Velkommen til å følge med liveundervisningen som vil forberede deg for evigheten, onsdag den 27.05.20, Jesaja 26:11-12: Vekteren hvor langt på natt? Jeg ser den skinnende morgenstjernen komme, Tolking til norsk

Midt i melankolien og sorgen til det dødbringende coronaviruset feirer vi i Omvendelsens og Hellighetens tjeneste de gode nyhetene om det mektige bibelske miraklet som skjedde i dag! Vår Gudstjeneste ble kansellert fordi GUD bestemte seg i stedet å helbrede dette 4 år gamle barnet Jemima Chebiwot av cp og urin- og avføringsinkontinens - et levende bevis på at JESU Mektige Blod, renner fremdeles fra Golgata Kors, Halleluja!

HERREN valgte denne ydmyke familien i de fattigste landsbyene i Kenya til å være Paviljongen for Hans Herlighet! I Profetien av 08.05.20, ga HERREN GUD til Sine Mektigste Profeter Blader av Livets Tre, og i dag ser vi fruktene av dette, for midt mellom byens gate og elven står Livets Tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og Bladene på Treet er til legedom for folkene, Åpenbaringen 22:2! Dette er fruktene av Korsets og Blodets evangelium et motstykke og irettesettelse til den moderne kirken der ute som ikke tilber, priser og ærer JESU Blod i hellighet og rettferdighet! Sannelig, det er Salvelsen som utgjør forskjellen! Forbered veien for MESSIAS kommer!


Måtte de som har ører, høre hva HERREN sier

HERRENS MEKTIGSTE PROFETER, De som ga oss instrukser fra GUDS Tronrom for veien ut av coronaviruset, vil ringe på:

JESUS ER HERRE RADIO