra de nærliggende medlemmene.
• Hun pleide å lide psykologisk på grunn av stress og ensomhet, og dette påvirket henne fullstendig

BESØKTE SYKEHUS
√Melchizedek sykehus.
√St. Marias sykehus.
√Al Gadhir Medical Clinic.
√Coptic Hospital.
√Private leger og gynekologer.

HENNES BESØKELSESTID

Alice bekrefter at tilstanden bare fortsatte og fortsatte, og det var under en videokonferanse av Helbredelsesmøtet i Sentral Parken i Nairobi, som ble avholdt 27. august 2017, hvorved GUDS MAN, DE MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFETENE kom på luften midt under festmøtet og erklærte helbredelse, og dette var øyeblikket i hennes liv, og siden denne dagen, forsvant svulsten i brystet hennes, og Herren Besøkte henne også uten at hun viste dette.

Hun dro hjem og oppdaget at hun hadde unnfanget noen måneder senere, det var i oktober, og hun var forventningsfull.

OG HUN STARTET NÅ MED Å FORSTÅ DET STORE BESØKET FRA HERREN GUD DEN ALLMEKTIGE TIL DEN MEKTIGSTE PROFETEN.

Herren tok vare på henne frem til den 5. august 2018, da hun fødte en glad baby gutt med navnet Samuel Chasdiel.

Inntil nå har dette etterlatt et stort sjokk blant folk på hvor stor GUDEN TIL HANS MEKTIGSTE PROFETER er.

Sannelig har Himmelen sendt de mest kraftfulle profetene for å gjenopprette alle ting.
Alice Jahenda sier takk skal De ha, De To Fryktinngytende Vitnene til Herren, De To Oliventrærne som fjernet henne fra skam.

OG VI I YAYA KILIMANI SIER,

TAKK SKAL DU HA,
TAKK SKAL DU HA,
TAKK HERRE!
__________
YAYA ALTAR Korrespondanse desk
cc.
SNR BISKOP DR. JJ.

HALLELUJA!!! HELBREDET FRA 21 ÅRS UFRUKTBARHET! TAKK SKAL DU HA, TAKK SKAL DU HA, TAKK HERRE FOR Å HELBREDET DENNE KVINNEN FRA UFRUKTBARHET!!!

HALLELUJAH! HOW AWESOME! HOW MIGHTY! HOW DREADFULL IS THE LORD GOD ALLMIGHTY, THE GOD TO HIS MIGHTIEST, MIGHTIEST PROPHETS, THE TWO WITNESSES OF THE LORD JEHOVAH YAHWEH!!! THANK YOU LORD FOR VISITING YOUR PEOPLE IN SUCH A TREMENDOUS & GLORIOUS WAY! THANK YOU FOR SENDING YOUR TWO SERVANTS TO PREPARE THE WAY FOR THE COMING OF THE MESSIAH! THANK YOU MIGHTIEST, MIGHTIEST, PROPHEST OF THE LORD FOR INTERVENING