Norske oversettelser av HERRENS Profetier & Budskap mars 2020

HERRENS Profeti om eskalering av corona-situasjonen, av. 29.03.20.

HERRENS Profeti om hungersnød, av 26.03.20.

HERRENS Profeti om røde øyene og MESSIAS Sitt komme, av 25.03.20.

HERRENS Profeti om GUDS Sky som har kommet nær, av 21.03.20.

HERRENS Profeti om opprykkelsen når GUDS Herlighet lyser opp Himmelen, av 21.03.20.

HERRENS Visjon om folk som vil vende tilbake til sine hjemland, av 20.03.20.

JEHOVAH sa Disse er Mine Mest Anerkjente Profeter noensinne, av 20.03.20, 2.

JEHOVAH sa Disse er Mine Mest Anerkjente Profeter noensinne, av 20.03.20.

HERRENS Visjon om folk som roper at de dør, av 18.03.20.

HERRENS Velsigner og Blodets beskyttelse til de lydige i denne tjenesten, av 18.03.20.

HERRENS Profeti om et nytt møte med den røde og gulbleke hesten, av 17.03.20.

HERRENS Profeti om de pågående hendelsene, av 12.03.20, 2.

HERRENS Profeti om strukturen til coronaviruset, av 12.03.20.

HERRENS Profeti om et globalt jordskjelv 12.03.20.

HERRENS Profeti om folk som kollapser pga. viruset, av 11.03.20.

HERRENS Profeti om verdens ende, av 10.03.20 del 2.

HERRENS Profeti om verdens ende, av 10.03.20 del 1.

HERRENS Profeti om den bråe opprykkelsen, av 05.03.20.

Visjonen om DE TO PROFETENE som slår jorden med plager av fluer og gresshopper 03.03.20.

HERRENS Profeti om forbindelsen mellom de globale hendelsene og den store trengselen, av 03.03.19.

Den andre advarselen om å holde avstand til DE TO PROFETENE, av 01.03.20.

HERRENS Profeti om å holde avstand til De To Profetene, av 01.03.20.

Profetien om Det Store Helbredelsesmøtet, del 1, 01.03.20.