LOVET VÆRE HERREN, KJÆRE FOLK,

DET DERE SER HER ER FRUKTENE AV DEN SISTE HERLIGHET, SENREGNETS VEKKELSE AV DEN HELLIGE ÅND, HAGGAI 2:6-9, SOM GJESTER HER I OMVENDELSENS & HELLIGHETENS TJENESTE MED HOVEDKONTOR I NAIROBI KENYA. DET ER FORKYNNELSEN AV KORSETS & BLODETS EVANGELIUM VED KRISTUS JESUS, AT FOLK BLIR SATT FRI.

OG DET ER DEN ASTRONOMISKE SALVELSEN SOM UTGJØR FORSKJELLEN, SALVELSEN GUD FADEREN HAR GITT TIL SINE TO MEKTIGSTE PROFETER. DØDE HAR STÅTT OPP, SPEDALSKE HAR BLITT RENSET, TUSENVIS AV INVALIDE HAR BLITT REIST OPP, BLINDE OG DØVE ØRER ÅPNET, STUMME TUNGE LØSNET, KREFT OG SVULSTER TØRKET OPP, SAMT ANDRE SYKDOMMER HELBREDET BARE VED EN ENKEL ERKLÆRING AV JESU BLOD VED DE TO HERRENS MEKTIGSTE PROFETER FRA NAIROBI KENYA PÅ JESUS ER HERRE RADIO. FOR HVEM VILLE HA HUSKET DE FATTIGSTE LANDSBYENE I VERDEN I DET MEST ELENDIGE TILSTANDER, HVIS IKKE GUD HADDE HUSKET DEM?

DE UTALLIGE BIBELSKE MIRAKLER, TEGN OG UNDRE SOM SKJER HER MANGLER SIDESTYKKE SIDEN SKAPELSENS HISTORIE! DET ER DENNE ENESTÅENDE SALVELSEN SOM BEVISER AT DISSE TO PROFETENE ER SENDT FRA HIMMELEN, GUDS HERLIGE RIKE. INGEN KAN BESTRIDE DETTE DA DET ER GUD FADEREN, ISRAELS HELLIGE GUD, JEHOVAH JAHVE HAM SELV SOM HAR GITT MANDAT TIL SINE LOVEDE PROFETER I MALAKI 4:5-6, MOSES OG ELIA, DE ENESTE PROFETENE SOM FINNES I DENNE TIDSALDEREN FORENT I EN OG SAMME PERSON, DEN STORE ENDETIDSPROFETEN DR. DAVID OWUOR. 

VI TAKKER, PRISER OG ÆRER SOM I SIN STORE OG UFATTELIGE NÅDE SENDTE DEM FOR Å FORBEREDE VEIEN FOR MESSIAS SITT HERLIGE KOMME VED Å GJENOPPRETTE DAVIDS FALNE TELT OG HERRENS KNUSTE ALTRE OG KOBLE OSS PÅ NY TIL DEN HELLIGE VEI SOM LEDER OSS TIL HIMMELEN!

GUD GJESTER SITT FOLK, DEN ÅNDELIGE ISRAEL VED HANS HERLIGHET, SOM ER MANIFESTASJON AV NÆRVÆRET TIL DEN LEVENDE ISRAELS GUD HAM SELV. HAN KOM I SIN TYKKE SKY TIL KISUMU KENYA 22.12.19 OG LA SEG OVER KRONEN TIL HANS HELLIGE PROFETER.

ALT DETTE BETYR AT TIDEN ER OVER! OPPRYKKELSEN ER NÆR! HERREN ER I FERD MED Å HENTE SIN HELLIGE HERLIGGJORTE BRUD RENSET VED BLODET TIL GUDS PERFEKTE OFFERLAM KRISTUS MESSIAS, UTEN LYTE, FLEKK ELLER RYNKE, ÅP. 19:8. 

TA I MOT JESUS KRISTUS SOM DIN PERSONLIGE HERRE OG FRELSER! BLI DØPT OG TA IMOT DEN HELLIGE ÅNDS DÅP OG ILD! VÆR HELLIG, SOM BETYR Å LEVE ET RENT LIV UTEN SYND ADSKILT FRA VERDSLIG TANKESETT! VÆR RETTFERDIG! HA GUDS FRYKT OG ÆREFRYKT OG VÆR LYDIG MOT GUDS RØST VED HERRENS MEKTIGSTE PROFETER! 

FORBERED VEIEN! MESSIAS KOMMER! 

Hvorfor kalles Profeten Dr. Owuor for HERRENS MEKTIGSTE PROFETER? Fordi Han er:

Elia fra Tisjbe, 1. Kong. 17:1

Engelen som går foran oss, 2. Mos. 23:20-25

Røsten som roper i ødemarken i Jes. 40:3

De To Oliventrærne i Sak. 4:3

Paktens Budbærer i Mal. 3:1-3

Den Lovede Profeten Elia i Mal. 4:4-6

Midnattsropet i Matt. 25:6

De To Fryktinngytende Vitnene til HERREN JEHOVA JAHVE i Åp. 11:3-4