Profeti om En Stor Vekkelse som kommer til Mombasa, av 23.02.17.

Norske oversettelse av HERRENS Profeti gitt ved HERRENS Mektigste Profeter direkte på JESUS er HERRE Radio jesusislordradio.info.

Profeti om Et Mega Besøk av GUDS Skystøtte & Massive Hellig Ånds Regn kommer til Menengai, Nakuru, av 22.02.17.

Norske oversettelse av HERRENS Profeti gitt ved HERRENS Mektigste Profeter direkte på JESUS er HERRE Radio jesusislordradio.info.

Profeti om GUDS Skystøtte som kommer til et visst møte, av 20.02.17.

Norske oversettelse av HERRENS Profeti gitt ved HERRENS Mektigste Profeter direkte på JESUS er HERRE Radio jesusislordradio.info.

Profeti om en stor atomkrig som kommer til Iran, av 08.02.17.

Norske oversettelse av HERRENS Profeti gitt ved HERRENS Mektigste Profeter direkte på JESUS er HERRE Radio jesusislordradio.info.