DEN HISTORISKE DAGEN NÅR HERRENS MEKTIGSTE PROFETER ENDELIG MØTTE DE FULLSTENDIG INVALIDE SOM HADDE BLITT REIST OPP FRA STØVET DEN 28.04.19

DE TO HERLIGGJORTE OLDTIDENS PROFETER TIL JAHVE, SOM BLE ÅPENBART PÅ SENTRALPARKEN I NAIROBI PÅ EN FRYKTINNGYTENDE MÅTE DEN 19.05.19