Velsignelser ved DE TO MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFETENE til HERREN JAHVE, til KRISTI menighet, av 21.09.19.

Velsignelser ved DE TO MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFETENE til HERREN JAHVE, til KRISTI menighet, av 21.09.19.

Velsignede folk, kjære folk, hvor enn dere lytter på, dette er en spesiell kunngjøring fra Hovedkvarteret til Denne Tjenesten i Nairobi!

En gang til, jeg gjentar velsignede folk, kjære folk, jeg kommer til dere i natt med en spesiell kunngjøring, fra Hovedkvarteret til Denne Tjenesten i Nairobi.

DE TO MEST HERLIGE, MEKTIGSTE HERRENS PROFETER, har bestemt å adskille denne menigheten, som er omvendelsens & hellighetens tjeneste, fra de som har misbrukt, svartmalt, vært ondskapsfulle & forsøkt å skandalisere, DE TRE Himmelens hærskarer.

Og jeg gjentar velsignede folk en gang til, DE TO MEST HERLIGE, MEKTIGSTE HERRENS PROFETER, har bestemt å adskille denne menigheten, som er omvendelsens & hellighetens tjeneste, fra de som har misbrukt, svartmalt, vært ondskapsfulle & forsøkt å skandalisere DE TRE Himmelens hærskarer.

Velsignede folk, nummer 2: DE TO MEKTIGSTE HERRENS PROFETER, adskiller denne menigheten fra svartmalerne, misbrukere av HERREN, fordi dere ikke har slåss imot & svartmalt GUD!

DE TO MEKTIGSTE HERRENS PROFETER, adskiller denne menigheten, spesielt denne menigheten, fra svartmalerne, misbrukere av HERREN, fordi dere ikke har slåss imot & svartmalt GUD!

Nummer 3, velsignede folk: DE TO MEST HERLIGE, MEKTIGSTE HERRENS PROFETER, har sagt, at de som svartmalt & har misbrukt HERREN, må bære sitt eget kors!

DE TO MEKTIGSTE, MEST HERLIGE HERRENS PROFETER, har sagt at, de som svartmalt & har misbrukt HERREN, må & jeg gjentar må bære sitt eget kors!

Nummer 4, velsignede & kjære folk: DE TO MEST HERLIGE, MEKTIGSTE HERRENS PROFETER, har derfor sagt, slik vil dere fortsette med å feire under tjenestene deres i morgen over hva HERREN har gjort i dette landet, som dere bør fortsette med å feire i morgen under tjenesten av De Mega & Mektige Tingene som HERREN har gjort i dette landet!

Endelig, velsignede folk, hvor enn dere lytter på, kjære folk, DE TO MEST HERLIGE, MEKTIGSTE HERRENS PROFETER, har velsignet menigheten! De har velsignet menigheten med alle deres Søndagsgudstjenester, i deres tjeneste i morgen med Ekstrem Overflod, Forsørgelse, Helse, Hellighet, Rettferdighet & Evighet i Himmelen!!!!

Jeg gjentar velsignede folk, kjære folk, DE TO MEST HERLIGE, MEKTIGSTE HERRENS PROFETER, har velsignet menigheten & alle de som vil være på Tjenesten i morgen med Ekstrem Overflod, Forsørgelse, Helse, Hellighet, Rettferdighet & Evighet i Himmelen!!!!

Og dette var en spesiell kunngjøring, velsignede folk, kjære folk, mens vi forbereder oss for feiringen under tjenesten i morgen!

Takk skal dere, takk skal dere & HERREN velsigne dere!

LA OSS FEIRE HELBREDELSEN AV DEN FULLSTENDIG INVALIDE AVRIL ALUMA REISER SEG OPP & BEGYNNER Å GÅ I NAKURU MENENGAI 3

Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste GUD. «En Stor Profet er oppreist blant oss», sa de, «GUD har gjestet Sitt folk.» Luk. 7:16

DEN FULLSTENDIG INVALIDE BABY DAN KAZUNGU REISER SEG OPP & BEGYNNER Å GÅ I NAKURU MENENGAI 3

Store folkemengder kom til Ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for Føttene Hans, og Han helbredet dem. Matt. 15:30

LA OSS FEIRE HELBREDELSEN AV DEN FULLSTENDIG INVALIDE BABY SAMUEL KURIA REISER SEG OPP & BEGYNNER Å GÅ I NAKURU MENENGAI 3

Store folkemengder kom til Ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for Føttene Hans, og Han helbredet dem. Matt. 15:30

LA OSS FEIRE HELBREDELSEN AV LUCY ZAWADI - DEN LAMME JENTA SOM FORLOT KRYKKENE SINE & BEGYNTE Å GÅ

Store folkemengder kom til Ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for Føttene Hans, og Han helbredet dem. Matt. 15:30

LA OSS FEIRE HELBREDELSEN AV DEN FULLSTENDIG INVALIDE ROY KIMPKEMBOI REISER SEG OPP & BEGYNNER Å GÅ I NAKURU MENENGAI 3

Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste GUD. «En Stor Profet er oppreist blant oss», sa de, «GUD har gjestet Sitt folk.» Luk. 7:16