HERRENS Profeti om GUD JAHVES MEKTIGSTE PROFETER SOM PÅKALLER GUDS SKY OM Å KOMME NED I ET BESTEMT MØTE, oppfylt i KISUMU KENYA DEN 22. DESEMBER 2019

HERRENS Profetier den 23.04.2017, 12.09.2018, 19.09.2019, 30.11.2019, 11.12.2019, 12.12.2019 og 22.12.2019, oppfylt den 22.12.2019.

HERRENS Profeti om solen som mister sitt lys den 08.12.2019 oppfylt ved solformørkelsen den 26.12.2019

HERRENS Profeti om gresshoppeinvasjon oppfylt av 14.04.2019 oppfylt den 30.12.2019

HERRENS Profeti om koronavirus av 01.12.2015 oppfylt 31.12.2019