SKRIFTSTEDENE LEST OPP I DAG AV HERRENS MEKTIGSTE PROFETER & EVIGE VELSIGNELSER FOR DE SOM ADLYDER HERRENS RØST. Norsk oversettelse av hele Profetien (over 1 times varighet) kommer senere.

Salme 94:3

Hvor lenge, HERRE? Hvor lenge skal de urettferdige juble?

Salmene 36:8-10

8 Hvor dyrebar er Din kjærlighet, GUD! I skyggen av Dine vinger søker menneskebarna ly. 9 De får nyte overfloden i Ditt hus, Du lar dem drikke av Din gledes bekk. 10 For hos Deg er livets kilde, i Ditt Lys ser vi lys.

 Jesaja 51:3

HERREN trøster Sion, trøster alle ruinene hennes. Han gjør ørkenen hennes lik Eden, ødemarken lik HERRENS hage. Jubel og glede skal være i henne, takkoffer med sang og spill.

Jesaja 55:1

Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling!

Johannes 4:14

14 Men den som drikker av det vannet Jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet Jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Åpenbaringen 6:10

De ropte med høy røst: «HERRE, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?»

Salmene 35:1-10

1 HERRE, strid mot dem som strider mot meg. Kjemp mot dem som kjemper mot meg! 2 Grip rundskjold og langskjold, reis Deg og hjelp meg! 3 Ta spyd og stridsøks fram mot dem som jager meg. Si til meg: «Jeg er din frelse!» 4 La dem som står meg etter livet, bli til spott og skam. La dem som har ondt i sinne mot meg, trekke seg tilbake med skam! 5 Måtte de bli som agner for vinden når HERRENS Engel støter dem bort. 6 Måtte deres vei bli mørk og glatt når HERRENS Engel jager dem. 7 For uten grunn har de spent ut sitt garn, uten grunn har de gravd en fallgrav for meg. 8 Måtte ulykken komme uventet over ham, måtte garnet han spente ut, fange ham selv. Måtte han falle i ulykke! 9 Men jeg skal juble i HERREN og glede meg over Hans frelse. 10 Hvert bein i kroppen skal si: «HERRE, hvem er som Du, Du berger den hjelpeløse fra den som er sterkere enn han, en fattig stakkar fra den som raner ham.»

Salme 17:15

15 Men frikjent skal jeg få se Ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av Deg.

Jesaja 3:11

11 Ve den urettferdige, ham går det ille, han får igjen for det han har gjort.

Kolosserne 3:1-4

Er dere da reist opp med KRISTUS, så søk det som er der oppe, hvor KRISTUS sitter ved GUDS Høyre Hånd. 2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med KRISTUS i GUD. 4 Men når KRISTUS, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med Ham.

SCRIPTURES READ BY THE MIGHTIEST MIGHTIEST MIGHTIEST, PROPHETS OF THE LORD

Psalm 94:3
3 How long, Lord, will the wicked, how long will the wicked be jubilant?
 
Psalm 36:7-9
7 How priceless is your unfailing love, O God! People take refuge in the shadow of your wings.
8 They feast on the abundance of your house; you give them drink from your river of delights.
9 For with you is the fountain of life; in your light we see light.
 
Isaiah 51:3
3 The Lord will surely comfort Zion and will look with compassion on all her ruins; he will make her deserts like Eden, her wastelands like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and the sound of singing.
 
Isaiah 55:1
55 “Come, all you who are thirsty, come to the waters; and you who have no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without cost.
 
John 4:14
14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.”
 
Revelation 6:10
10 They called out in a loud voice, “How long, Sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?”
 
Psalm 35:1-10
1 Contend, Lord, with those who contend with me; fight against those who fight against me.
2 Take up shield and armor; arise and come to my aid.
3 Brandish spear and javelin against those who pursue me. Say to me, “I am your salvation.”
4 May those who seek my life be disgraced and put to shame; may those who plot my ruin be turned back in dismay.
5 May they be like chaff before the wind, with the angel of the Lord driving them away;
6 may their path be dark and slippery, with the angel of the Lord pursuing them.
7 Since they hid their net for me without cause and without cause dug a pit for me,
8 may ruin overtake them by surprise may the net they hid entangle them, may they fall into the pit, to their ruin.
9 Then my soul will rejoice in the Lord and delight in his salvation.
10 My whole being will exclaim, “Who is like you, Lord? You rescue the poor from those too strong for them, the poor and needy from those who rob them.”
 
Psalm 17:15
15 As for me, I will be vindicated and will see your face; when I awake, I will be satisfied with seeing your likeness.
 
Isaiah 3:11
11 Woe to the wicked! Disaster is upon them! They will be paid back for what their hands have done.
 
Colossians 3:1-4
Living as Those Made Alive in Christ
3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 2 Set your minds on things above, not on earthly things. 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. 4 When Christ, who is your[a] life, appears, then you also will appear with him in glory.

DEN HISTORISKE DAGEN NÅR HERRENS MEKTIGSTE PROFETER SLUKKET SOLEN

EN SVERM MED GRESSHOPPER INVADERER NASJONEN KENIA - OPPFYLLELSE AV PROFETIEN AV 14.04.2019

DET MEST SJOKKERENDE BESØKET AV GUD FADEREN I KISUMU 22.12.19

NÅR SOLEN KLAPPET I FULL ANERKJENNELSE TIL HERRENS MEKTIGSTE PROFETER I KISUMU