BIBELVERSER I DAG

Salmene 36:8-10 (Berean Study Bible versene 7-9)

Hvor dyrebar er din kjærlighet, GUD! I skyggen av Dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i Ditt hus, Du lar dem drikke av Din gledes bekk. For hos Deg er livets kilde, i Ditt lys ser vi lys.

Salmenes 16:11 (NIV)

Du lærer meg livets vei, hos Deg er glede i overflod, fryd uten ende ved Din Høyre Hånd.

Salmene 23:2 NIV

Han lar meg ligge i grønne enger, Han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Salmene 46:5 (vers 46:4 Berean Study Bible)

Det finnes en elv med bekker som gleder GUDS by, den helligste bolig for Den Høyeste.

Salmene 36:8-10 (Berean Study Bible versene 7-9)

Hvor dyrebar er din kjærlighet, GUD! I skyggen av Dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i Ditt hus, Du lar dem drikke av Din gledes bekk. For hos Deg er livets kilde, i Ditt lys ser vi lys.

Fullstendig vanføre baby Evelyn reiser seg opp & går 28.04.19

I dag feirer vi JESU Mektige Mirakler med jubel & glede & takkefest! nr 1

Her ser vi Evelyn før helbredelsen hvordan hun hjelpeløst forsøker å skyve seg selv fremover. men når HERRENS TO MEKTIGSTE PROFETER kom på Radio så ga De en detaljert beskrivelse av hennes helbredelse. Han sier venstre ben, og Han sier at hun har en hvit nettaktig kledning, og denne venstre foten begynner å tråkke ned og gå, og alt blir veldig kaotisk når denne jenta reiser seg opp & begynner å gå for første gang etter 5 år. Evelyn var sannelig 5 år og fullstendig invalid og kledd i hvit kledning slik beskrevet i Profetien.

Men så kom den 28. april 2019 da De To kom på JESUS er HERRE Radio for å erklære helbredelse (mer enn 38 vanføre reiste seg opp fra støve): dere som lytter på med en stor forventning.
Jeg har nå løftet opp Min Venstre Profetiske Hånd & erklært at akkurat nå, de vanføre svake bene, måtte styrke gå inni de vanføre, inni fibrene til de svake benene og at de invalide måtte gå nå. Jeg forløser Helbredelsessalvensen over de 87 stadioner hvor dere er samlet i dette landet (Kenya) og i utlandet. Måtte ben, musklene, og nervene bli styrket og fullstendig gjenopprettet og måtte invalide gå ved styrken av Min Profetiske Tunge.

Et megaunder i Kenya skjer 300 km unna når HERREN reiste opp en 5 år gammel invalid jente som nå kan gå alene.

Etter helbredelsen kan Evelyn endelig gå alene, Ære være KONGEN!

Fullstendig vanføre Brian Onyando fra Busia reiser seg opp & går 28.04.19

I dag feirer vi JESU Mektige Mirakler med jubel & glede & takkefest! nr 2

Omvendelsens & Hellighetens tjeneste presenterer miraklet ved Den Mektige Erklæringen til HERRENS MEKTIGSTE PROFETER.

Her ser vi Brian Onyano fra Busia Kenya som beveger seg ved å ake seg selv fremover. Han ble født invalid.

Den 28. april 2019 under Det Mektige Helbredelsesmøtet Brian ble tatt til et av samlingsstedene. Når HERRENS MEKTIGSTE PROFETER erklærte helbredelse: MEKTIGE FAR, jeg ber deg FADEREN, DU som er SKAPEREN til alle som lytter nå verden over, jeg erklærer nå med Min Skarpe Fryktinngytende Tunge at måtte stryke & kraft gå inni de svake og forkrøplede bena, og måtte alle invalide gå nå inni dette landet. Jeg taler selv til musklene og nervene at måtte de ble gjenopprettet, jeg erklærer dette i JESU Mektige Navn, Amen!

Det eksakte øyeblikket når HERREN reiste Brian opp fra støvet, og han går fortsatt 3 dager etter helbredelsen. På video ser vi Brian før & etter helbredelsen.

Matt 15:30 Store folkemengder kom til ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for føttene hans, og han helbredet dem.

Fullstendig vanføre Ezra Kigen fra Keiyo reiser seg opp & går 28.04.19

I dag feirer vi JESU Mektige Mirakler med jubel & glede & takkefest! nr 3

Når den fullstendig vanføre Ezra Kigen fra Keiyo reiser seg opp & går 28.04.19
Mitt navn er Helen, Barnet mitt har forkrøplede ben. Hun er 4 år og kan ikke gå. Hun har aldri gått. Ezra blir brakt til møtestedet gjennom port 1 for de syke for å teste at hun ikke kan gå.

Men alt endret seg når HERRENS MEKTIGSTE PROFETER kom på luften på www.jesuislordradio.info og erklærte helbredelse: velsignede folk, hvor enn dere er på 87 stadioner og lytter med stor forventing. Jeg løfter i dette øyeblikket Min Venstre Profetiske Hånd & jeg erklærer at akkurat nå de forkrøplede ben måtte dere adlyde Ordene til Min tunge, og måtte invalide begynner og gå over alt i dette landet.

