Profeti om Det Mektige Helbredelsesmøtet i Finland 18.06.17, av 10.06.17.

Profeti om En Historisk Helbredelsessalvelse til Finland, av 08.06.17.

Profeti om trengsel i luftrommet, av 03.06.17.

Profeti om En Historisk Helbredelsessalvelse i et bestemt møte, av 01.06.17.