HERRENS HISTORISKE BESØK I NAKURU 29.-31.12.18. PROFETI OPPFYLT

SOLEN BIFALLER

DEN DAGEN GUD JEHOVA AVDEKKET TIL VERDENS HANS TO VITNER

NÅR HERREN AVDEKKER OFFENTLIG HANS TO VITNER I ÅPENBARINGEN KAPITTEL 11

NÅR HERREN ÅPENBARER SINE TO VITNER I ÅP. KAP. 11, 01.04.18

DE TO FRYKTINNGYTENDE VITNENE I ÅPENBARINGEN 11 ÅPENBART 01.04.18 I NAKURU KENYA

DEN HERLIGE TRAPPEN SOM BLE SENKET NED FRA HIMMELEN 11.03.18 I NAKURU KENYA, DELVIS OPPFYLLELSE AV HERRENS PROFETI AV 15.01.17.