The Resume of The Prophecy of celebrations & blessings 19th January 2020.

Det er ikke lagt inn noen video

Bibelversene i dag