Undervisning om helliggjørelse, av 03.11.19.

(Norsk oversettelse av HERRENS undervisning ved HANS MEKTIGSTE PROFETER - Profeten Dr. Owuor på www.jesusislordradio.info )

Frelsesbønnen og velsignelsene

Hvis dere vil ta imot HERREN, så er det JESUS dere tar imot fordi Han er HERREN. La oss ta imot HERREN, gjengi etter meg:

MEKTIGE JESUS, jeg omvender meg i dag, og vender meg om fra synd, og jeg ber deg HERREN JESUS, om å tilgi meg HERREN og etabler rettferdighet, og hellighet, i mitt liv, vær så snill HERRE JESUS, Døp meg med DIN HELLIGE ÅND i Ild! Hold mitt navn skrevet i Livets Bok til GUDS LAM. I dag, i JESU Mektige Navn, er jeg født på ny, Halleluja!!!!

Så velsignede folk. JESUS Kommer for å ta med deg hjem igjen, så idet dere drar hjem så ønsker jeg å velsigne dere nå i JESU Mektige Navn. Stå der hvor dere er.

FADEREN i JESU Mektige Navn, jeg velsigner alle folkene som er samlet her i dag med Mitt Skarpe og Grusomme Profetiske Tunge, Den Mektige Tungen til HERREN GUD, som jeg ser. Jeg har velsignet alle dem, som er samlet på dette møtet her i dag, inkludert de som er samlet fra andre nasjoner. Jeg velsigner deres frelse, deres rettferdighet, deres hellighet. Jeg har velsignet deres helse, deres forsørgelse og deres helbredelse! Jeg har velsignet jobb og arbeidsstedene deres, deres familier og barna!

Jeg har velsignet deres forretninger! MEKTIGE FADER! Jeg velsigner idet det kommer og idet de går! Jeg velsigner dem med evighet på innsiden av Himmelen, for at JESUS måtte vinne og vinne på en stor måte! MEKTIGE FADER, jeg velsigner reisene deres, tjenestene deres, kontaktene deres, folkene som er viktige for dem, som har et forhold til dem! Hjelp dem HERRE! Hold dem på rettferdighetens sti! Øk deres forsørgelse! Jeg har lagt foran dere 20 fulle kurver i dag, 20!

Jeg har velsignet dere med en usedvanlig velsignelse og forsørgelse, fordi dere har valgt rettferdighet. Så dere aldri måtte bli gjort til skamme igjen! Jeg har velsignet de, dere takker! Studentene som er her, jeg har velsignet skolene deres, karakterene deres! Jeg har velsignet karrierene deres, undervisningen deres og deres forsørgelse og foreldrene deres så dere måtte få lov til å studere i fred! Jeg har velsignet alle dere her! De som leter etter jobber, jeg har erklært at døren er åpen i dag! I JESU Mektige Navn! Døren er åpen i dag, i JESU Mektige Navn! Denne døren er åpen og ventingen er over!

MEKTIGE FADER, hvis det finnes syke folk her uansett hvor, selv gjennom Radio og gjennom kringkastingen som vi har, jeg har erklært din helbredelse i JESU Mektige Navn! Det er bra! Det er bra! Nå kan til og med invalide reise seg opp og gå, og blinde kan se, og de døve kan høre, og stumme kan snakke, og paralyserte kan gå, ryggmargsskadde er helbredet, hjertetilstander er helbredet, levertilstand er helbredet! Kreft tørket opp, leukemi tørket opp! Ben fikset! Lungene - infeksjoner- urin! Enhver sykdom under solen! Jeg har befalt at dere forlater nå … overalt globalt! Takk skal dere ha! HERREN velsigne dere!

(Norsk oversettelse av Bønnen og velsignelsene i HERRENS undervisning ved HANS MEKTIGSTE PROFETER - Profeten Dr. Owuor på www.jesusislordradio.info )

DEN HERLIGE FEIRINGSSGUDSTJENESTEN I UTAWALA NAIROBI