Bibelversene for søndag den 05.05.2019

Salmene 36:8-10 (Berean Study Bible versene 7-9)

Hvor dyrebar er din kjærlighet, GUD! I skyggen av Dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i Ditt hus, Du lar dem drikke av Din gledes bekk. For hos Deg er livets kilde, i Ditt lys ser vi lys.

Salmenes 16:11 (NIV)

Du lærer meg livets vei, hos Deg er glede i overflod, fryd uten ende ved Din Høyre Hånd.

Salmene 23:2 NIV

Han lar meg ligge i grønne enger, Han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Salmene 46:5 (vers 46:4 Berean Study Bible)

Det finnes en elv med bekker som gleder GUDS by, den helligste bolig for Den Høyeste.

Salmene 36:8-10 (Berean Study Bible versene 7-9)

Hvor dyrebar er din kjærlighet, GUD! I skyggen av Dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i Ditt hus, Du lar dem drikke av Din gledes bekk. For hos Deg er livets kilde, i Ditt lys ser vi lys.