NÅR SOLEN KLAPPET I FULL ANERKJENNELSE TIL HERRENS MEKTIGSTE PROFETER I KISUMU

DET MEST SJOKKERENDE BESØKET AV GUD FADEREN I KISUMU 22.12.19

DEN HISTORISKE DAGEN NÅR HERRENS MEKTIGSTE PROFETER SLUKKET SOLEN

Solen som ble forvandlet til en ildring var en nøyaktig oppfyllelse av HERRENS Profetien av 08.12.19

GUDS Sky i Kisumu Kenya 22.12.19 var oppfyllelsen av Profetien et par tidligere.