HØR, HERRENS RØST, PROFETEN ELIA I MAL 4:5 SOM ER HER FOR Å SIKRE MENIGHETEN EN TRYGG UTGANG

De bibelske tegn & undre, bl.a. GUDS Skystøtte og HERRENS Herlighet som gjester jorden, regnet som faller ned på menneskets befaling, giftig vann som blir drikkbart, transfigurasjon (forklarelse), oppstandelse, mektige helbredelsesmirakler, HERRENS Profetier som blir nøyaktig oppfylt ved HANS Mektigste og Mest Fryktinngytende Profeter, taler til oss med all tydelighet at tiden er over og at vi lever like før JESU KRISTI, MESSIAS SITT Herlige komme.

HERREN ønsker at vi skal omvende oss i KRISTUS JESUS og gi akt på HANS Røst ved HANS MEKTIGSTE PROFETER, at vi forbereder den hellige veien i våre hjerter, og lever i GUDS rettferdighet. Gjør vi dette så vil vi også kunne se GUDS Herlige Praktfulle Rike!

Skriftene er veldig tydelig på at bare de hellige kristne, dvs. de som avstår synd og adlyder HANS Røst, vil bli tatt med i opprykkelsen, som vil skje som en tyv om natten før den store trengselen. De hellige er de vise, dvs. de gudfryktige brudepikene som gikk inn før Brudgommen stengte døren i Matt 25:1-13. HERREN bønnfaller oss om å snu og vende hjemover, til VÅR SKAPER. HERREN har lovt at hvis du søker HAM av hele ditt hjerte, vil du ikke bare finne ham, men også kunne leve i et samfunn med ham, i samsvar med HANS opprinnelige hensikt da HAN skapte verden!

Hør HERRENS Røst! La oss forberede veien! MESSIAS kommer!

Den Lovede Profeten Elia ber for regn i Nairobi Kenya januar 2017

Den Lovede Profeten Elia ber for regn i ørkenbyen Lima, Peru, verdens nest tørreste by i november 2018

Hvorfor kalles De for HANS MEKTIGSTE PROFETER? Fordi De er:

Elia fra Tisjbe, 1. Kong. 17:1

Engelen som går foran oss, 2. Mos. 23:20-25

Røsten som roper i ødemarken i Jes. 40:3

De To Oliventrærne i Sak. 4:3

Paktens Budbærer i Mal. 3:1-3

Den Lovede Profeten Elia i Mal. 4.4-6

Midnattsropet i Matt. 25.6

De To Fryktinngytende Vitnene til HERREN JEHOVA JAHVE i Åp. 11:3-4

 

MINISTRY OF REPENTANCE & HOLINESS

The Ministry of Repentance & Holiness, på norsk Omvendelsens og Hellighetens Tjeneste, er en trossamfunnsfri, verdensomspennende JESU KRISTI forsamling.

Vår visjon er å forberede KRISTI forsamling for MESSIAS Sitt komme. Vår misjon er å vinne sjeler til GUDS Rike og leve i rettferdighet og hellighet.

The Ministry of Repentance & Holiness er den største vekkelsesbevegelsen i moderne tid. Bare i Kenya er det rundt 20 millioner troende assosiert med denne vekkelsesbevegelsen.

Denne bevegelsen ledes av HERRENS Mektigste Profet, Dr. David Owuor. Hvorfor kaller vi Ham “Den Mektigste Profeten? Fordi Han arbeider i Elias Sin Ånd, den samme Ånden som var aktiv i Johannes Døperen og Moses sin ånd. Han er nevnt flere steder i Bibelen, i Jesaja 40:1-5, Sakarja 4:12-14, Malaki 3:1, Malaki 4:5-6 osv. JESUS nevner Ham i Matt. 11:9-15. JESUS taler her om Elias ånd som kommer. Det er mange som sier at Han er Johannes Døperen, mens Johannes Døperen sier selv at det ikke er Ham som er Den Lovede Profeten i Bibelen i Jon.1:20-23.

Bibelen reperterer seg selv. De To Vitnene, Moses og Elias, var sammen med JESUS på Åpenbaringsfjellet der JESU Herlighet ble åpenbart for de 3 utvalgte disiplene, se Matteus 17:3. I Matt. 17:11-12 snakker JESUS med De To som skulle komme i Elias Sin Ånd,  og som allerede har kommet, men de kjente Ham ikke igjen, og En som vil komme og fikse alt. Det samme budskapet finner vi i Malaki 3:1 og 4:5-6. 

Moses og Elias er De To Vitnene i Åpenbaringen 11:3, jf. Sakarja 4:14 "Men jeg vil sette Mine To Vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager. Åpenbaringen 11:4: ”Dette er De To Oliventrærne og De To Lysestakene som står foran Jordens HERRE.”

De To Vitnene vil komme allerede før trengselstiden, fordi Malaki 4:5 sier:”Se, JEG sender Profeten Elia til dere før HERRENS dag kommer, den store og skremmende.” 

Han reiser fra land til land uten å kreve inn en eneste krone! Han samler aldri inn kollekt, men betaler selv ikke bare for sine egne reiser, hotell og mat, men også for sitt team. Utrettelig har Han fortsatt med Sin tjeneste siden Han ble kalt av HERREN GUD for 15 år siden, den 4. juli 2003. Han fikk sin misjonsoppgave den 2. april 2004, med misjonsbefalingen om å forberede KRISTI Brud, HANS verdensomspennende samling før MESSIAS SITT komme. HAN ER Budbæreren, Forløperen slik som også Johannes Døperen var før JESUS ​​GUDS SØNNS fysiske ankomst til Israel til det jødiske folket.

Ønsker du å høre mer er du hjertelig velkommen å besøke radiokanalen www.jesusislordradio.info, på norsk JESUS er HERRE Radio, som har direktesendinger fra Nakuru Kenya døgnet rundt med hellig lovsang, undervisning og forbedelse for MESSIAS Sitt komme.

Det er med stor frimodighet vi ønsker å spre dette glade budskapet om JESUS som døde på Korset og tok på seg hele verdens synd, JESU Blod som renser oss fra all synd, og om JESUS som kommer igjen som Herrenes HERRE og Kongenes KONGE, for å hente Sin hellige, rettferdige brud, slik det står skrevet om i først og fremst Hebreerne 12:14, Åpenbaringen 19:6-9, Jesaja 26:19-21, Johannes 14:1-4, Apostlenes gjerninger 1:6-11 og Matteus 28:19-20.

Ønsker du å vite mer kan du bestille heftet “Förbered Vägen. Messias Kommer!” så sender vi dette til deg. Foreløpig finnes denne bare i svensk utgave. 

Velkommen til å ta kontakt med Ministry of Repentance & Holiness, Norway via vår kontaktskjema.