HERREN GUD JAHVES MEKTIGSTE PROFETER PÅKALLER GUDS SKY OM Å KOMME NED TIL KISUMU KENYA DEN 22. DESEMBER 2019

HERRENS MEKTIGSTE PROFETER REISTE DAVIS KIPKURUI FRA JORDEN

HERRENS MEKTIGSTE PROFETER SLÅR JORDEN MED DØDELIG KORONA-VIRUS