HVORFOR HERRENS TO PROFETER FORLØSER BEGYNNELSEN AV FØDELSESLAVER PÅ JORDEN?