UNDERVISNING OM BEGYNNELSEN AV FØDSELSVEENE 22.03.20 del 2

UNDERVISNING OM BEGYNNELSEN AV FØDSELSVEENE 22.03.20 del 1

En pågående undervisningsserie siden februar 2020.