Profeti om Helbredelsessalvelsen til Australia, av 27.07.17.

Profeti om kommende stor trengsel i USA, av 25.07.17.

Profeti om en alvorlig krig i Sør-Korea, av 16.07.17.

Profeti om Hans Tjener som reiser opp en ung mann fra de døde, av 03.07.17.