Jeg forløser Helbredelsessalvelsen: Forkrøplede ben, babyer, barn og voksne slik at de måtte på grunn av kraften i JESU Blod. Jeg befaler dere til å gå.

Og etter denne mektige erklæringen fikk Kenya et Himmelsk Besøk.

Det nøyaktige øyeblikket når Ezra Kigen går & jubel brøt løs (slik Profetert).

Og 3 dager senere i hjemmet sitt kan Ezra gå mye sterkere nå. Her på videoen ser dere henne før & etter helbredelsen.

Matt 15:30 Store folkemengder kom til ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for føttene hans, og han helbredet dem.

Forbered veien! MESSIAS Kommer!

Fullstendig vanføre Miriam Mwita reiser seg opp & går 28.04.19

I dag feirer vi JESU Mektige Mirakler med jubel & glede & takkefest! nr 4

Sjokk i det en 6 år gammel invalid jente går for første gang.

Uten å forlate Sin residens i Nairobi helt til i Migori distriktet i Kenya over 380 km unna i Kehancha, Mirimiam Mwati ankommer møtetstedet med krykkene sine.

Når HERRENS MEKTIGSTE PROFETER kom på JESUS ER HERRE Radio

Jeg nå i denne stund og løfter Min Venstre Profetiske Arm mot Himmelen & Ber deg FADEREN, FADEREN TIL VÅR HERRE JESUS KRISTUS idet jeg løfter opp Min Venstre Hånd mot DEG JEHOVA MIN VENN, akkurat nå ber jeg de forkrøplede bena til å reise seg opp akkurat nå. Måtte nå de forkrølede bena reise seg opp, og bena bli styrket. jeg befaler at de forkrøplede bena blir styrket og reiser seg opp ved Kraften i JESU Blod!

Og ved Denne Mektige Erklæringen ble Miriam helbredet.

Matteus 15:31
Folk undret seg da de så stumme tale, uføre bli friske, lamme gå og blinde se. Og de lovpriste Israels GUD.

Fullstendig vanføre Vincent Kibet reiser seg opp & går 28.04.19

I dag feirer vi JESU Mektige Mirakler med jubel & glede & takkefest! nr 5

Omvendelsens & Hellighetens tjeneste presenterer den fullstendig invalide som ble helbredet på en erklæring fra HERRESN MEKTIGSTE PROFETER fra Deres residens i Nairobi.

Vincent er 16 år & invalid. Moren heter Leah Kibet. Han er 21 år gammel. Det begynte når han gik i barnehagen, Han fikk et epeleptisk anfall og ble invalid. Han kan ikke gjøre noe på egen hånd. Jeg mater ham, klær på ham, bader ham. Han er som en baby. Han går ikke på skole. Jeg finner ham alltid der hvor jeg har forlatt ham.

28.04.19: Den Mektige Erklæringen som reiste mer enn 39 fullstendig invalide opp fra støvet!
JEHOVA MIN VENN; jeg erklærer med Min Skarpeste Profetiske Tunge, at styrken måtte gå inn i de forkrøplede bena, og måtte de invalide gå over alt i dette landet.

Det eksakte øyeblikket når HERREN reiste opp den fullstendig invalide Vincent opp fra støvet. Han går nå for første gang på 16 år! 3 dager senere går han enda sterke.

Oppfølgingsintervju 30. april- 01.05.19, Vincent var 21 år, og ble invalid pga epilepsi i 5 års alderen. Han kunne ikke stå selv eller gjøre noe alene. Han var avhengig av andre for å kunne flytte seg. Så dette var en veldig alvorlig.

HERRENS KRAFT rørte ved bena til Vincent når HERRENS MEKTIGSTE PROFETER erklærte helbredelse og vi feirer nå hans helbredelse! Før kunne han heller ikke spise eller drikke selv grunnet forkrøplede fingre. Men eter denne mektige erklæringen fra HERRENS Mektigste Profeter så blir han stadig sterkere. HERREN løsnet også den stumme tungen til Vincent og gjenopprettet taleevnen hans.

Matteus 15:31
31 Folk undret seg da de så stumme tale, uføre bli friske, lamme gå og blinde se. Og de lovpriste Israels GUD.

Fullstendig vanføre Stephen Oyugi reiser seg opp & går 28.04.19

I dag feirer vi JESU Mektige Mirakler med jubel & glede & takkefest! nr 6

Søndag den 28.04.19 uten å forlate sin residens i Nairobi rørte HERREN ved en fullstendig invalid gutt i Busia. Når HERRENS MEKTIGSTE PROFETER kom på luften og erklærte helbredelse på www.jesusislordradio.info.

Og noen dager senere så går Stephen enda sterkere i Busia Kenya.

Matteus 15:31
Folk undret seg da de så stumme tale, uføre bli friske, lamme gå og blinde se. Og de lovpriste Israels GUD.

Forbered veien! MESSIAS Kommer!