DEN INVALIDE MATTHEW KIBET FRA KONOIN SOM REISER SEG OPP FRA STØVET & BEGYNNER Å GÅ

Omvendelse & hellighet representerer den fullstendig invalide Matthew Kibet som reiste seg opp ved erklæringen til HERRENS MEKTIGSTE PROFETER. Her før og etter helbredelse. Fra regionen Konoin i Bomet. Under Mega Helbredelsesmøtet i Nakuru Menengai 3 den 17.08.19 når HERRENS MEKTIGSTE PROFETER erklærte at de invalide vil reise seg opp å gå. MEKTIGE FADER, I DET VI BEGYNNER DETTE MEKTIGE, MEKTIGE BESØKET AV JAHVE, BESØKET AV HERREN GUD, FADEREN nå i denne timen ber jeg Deg om å utøse JESU Blod over alt her og sette Ditt folk fri ved Kraften i Blodet, JESU Blod, og jeg ber MIN FADER, akkurat nå om å begynne å stryke de invalide ben og forløse dem slik, at de begynner å hoppe, løpe og gå, balansere for første gang og falle ned, reise seg opp igjen balansere seg, falle ned og reise seg opp igjen og lære seg å stabilisere seg inntil de går og løper. Invalide reis dere opp, ryggmargsskadde, enhver sykdom under solen, jeg har erklært dere blir helbredet. Alle dere ta imot deres helbredelse over alt!

Og på denne befalingen begynte Matthew øyeblikkelig å gå i regionen Konoin i Bomet. Den tidligere invalide går nå selv etter helbredelse.

Matt. 15:30
Store folkemengder kom til Ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for Føttene Hans, og Han helbredet dem.

DEN INVALIDE NZOMU HAYA SOM REISTE SEG & BEGYNTE Å GÅ

Alt begynte med Nakuru Menengai 3 når hun kom gjennom port 1 for de syke. Jeg er fra Burundi men bor i Uganda. Det begynte med at jeg ble syk og har vært lam i begge benene siden 1993.

På denne befalingen under Helbredelsesmøtet: "Min datter kom hold metallet!" Sakte, sakte, fra Uganda, og GUD husket oss! Bare fortsett med å gå! Invalide går! Du går! JESUS er mektig!

Her ser vi video før og etter helbredelsen.

Matt. 15:30
Store folkemengder kom til Ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for Føttene Hans, og Han helbredet dem.

FORBERED VEIEN, MESSIAS KOMMER!

DEN INVALIDE Baby Simeone Ugenya SOM REISTE SEG OPP & BEGYNNER Å GÅ

En fullstendig invalid gutt begynner å gå ved befalingen til HERRENS MEKTIGSTE PROFETER på Megahelbredelsesmøtet den 18.08.19.

Baby Simeon er fra regionen Ugenya i Kisumu fylket som ved denne befalingen begynte øyeblikkelig å gå!

Matt. 15:30
Store folkemengder kom til Ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for Føttene Hans, og Han helbredet dem.

FORBERED VEIEN, MESSIAS KOMMER!

Den CP-rammede Baby Enoch Peter fra Nyahururu som reiste seg opp og begynte å gå

På denne videoen ser vi den CP-rammede Baby Enoch Peter før & etter helbredelsen. Her ser vi de medisinske dokumentene til Peter og hvordan han trengte en rullator for å komme seg frem med støtte på sidene. Og hele menigheten stormet for å feire dette mektige miraklet til baby Peter i Nyahururu Kenya.

Matt. 15:30
Store folkemengder kom til Ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for Føttene Hans, og Han helbredet dem.

FORBERED VEIEN, MESSIAS KOMMER!