FULLSTENDIGE BLINDE ØYNE ÅPNET- PROFETI OPPFYLT

DEN UNGE MANNEN FRA STOR-BRITANNIA SOM REIST OPP FRA RULLESTOL