DEN FRYKTINNGYTENDE SKYEN TIL GUD FADEREN SOM UMIDDELBART KOM NED TIL KISUMU KENYA ER EN NØYAKTIG OPPFYLLELSE AV HERRENS PROFETI AV 12.12.2019. SEKS POLITIOFFISERER SOM VAR PÅ VAKT PÅ ET AV HOTELLENE I 5. ETASJE BLE LAMSLÅTT AV SKREKK. DET VAR INGEN TID TIL OMVENDELSE FORDI DE KOLLAPSET AV SYNET AV SYNET AV DENNE FRYKTINNGYTENDE SKYEN. DE TAKKER NÅ HERREN FOR AT DE ER I LIVE. MÅTTE VI OMVENDE OSS & FORBEREDE OSS FOR MESSIAS SITT HERLIGE KOMME!

Så dekket Skyen telthelligdommen, og Herrens Herlighet fylte boligen. 2. Mos. 40:34

Da sa Salomo: Herren har sagt at Han vil bo i En Mørk Sky. 1. Kong. 8:12

Sky og mørke omgir Ham, rettferd og rett er grunnvoll for Hans Trone. Sal. 97:2

Han bøyde Himmelen og steg ned, under Føttene Hans var mørke skyer. Sal. 18:10

Da sa Herren til Moses: «Se, jeg kommer til deg i en tett sky, så folket kan høre når jeg snakker med deg. Da vil de stole på deg for alltid.» Moses fortalte Herren hva folket hadde sagt. 2. Mos. 19:9

Jeg setter varsler på himmel og jord, blod og ild og røyksøyler. 4 Solen forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Joel 3:3-4

Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og strålende. Apg. 2:20

Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Mal. 4:5

De To Skystøttene av HERRENS Herlighet nært det norske flagget i Nakuru Kenya 27.08.16