EN FULLSTENDIG INVALID NZOMU HAYA REISER SEG OPP & GÅR